مضاربه

مضاربه :

عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه را می دهند با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

در خواست تماس با وکیل حرفه ای 

با سلام ممنون از این که وکلای معراج را انتخاب کردید ،فرم ذیل را تکمیل کرده ظرف یک ساعت با شما تماس خواهیم گرفت و وکیل متخصص معرفی میگردد .