مسئولیت

مسئولیت :

تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000