قتل

قتل :

لطمه ای به حیات دیگری وارد ساختن خواه به وسیله عمل مادی یا فیزیکی یا ترک فعل .

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000