عاقله

عاقله :

خویشاوند ذکور نسبی طرف را گویند .

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000