خلع ید

خلع ید در واقع رفع تصرف غیرمجاز متصرف ملک توسط مالک با حکم دادگاه ؛ به عبارت دیگر مالک ملکی دعواییک مال علیه متصرف غیر قانونی مال اقامه میکند و درخواست رفع تصرف غاصبانه وی را از دادگاه می خواهد.

تماس با وکلای معراج

09026220322

با سلام ممنون از این که وکلای معراج را انتخاب کردید ،فرم ذیل را تکمیل کرده ظرف یک ساعت با شما تماس خواهیم گرفت و وکیل متخصص معرفی میگردد .