ادارات دولتی

ادارات دولتی : مجموعه ی خدمات و موسسات حکومتی که صنفی از امور جاری کشور را عهده دار می باشند .

در خواست تماس با وکیل حرفه ای 

با سلام ممنون از این که وکلای معراج را انتخاب کردید ،فرم ذیل را تکمیل کرده ظرف یک ساعت با شما تماس خواهیم گرفت و وکیل متخصص معرفی میگردد .