اختلاس

اختلاس : برداشتن مال غیر از راه خدعه

عناصر اختلاس :
  1. مرتکب کارمند دولت یا شهرداری باشد .
  2. مال منقول یا وجه نقد را که به مناسبت انجام وظیفه اش باو سپرده ، بردارد.
  3. قصد متقلبانه داشته باشد.
  4. عمل بقصد خود کند.
  5. تحصیل مال یا منفعتی کند.

در خواست تماس با وکیل حرفه ای 

با سلام ممنون از این که وکلای معراج را انتخاب کردید ،فرم ذیل را تکمیل کرده ظرف یک ساعت با شما تماس خواهیم گرفت و وکیل متخصص معرفی میگردد .