اجرت المثل

اجرت المثل : اجرت به معنای دستمزد و لفظ مثل به معنای مشابه می باشد .

در عالم حقوق ؛ اجرت المثل زمانی تحقق می یابد که قراردادی واقع شده است که در این قرارداد انجام عملی شرط شده است که در عرف برای انجام چنین عملی مبلغی به عنوان مزد دریافت می شود اما دو طرف قرارداد مبلغ مز را تعیین نکرده که در این صورت مبلغی همانند مزد با توجه به عرف محل تعیین می شود که به آن قانوناً اجرت المثل می گویند.

تماس با وکلای معراج

09026220322

با سلام ممنون از این که وکلای معراج را انتخاب کردید ،فرم ذیل را تکمیل کرده ظرف یک ساعت با شما تماس خواهیم گرفت و وکیل متخصص معرفی میگردد .