اجاره بهاء

اجاره بهاء : در عالم حقوق اجاره بهاء به حالتی گفته می شود که مستأجر در مقابل منتفع شدن از موضوع اجاره ، مبلغی را به صاحب موضوع یعنی مؤجر طبق توافقی در زمان مشخص می پردازد.

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000