دعاوی خانوادهمعرفی وکیل

وکیل حضانت و ملاقات فرزندان در اصفهان+مشاوره تلفنی

 حق ملاقات و حضانت فرزند در اصفهان

حضانت:مطابق قانون مدنی حضانت و سرپرستی فرزندان هم حق و هم تکلیف ابوین(پدر و مادر) است و علاوه برای این که جز حق آنهاست که فرزندان خود را سرپرستی کنند همانطور وظیفه دارند او را نگه داری و سرپرستی نمایند.و مطابق قانون مادر تا سن هفت سالگی و پدر بعد از سن هفت سالگی تا سن بلوغ کودک موظف به نگه داری او هستند اما داشتن حضانت برای زوجین که در شهر اصفهان اقامت دارند منوط به صلاحیت روحی و مالی و عدم اعتیاد و عدم شهرت به فساد است که آن را دادگاه خانواده تشخیص میدهد و بعضی از این شرایط منفی در زوجین صلاحیت آن ها را خدشه دار میکند و طرف مقابل اگر بخواهد بدین جهت حکم حضانت فرزند را برای خودش نگه دارد باید بهترین وکیل حضانت فرزندان در شهر اصفهان را انتخاب کند.

در کنوانسیون حقوق کودک حق کودک در ارتباط با والدین و اقارب مورد توجه قرار گرفته است که کشور ما هم در سال ۱۳۷۹به این کنوانسیون پیوسته است.

در صورت نیاز به وکیل متخصص حضانت فرزندان در اصفهان تنها کافی است فرم مربوط به درخواست وکیل را پر نمائید تا بهترین وکیل متخصص این موضوع در ظرف مدت ۵ دقیقه توسط سامانه وکیلم باش به شما معرفی شود.

حضانت و ملاقات فرزندان چه نوع حقی است؟

حضانت حقی است که زوجین میتوانند برخلاف آن در دادگاه شرط کنند و جز حقوق تکمیلی و از قواعد آمره نیست که مرتبط با نظم عمومی باشد و مطابق قانون حق حضانت تا هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر است ولی زوجین میتوانند بر خلاف این قاعده تراضی کنند و این قاعده زمانی است که زوجین به هیچ توافقی با هم نرسیده باشند و حتی میتوانند نسبت به ساعت ملاقات کسی که حضانت ندارد توافق بکنند و اگر در هیچ صورت به توافق نرسند دادگاه مطابق با قانون حکم به سرپرستی و تعیین ساعت و روز ملاقات میکند.

مطابق ماده ۱۱۷۴قانون مدنی :

در صورتی که به دلیل طلاق یا هر دلیل دیگری والدین کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند هر کدام از والدین که فرزند تحت حضانت او نمی باشد. حق ملاقات فرزند خود را دارد .تعیین زمان ملاقات و سایر و جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با دادگاه می باشد.

اگر بین والدین در مورد مکان و زمان ملاقات اختلافی پیش آمد دادگاه با تعیین زمان و مکان مشکل را برطرف می کند.نحوه درخواست حق ملاقات فرزند قبل از طلاق چنانچه به هر دلیلی زوجین با هم زندگی مشترک نداشته باشند و در خواست طلاق هم نداده باشند طرفی که خواهان حق ملاقات است باید درخواست ملاقات فرزند را به دادگاه ارائه دهد.

نحوه ملاقات فرزند بعد از طلاقوکیل حضانت و ملاقات فرزندان در اصفهان+مشاوره تلفنی

بعد از طلاق فقط رابطه زوجیت از بین می رود اما رابطه فرزند با والدین از بین نمی رود و این ارتباط دائمی است و هیچکس نمی تواند پدر و مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند.

پدر یا مادر در هر حالتی می تواند فرزندش را ملاقات کند و این حق را به هیچ عنوان نمی توان از وی سلب نمود حتی اگر پدر و مادر فساد اخلاقی داشته باشند. مگر اینکه ملاقات برای فرزند خطرات جانی و یاآسیب های روانی داشته باشد و یا پدر یا مادر بیماری روانی خطرناک داشته باشند برای اینکه صدمه ای به فرزند نرسد می توان با حکم دادگاه مانع از دیدار والدین که دچار چنین مشکلی هستند شد.

هرگونه فساد اخلاقی یا اعتیاد زیان آور به مواد مخدر یا الکل و قمار و فحشا که منجر به هرگونه سواستفاده و اجبار فرزند به شغلهای ضداخلاقی و یا قاچاق و…و ضرب و جرح فرزند می تواند دلایل محکمی برای ازبین رفتن حق ملاقات فرزند باشد.

در صورتی که پدر یا مادر که در خواست کننده ملاقات فرزند است هیچ یک از مشکلات مذکور در بند بالا را نداشته باشند در هر حالتی حق ملاقات فرزند خود را خواهد داشت و این حق به هیچ عنوان از وی سلب نمی شود.

مطابق ماده ۱۱۷۴قانون مدنی:

هر یک از والدین حق دارند که در زمانهای معین فرزند خود را ملاقات نماید در صورتی که بین پدر و مادر در مورد نحوه ملاقات توافق شده باشد مطابق همان توافق عمل می شود ولی چنانچه توافقی به عمل نیاید دادگاه زمان و مکان ملاقات را تعیین میکند و دو طرف ملزم به رعایت آن هستند.

چنانچه مادر یا پدری که طفل با اوست از ملاقات طرف مقابل جلوگیری کند میتوان در دادگاه طرح شکایت نمود و برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی مراجعه کرد.

با توجه به ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی :

اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است درموقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات ۳ تا۶ ماه حبس یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ۵۴قانون حمایت از خانواده :

هر گاه مسئول حضانت از انجام تکلیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با افراد ذی حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود . 

همچنین در ماده ۴۰قانون فوق امده است که هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف و خودداری کند یا مانع اجرای حکم دادگاه شود یا از استرداد طفل خودداری کند بر حسب تقاضای ذی نفع به دستور دادگاه صادر کننده رای تا زمان اجرای حکم باز داشت می شود.

دستور موقت ملاقات فرزند

به موجب قانون حمایت از خانواده جدید نهادی به نام نهاد دستور موقت در امور خانواده پیش بینی شده است .دستور موقت ملاقات فرزند از اقداماتی است که جنبه ی کاربردی زیادی دارد و در این حالت بخاطر طولانی بودن روند رسیدگی برای اینکه حق خواهان ضایع نشود عموما دادگاه دستور موقت ملاقات فرزند را صادر میکند تا زمانی که حکم قطعی صادر شود.

نحوه طرح دعوی و رسیدگی قرار ملاقات فرزند

مهمترین رکن هر دعوی تنظیم دادخواست است اقامه دعوی در دادگاه با ارائه ی دادخواست شروع می شود .

دادخواست مهمترین برگه ی قضایی است . تا زمانی که دادخواست تنظیم شود رسیدگی وجود نخواهد داشت این دادخواست در دفاتر پیشخوان قضایی انجام می شود.

بعد از تنظیم دادخواست توسط وکیل حضانت فرزندان در اصفهان باید هزینه دادرسی پرداخت شود بدون پرداخت این هزینه دادرسی انجام نمی شود.

بعد از این مرحله دادخواست به دادگاه صالح به رسیدگی ارجاع می شود بعد از ارجاع دادخواست به دادگاه دادخواست به دست مدیر دفتر میرسد و مدیر دفتر مدارک را بازدید میکند و چنانچه مدارک کامل باشد وقت رسیدگی مشخص میشود و تاریخ و ساعت دقیق مراجعه به دادگاه را یا از طریق سامانه سنا و یا با صدور ابلاغیه به  طرفین اعلام می کند واگر با سامانه سنا ابلاغ شود که ابلاغیه حضوری است.

ولی اگر ابلاغیه صادر شود اگر به دست خوانده نرسد ابلاغ غیر حضوری و در صورتی که به خود فرد یا اعضای خانواده وی برسد ابلاغ حضوری خواهد بود درجلسه دادگاه به دعوی خواهان رسیدگی میشود و چنانچه خوانده دفاعی داشته باشد میتواند در دادگاه عنوان کند و قاضی پرونده با توجه به صحبتهای دو طرف رای نهایی را صادر می کند.

این رای در صورتی که رای حضوری باشد تا بیست روز مهلت تجدید نظر خواهی دارد و در صورتی که رای غیابی باشد بیست روز مهلت واخواهی خواهد داشت.

در صورت نیاز به وکیل متخصص حضانت فرزندان در اصفهان تنها کافی است فرم مربوط به درخواست وکیل را پر نمائید تا بهترین وکیل متخصص این موضوع در ظرف مدت ۵ دقیقه توسط سامانه وکیلم باش به شما معرفی شود.

ثبت نام وکلا و کسب درآمد 

با ثبت نام در سامانه وکیل نوین روزانه موکلینی که نیاز به وکیل داشته و از سامانه درخواست وکیل مینمایند به دفتر وکالت  شما ارجاع میگردند. . 

وکیل نوین هیچ درصدی از پرونده های معرفی شده دریافت نمیکند .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *