تحلیل رأی

نمونه رای اعسار ازهزینه دادرسی با تحلیل

محتوایی برای شما تهیه نموده ایم با موضوع نمونه رای اعسار ازهزینه دادرسی با تحلیل  که شما را به نحوه اجرایی پرونده های حقوقی و کیفری بیشتر آشنا نمائیم .شما برای مشاوره و ویاانعقاد قرار داد می توانید با وکلای متخصص وکیلم باش تماس بگیرید .

چنانچه دنبال وکیل متخصص این حیطه در شهر خودتان هستید ویا مشاوره تلفنی رایگان میخواهید کافیه تنها این فرم را تکمیل نمایید .

نمونه رای اعسار ازهزینه دادرسی با تحلیل 

رأی صادره از شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

-خواهان:آقای ش.س با وکالت وکلای وکیلم باش 

-خوانده:آقای ب.ح

-خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

-رأی دادگاه:

درخصوص دادخواست خواهان به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، نظر به اینکه مندرجات استشهادیه پیوست دادخواست واظهارات شهود در جلسه دادرسی دلالت برعدم استطاعت مالی کافی در جهت پرداخت هزینه دادرسی دارد ودر مقابل دعوی مطروحه ایراد ودفاعی از جانب مدعی علیه به عمل نیامده تا موجبات بطلان آن را فراهم آورد ودلیلی که حاکی از تمکن وتوانایی مالی مدعی اعسار باشد به دادگاه ارائه نشده است.

لذا دادگاه ضمن احراز صحت ادعای خواهان حکم برمعاقیت موقت خواهان از تأدیه دو سوم هزینه دادرسی در تمام مراحل رسیدگی به این دعوا را صادر می نماید.چنان چه مدعی اعسار در دعوا محکوم له واقع گردد به محض وصول مکلف  به پرداخت مبلغ هزینه دادرسی به خزانه دولت می باشد.

خواهان مکلف است یک سوم از هزینه دادرسی را پرداخت نماید. حکم صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

-تحلیل رأی:

اعساراز هزینه دادرسی به موجب ماده ۵۰۴ آیین دادرسی مدنی به دوگونه است یا به واسطه عدم کفایت دارایی فرد توان پرداخت ندارد ویا به دلیل عدم قابلیت دسترسی به مال ،اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون می باشد.

ببرای اثبات اعسار به وسیله شهادت شهود باید شهادت کتبی حداقل دونفر شاهد به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار ضمیمه گردد.

دعوای اعسار یک دعوای غیر مالی است.در صورتی که طرف مقابل دعوای اعسار ،ایرادی مبنی بر عدم استطاعت خواهان نکند واستطاعت وی را ثابت نکند،دادگاه حکم بر اعسار خواهان می دهد که در این صورت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی به طور موقت معاف خواهد شد. معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از آن معافیت استفاده کند. هر گاه معسر به تأدیه هزینه دادرسی متمکن گردد مکلف است هزینه دادرسی معاف شده را پرداخت کند.رأی دادگاه به درستی صادر گردیده است.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص اعسار از پرداخت هزینه دادرسی   با گروه وکلای وکیلم باش به شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیل خوب و حرفه ای می خواهید
مشاوره تلفنی با وکیل متخصص پرونده تان در شهر شما
درخواست تماس فوری با وکیل