دعاوی خانوادهمقالات

نفقه زوجه

نفقه زوجه

نکاح آثار مالی و غیرمالی متعددی دارد، یکی از این آثار مالی نفقه می باشد؛ در فقه نفقه را واجب مشروط می نامند، بدین معنا که زوجه به شرط تمکین، مستحق دریافت نفقه می باشد . نفقه مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی عبارت است از« همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»

شروطی که زوجه را مستحق دریافت نفقه کرده و زوج ملزم به پرداخت آن می باشد :

۱- دایم بودن نکاح :

بر اساس مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۱۳ قانون مدنی، در عقد دایم نفقه زوجه بر عهده زوج می باشد، ( در عقد منقطع نیز در صورتی که در زمان عقد شرط شده و یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد، زوج ملزم به پرداخت نفقه می باشد، در غیر این صورت، در نکاح منقطع، زوجه حقی بر نفقه ندارد.)

چنانچه دنبال وکیل متخصص این حیطه در شهر خودتان هستید ویا مشاوره تلفنی رایگان میخواهید کافیه تنها این فرم را تکمیل نمایید .

۲- تمکین کامل همسر :

تمکین اعم است از انجام وظایف زناشویی و اطاعت زوجه از زوج در امور جاری و متعارف زندگی مشترک.

لذا وفق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، به زنی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده و از شوهر خود تمکین نکند ، اشزه می گویند ؛لذا چنین زنی مستحق نفقه نخواهد بود ؛ مگر آنکه زوجه به جهت عذر موجهی از وظایف زناشویی امتناع ورزد، که در این صورت مستحق دریافت نفقه می باشد. ( اثبات عدم تمکین زوجه، از آن جایی که اصل بر تمکین زوجه است، با زوج می باشد )

برای مشاهده نمونه فرم دادخواست نفقه ؛ کلیک کنید.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زوجه توسط زوج :

مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی: « زن می تواند در صورت استنکاف ( خودداری ) شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند ؛ در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کنند. »

 براین اساس ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده چنین مقرر می دارد: « هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند ؛ به حبس تعزیری درجه شش ( شش ماه و یک روز تا دو سال ) محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هرزمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.»

تبصره: امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

برای مشاوره با وکلای متخصص نفقه زوجه با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

مواردی که در صورت عدم پرداخت نفقه زوجه توسط زوج ، زوجه می تواند از محکمه تقاضای طلاق کند:

 مطابق ماده ۱۱۱۲ قانون مدنی، در صورت استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به دادن نفقه، زن می تواند از محکمه تقاضای طلاق کرده و حاکم شوهر را مجبور به طلاق می نماید. چنانچه الزام شوهر به طلاق نیز ممکن نباشد و زن دچار عسر و حرج شده و ادامه زندگی برای وی ناممکن باشد، حاکم شرع به موجب ماده  ۱۱۳۰ زوجه را طلاق می دهد.

* یکی از مواردی که بابت وکالت بلاعزل طلاق توسط زوجه در سند ازدواج درج شده است، نپرداختن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان می باشد، بنابراین چنانچه مردی حداقل به مدت ۶ ماه از پرداخت نفقه همسرش امتناع ورزد و رای دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه را نیز اجرا نکند، زن می تواند از محکمه تقاضای طلاق کند.

* ماده ۱۲۰۶ قانون مذکور : « زوجه در هرحال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوا نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند. »

در این صورت زوجه می تواند در خواست خود را مبنی بر مبلغ نفقه در دو نسخه دادخواست شرح داده و به دادگاه خانواده تقدیم نماید، در صورتی که زوج توانایی پرداخت نفقه را نداشته و مجبور به پرداخت نفقه نگردد، زن می تواند از محکمه تقاضای طلاق نماید. ( مطالبه نفقه ایام گذشته، جنبه کیفری ندارد.)

در رابطه با نفقه فرزند ؛ اینجا کلیک کنید.

چند نکته:

۱-  ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: « نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد ؛ مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه نخواهد داشت.»

۲-  ماده ۱۱۱۰ قانون فوق الذکر: « در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد.»

۳- نفقه زوجه بر نفقه خویشاوندان مقدم بوده و در حال ورشکستگی و اعسار زوج نیز در زمره دیون ممتازه است.

گرد آورنده : حقوق خوانِ وکیلم باش ، خانم حدیثه شهاب

برای مشاوره با وکلای متخصص نفقه زوجه با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیل خوب و حرفه ای می خواهید
مشاوره تلفنی با وکیل متخصص پرونده تان در شهر شما
درخواست تماس فوری با وکیل