دعاوی خانوادهمقالات

موارد فسخ نکاح

موارد فسخ نکاح

 

مطابق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی: « عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود. » البته جناب آقای دکتر کاتوزیان در کتاب نظم خود علاوه بر موارد مندرج در ماده قانونی، موارد دیگری را نیز جزء مواردی که موجب انحلال نکاح می شود، آورده است که عبارت است از: مرگ یکی از زوجین اعم از فوت حقیقی یا فرضی، لعان و کافر شدن شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر.

چنانچه دنبال وکیل متخصص این حیطه در شهر خودتان هستید ویا مشاوره تلفنی رایگان میخواهید کافیه تنها این فرم را تکمیل نمایید .

اما در خصوص اینکه موارد فسخ نکاح کدام است و فسخ نکاح چه آثار و تبعاتی دارد، به مطالعه و بررسی آن در این پژوهش می پردازیم.

فسخ نکاح در پاره ای از موارد، مشترک بین زوجین بوده و برای هر دو امکان فسخ ایجاد می کند، و در پاره ای دیگر خاص زوج و یا زوجه بوده و فقط برای یکی از آن دو امکان فسخ به وجود می آورد.

موارد فسخ نکاح مشترک بین زوجین :

مطابق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی : « جنون هریک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.» بنابراین اگر بعد از عقد مشخص شد هریک از زوجین از قبل دیوانه بوده برای طرف دیگر حق فسخ وجود دارد، اما اگر جنون و دیوانگی بعد از عقد عارض شود، دو حالت دارد؛۱-  اگر جنون بعد از عقد و بعد از نزدیکی بر مرد عارض شود برای زن حق فسخ به وجود می آورد، ۲-  اگر جنون و دیوانگی بعد از عقد و بعد از نزدیکی بر زن عارض شود، مرد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.

منطبق بر ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی : « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»

برای مشاهده مقالات مرتبط با امور حقوقی خانواده ، کلیک کنید. 

موارد فسخ نکاح برای زوجه:

* منطبق بر ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی : « عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود[۱] :

۱- خصاء[۲]

۲- عنن[۳]، به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.

۳- مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد. »

اما در خصوص اینکه زوجه تحت چه شرایطی می تواند در صورت موارد مندرج در ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی از حق فسخ استفاده کند نیز به ذکر چند نکته می پردازیم ؛

* خصاء و مقطوع بودن آلت تناسلی در صورت تحقق دو شرط، برای زوجه حق فسخ به وجود می آورد و آن دو شرط عبارتند از : ۱- قبل از عقد نکاح حادث شده و زوجه جاهل به آن باشد. ۲- مانع از ایفای وظایف زناشویی باشد.

در خصوص عنن مطابق ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی، حتی اگر عنن بعد از عقد هم عارض شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

موارد فسخ نکاح برای زوج :

* مطابق ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی : « عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود[۴] :

۱- قرن[۵]

۲- جذام[۶]

۳- برص[۷]

۴- افضاء[۸]

۵- زمین گیری

۶- نابینایی از هر دو چشم »

مرد نیز برای آن که بتواند از موارد مندرج در ماده فوق الذکر برای حق فسخ استفاده کند قانون مدنی وی را مشروط به شرطی کرده است و آن مطابق ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی این است که : « عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد می باشد که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است.»

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص خانواده با گروه وکلای وکیلم باش به شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.

مواردی که در فسخ نکاح باید به آن توجه داشت :

در هر یک از موارد فوق مطابق با ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی : « خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می شود، به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد؛ تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است. »

مطابق ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی: « هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.»

 بعد از طلاق رجعی و در زمان عده، برای مرد حق فسخ نکاح وجود ندارد.

 در صورتی که نکاح با فسخ منحل شود، در مدت عده حق رجوع برای مرد وجود ندارد .

برای مشاهده مقالات مرتبط با امور حقوقی خانواده ، کلیک کنید. 

احکام و آثار بار شده بر فسخ نکاح :

در مهریه :

* مطابق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی، اگر فسخ نکاح قبل از وقوع نزدیکی بین زوجین باشد، زن حق دریافت مهریه را نخواهد داشت، جز در ناتوانی جنسی عنن که موردی خاص بوده و زن حق دریافت نصف مهریه ( حسب مورد مهرالمسمی یا مهرالمثل ) را دارد.

* چنانچه فسخ نکاح بعد از وقوع نزدیکی باشد، زن حق دریافت مهرالمسمی در صورت تعیین مهر و مهرالمثل در صورت عدم تعیین مهر را دارد.

* و در صورتی که فسخ نکاح به دلیل تدلیس زن باشد، زن در هیچ صورت حقی بر مهر ندارد.

در عده :

مطابق مواد ۱۱۵۱ و ۱۱۵۲ و ۱۱۵۳ و ۱۱۵۵ قانون مدنی نگهداری عده در فسخ نکاح به شرح ذیل می باشد :

* در عقد دایم و در صورتی که زن غیر حامل باشد، عده فسخ نکاح برای زنانی که به اقتضای سن، عادت ماهانگی می بیند؛ سه طهر و در غیر این صورت سه ماه است.

* در عقد منقطع و در صورتی که زن غیر حامل باشد، عده فسخ نکاح برای زنانی که به اقتضای سن، عادت ماهانگی می بینند دو طهر و در غیر این صورت ۴۵ روز می باشد.

* عده فسخ نکاح در صورتی که زن حامله باشد، اعم از آن که نکاح دایم باشد یا موقت ، تا وضع حمل است.

* اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه باشد، اعم از این که نکاح دایم باشد یا موقت، در این صورت زن عده ندارد.

در نفقه :

*وفق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، در صورت فسخ نکاح، زن در زمان عده حق نفقه نداشته مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت.

در ارث :

در دوران عده، زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

گرد آورنده : حقوق خوانِ وکیلم باش ، خانم حدیثه شهاب

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص خانواده با گروه وکلای وکیلم باش به شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.

 

[۱] . رفع عیوب ذکر شده در ماده مانع از فسخ نکاح می باشد.

[۲] . اختگی ( تحقق نیافتن انزال در مرد حتی اگر قادر به روابط زناشویی باشد. )

[۳]. ناتوانی مطلق مرد در ایفای وظایف زناشویی

[۴] . اگر به هر طریقی این عیوب از بین برود، حق فسخ مبنای حقوقی خود را از دست داده و مانع فسخ می شود.

[۵] . استخوانی است در فرج که مانع جماع می گردد و زنی را که دارای این عیب باشد قرناء گویند.

[۶] . بیماری عفونی مزمنی است که ضایعاتی در پوست، مخاط و اعصاب ایجاد می کند.

[۷] . بیماری است که بر اثر آن لکه های معمولاً بزرگ سپید یا سیاه در بدن پدید می آید.

[۸] . یکی شدن مجرای حیض و غائط و بول.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در خواست تماس با وکیل حرفه ای 

با سلام ممنون از این که وکلای معراج را انتخاب کردید ،فرم ذیل را تکمیل کرده ظرف یک ساعت با شما تماس خواهیم گرفت و وکیل متخصص معرفی میگردد .