مراحل اداری

مراحل اداری مطالبه مهریه

مراحل اداری مطالبه مهریه

برای مطالبه مهریه ، دو راه حل جهت مطالبه می توان ذکر کرد:

*مطالبه مهریه از طریق دادگاه با ثبت دادخواست مطالبه مهریه:

 1. طرح دادخواست در دفاتر الکترونیک خدمات قضایی
 • زوجه می تواند هم زمان با مطالبه ی مهریه در دادخواست خود ، درخواست تامین خواسته جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال زوج را نیز نماید.
 1. تعیین شعبه توسط معاونت ارجاع مجتمع قضایی مربوطه
 2. تشکیل پرونده در شعبه مربوط و تعیین وقت رسیدگی
 3. ابلاغیه حضور در جلسه رسیدگی به طرفین ابلاغ می شود.
 4. قاضی محترم شعبه پس از احراز رابطه زوجیت و عندالمطالبه بودن مهریه حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهریه به زوجه می نماید.
 5. پس از صدور حکم و قطعیت آن مال توقیف شده برای تامین خواسته پس از مرحله ی مزایده به زوجه تعلق خواهد گرفت. در صورت عدم وجود قرار تامین خواسته ، زوجه از دادگاه صادر کننده حکم بدوی تقاضای صدور اجرائیه برای توقیف اموال زوج می نماید که در این مرحله نیم عشر از مال توقیف شده به عنوان حق اجرا به واحد اجرا دادگاه پرداخت می شود.

*مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت مستند به سند ازدواج:

 1. مراجعه به دفتر رسمی ازدواجی که در آن سند ازدواج تنظیم شده است.
 2. تقاضای صدور اجراییه و معرفی اموال منقول یا غیر منقول متعلق به زوج.
 3. انجام مراحل مزایده و فروش مال توقیف شده.
 4. پس از اینکه مزایده صورت گرفت ، اگر مال منقول باشد ؛ در جلسه ی مزایده به خریدار یا بستانکار تحویل داده می شود و اگر مال غیر منقول باشد ؛ از طریق سند انتقال اجرایی به نام خریدار یا بستانکار می شود.
 • همچنین زوجه می تواند تقاضای ممنوع الخروجی زوج را نیز از طریق اداره ثبت نماید تا از فرار زوج و عدم پرداخت بدهی توسط او جلوگیری شود.
برای مشاوره با وکیل دعاوی خانواده با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲  تماس حاصل نمایید.
امتیاز دهید

ثبت نام وکلا
ثبت نام وکلا
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000