بیمه و تصادفات

روند رسیدگی به پرونده تصادفات

مراحل رسیدگی به پرونده تصادف

فهرست مطالب

در این مقاله به روند رسیدگی به پرونده تصادفات می پردازیم و در حالات مختلف آن را بررسی می کنیم. در هنگام تصادف رانندگی اولین اقدامی که باید انجام داد تماس با ۱۱۰ است.طی تماس تلفنی محل وقوع تصادف، نوع تصادف و تعداد مصدومین احتمالی از تماس گیرنده اخذ می شود. تصادفات و وقایع رانندگی از حیث نوع وقوع به سه دسته ی خسارتی، جرحی و فوتی تقسیم می شوند.

تصادفات خسارتی

اینگونه تصادفات فراخور محل وقوع آن – مناطق درون شهری پلیس راهور و برون شهری پلیس راه – مربوط بوده و مامورین این ارگانها اختصاصا کار رسیدگی به این تصادفات را بر عهده دارند. در تصادفات خسارتی که هیچ مصدومی وجود ندارد اولین نکته این است که اگر مسیر پر تردد است و یا مقصر مشخص، از صحنه عکس برداری شده و مسیر بازگشایی شود. در صورت عدم انجام این کار به محض رسیدن پلیس هر دو طرف بخاطر بستن مسیر جریمه خواهند شد. پلیس بعد از رسیدن کروکی را تنظیم و مقصر را مشخص می کند.باید در نظر داشت که کروکی نیز دو نوع است:کروکی سازش و کروکی عدم سازش.

کروکی سازش

کروکی سازش در مواقعی است که دو طرف حادثه قبول دارند که چه کسی مقصر است و چه کسی بی تقصیر و هر دو طرف آدم معقولی هستند. البته باید توجه کرد که اولا در این مواقع مدارک دو طرف حادثه شامل گواهینامه، کارت خودرو، کارت بیمه شخص ثالث و برگ معاینه ی فنی کامل باشد. نکته ی دیگر نیز تصادف نباید جرحی یا منجر به فوت شود. در این موارد نیز کروکی سازش مورد پذیرش نبوده و کروکی عدم سازش ترسیم می شود. در مواردی هم که خوردو به اشیا و موانع طبیعی مثل درخت یا گاردریل برخورد کرده است برای دریافت خسارت از بیمه حتما باید کروکی عدم سازش ترسیم شود.

کروکی عدم سازش یا کروکی مرجع قضایی

این نوع کروکی در مواقع عدم سازش طرفین و یا موارد زیر برای مراجع قضایی ترسیم می شود.دلایل زیر را می توان برای ترسیم این نوع کروکی ذکر کرد: عدم قبول نظریه افسر، عدم تکمیل مدارک مثل گواهی نامه، بیمه نامه، خسارت بالای تعهد بیمه نامه مقصر حادثه و تصادفات جرحی و فوتی.

درخواست وکیل - وکیل نوین

پس از اخذ کروکی و نظر مامور صلاحیت دار طرف زیان دیده و غیر مقصر به بیمه مراجعه و خسارت را تا سقف تعهد بیمه گذار دریافت می کند. باید توجه داشت که اگر مقدار زیان بیشتر از سقف تعهد بیمه باشد و طرف مقصر مازاد زیان را پرداخت نکند باید به مرجع قضایی شکایت کرد.بعد از شکایت نیز مقام قضایی در این خصوص تحقیق و پس از انجام تشریفات قانونی و صدور دستور کارشناسی و اظهارنظر کارشناس در خصوص میزان خسارت اقدام به صدور رای می نمایدمرجع صلاحیت دار در این موارد تا مبلغ بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف و بیشتر از این مبلغ نیز دادگاه حقوقی می باشد. بعد از اینکه رای نهایی صادر شد و صدور اجراییه و ابلاغ آن، در صورتی که مقصر بتواند زیان مازاد را پرداخت نماید به صورت نقدی و در صورت عدم توانایی و همچنین عدم تقدیم درخواست قسط بندی از طرف مقصر، فرد زیان دیده می تواند نسبت به توقیف اموال اقدام کند. در صورت عجز از معرفی اموال نیز می شود نسبت به جلب مقصر اقدام کرد.

نوشته های مشابه
برای مشاوره با وکیل تصادفات رانندگی با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

روند رسیدگی به پرونده تصادف جرحی

در این گونه تصـادفات رانندگی علاوه بر افسر راهنمایی و رانندگی، افسـر نیروی انتظامـی نیز باید در صحنه حـاضر و نسبت به تنـظیم گـزارش اقدام کند. در این موارد بعد از تنظیم گزارش و ترسیم کروکی عدم سازش، مصـدومان به بیمارستـان منتقـل و خودروهای طرفین توقـیف و به پارکینگ منتقل می شود. همچنین طـرفین را در خـصوص مراجـعه به مرجـع صلاحیت دار و کسب دستور مقام قضایی جهت انجـام مراحـل قـانونی و مراجـعه مجروح به پزشکی قانونی و ترخیص خودرو، راهنـمایی می نماید.
طرفین یا یکی از آنها به دادسرا مراجعه نموده و پس از تشکیل پرونده و ارائه مدارک و نامه پزشکی قانونی و بیمه نامه، کوپن بیمه مقصر در پرونده ضبط و پس از استعلام اصالت بیمه نامه به دستور مقام قضایی، بیمه نامه مقصر به عنوان قرار پذیرفته و یا در صورت لزوم قاضی اقدام به صدور قرار متناسب می نماید. سپس پرونده به کارشناس ارجاع و پس از انجام تحقیقات محلی و شنیدن شهادت شهود و اخذ نظر قطعی کارشناس در خصوص نحوه وقوع تصادف و پس از پایان دوره طول درمان و اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، پرونده تکمیل و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می گردد. دادگاه پس از دعوت از طرفین و برگزاری جلسه نسبت به صدور رای اقدام و در صورت محکومیت مقصر به پرداخت دیه، پس از قطعی شدن دادنامه، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مربوطه ارسال می گردد و واحد اجرای احکام نیز اقدامات لازم را تحت نظر قاضی اجرای احکام در خصوص ابلاغ به مقصر و ارسال نامه به بیمه جهت پرداخت دیه و یا وصول دیه از مقصر انجام می دهد.

روند رسیدگی به پرونده تصادفاتالبته باید توجه داشت که تصادفات جرحی می تواند مجازات حبس را نیز همراه خود داشته باشد که مواد قانونی آن به شـرح زیر است: مـطابق با ماده۷۱۷  قانون مـجازات اسلامی در بخش تعزیرات« هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده۷۱۴ (بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعـایت نظامات دولتی یا عدم مهـارت راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی …) موجب صدمه بدنی شود مرتـکب به حبس از یـک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم ، محکوم میشود. »
مطابق با ماده۷۱۵ قانون مذکور « هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.»
به شرح ماده۷۱۶ قانون مذکور « هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.»
مطابق با ماده۷۱۸ قانون فوق الاشاره « در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.»

تصادفات فوتی

نوعی دیگری از تصادفات که از بقیه موارد برای طرفین آثار سو بیشتری دارد تصادف منجر به فوت است. البته باید توجه داشت در برخی موارد نیز تصادف جرحی بوده و شخص در سر صحنه مصدوم می شود ولی بعد از انتقال به بیمارستان و در طول درمان بر اثر شدت آسیب وارده فوت می کند که در این مورد نیز تصادف تغییر ماهیت داده و از جرحی به فوتی تغییر می یابد.

قتل مطابق ماده ۲۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به سه نوع قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم شده است. قتل ناشی از تخلفات رانندگی را با توجه به تعریف این جرم توسط قانونگذار در ماده ۲۹۱ به بعد قانون مذکور که آن را ناشی از بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده تعریف کرده است، می توان در شمار قتل های شبه عمد آورد، چراکه علمای حقوق جرایمی که در آنها فاعل مرتکب بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات و مقررات شده ولی قصد نتیجه حاصله (قتل) را نداشته در شمار جرائم شبه عمد آورده اند.

صوت زیر را گوش کنید (حاوی نکات مهم) :

نکته ای که در این مورد باید اشاره کرد این مساله است که نداشتن گواهینامه توسط راننده باعث تغییر ماهیت قتل از غیر عمد به عمد نمی شود.دلیل غیر عمد بودن قتل در قانون نداشتن قصد حاصله که همان قتل طرف مورد نظر است ذکر شده است و ارتباطی به داشتن یا نداشتن گواهینامه ندارد. متاسفانه طبق باور غلطی که در جامعه مرسوم شده،بیشتر مردم به اشتباه این مساله را باعث قتل عمد دانسته و در صورت بروز چنین موردی بدلیل ترس سریعا از صحنه متواری می شوند. تردیدی نیست که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد. عمل مزبور عملی عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت مزبور یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌گردد. در مواردی که فرد فاقد گواهینامه منجر به وقوع تصادفی می‌شود که این تصادف منجر به جرح یا فوت افراد می‌شود باز هم بیمه موظف به پرداخت خسارت به مصدوم یا وراث متوفی می‌باشد، اما می‌تواند برای دریافت آن به راننده فاقد گواهینامه رجوع کند. در مواردی که قتل ناشی از تصادفات رانندگی به دلیل مصرف مشروبات الکلی یا غیر آن باشد هم همین شرایط حکمفرما است.

اگر به هر دلیلی از جمله ورشکستگی شرکت بیمه و یا فرار مقصر از سر حادثه ،وراث شخص فوت شده نتوانند دیه خود را دریافت کنند،صندوقی به نام صندوق خسارات بدنی وجود دارد که موظف است دیه فرد را تماما پرداخت نماید.

ماده ۷۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در تعریف قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی گفته است: «هرگاه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله نقلیه موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود»

رسیدگی به قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری  بوده و پس از انجام تشریفات و تحقیقات مذکور و اظهارنظر نظر پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ و همچنین اظهارنظر قطعی کارشناس در خصوص نحوه تصادف و تعیین مقصر، پرونده جهت صدور رای از دادسرا به دادگاه و پس از صدور حکم قطعی پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می گردد.

برای مشاوره با وکیل تصادفات رانندگی با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

صدای مرتبط با مقاله و مراحل و روند رسیدگی به تصادفات (نکات مهم)  :

۵/۵ - (۱ امتیاز)

ثبت نام وکلا
ثبت نام وکلا

نوشته های مشابه

۲۰۳ دیدگاه

 1. سلام خسته نباشین من تصادف کردم اما گواهینامه ندارم و مقصرم نشدم چون از پشت بهم زدن میشه راهنمایی کنین ک تکلیفم چیه

  1. سلام شما جریمه میشیدبابت نداشتن گواهی نامه و مقصر تصادف هم خسارت پرداخت می کنه

   1. سلام پدرمن باماشین میخواسته سبقت بگیره درشب وبایک موتوری تصادف کرده تو کارشناسی نوشتن بی احتیاطی از جانب راننده خودرو اما از تخلفات موتوری هیچ چی در گزارش کارشناس نوشته نشده مثلا موتوری درشب چراغ نداشته سه نفر سوار موتوربودن بدون کلاه ایمنی موتور پلاک و معاینه فنی نداشته هیچکدوم از این تخلفات نوشته نشده درگزارش متاسفانه یک نفرازسه نفرفوت کرده و یک نفردیگشونم دوپاشو ازدست داده مابایدچیکارکنیم

    1. باسلام تخلفات موتورسواران هیچ ربطی به بی احتیاطی شخص راننده ندارد موتوسواران جریمه خود راباید پرداخت کنندوراننده خودرو باپرداخت دیه فرد فوت شده وصدمه دیده باید جبران خسارت نمایدبرای مشاوره بیشتر باکارشناسان حقوقی وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱-تماس حاصل بفرمایید

   2. سلام خسته نباشیدمن تصادف کردم خیلی صدمه هم ازناحیه فک وصورت هم ازناحیه زانودیدم میخاستم ببینم این هزینه هایی ک برای درکترمیکنم چجوری حساب میشه بایدفاکتوربگیرم چطوریه اگ ممکنه راهنماییم کنید ممنون

    1. باسلام شماباید ازشخصی که بااوتصادف کرده اید شکایت کنید وبعدازارجاع به پزشک قانونی برای صدمه های وارد شده دادگاه دیه تعیین میکندبرای مشاوره بیشترباکارشناسان حقوقی وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱تماس بگیرید

    2. سلام تصادف کردم بعد ا۲۰ روز کلانتری پرونده رو به دادسرا ارسال کرده و از ناحیه دست و خسارتی ماشین برام مشکل پیش اومده میخواستم بدونم که خسارت ماشینم که زیاندیده هستم چگونه پرداخت میشود و مقصر بیمه هم داره و چقدر زمان میبره و در اولین دادگاه میتونم خسارت ماشین رو تقاضا کنم که به بیمه مراجعه کنم ممنونم اگه راهنمایی کنید

     1. با عرض سلام: شما باید در خواست مطالبه وجه را هم بکنید و بعد از صدور کیفر خواست به این بخش پرداخت می شود وگرنه فقط به شما فقط دیه دست تعلق میگیرد+ شما میتوانید درخواست افت ماشین و … هم را بخواهید.
      در صورت سوال با شماره های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۷ و یا ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ تماس بگیرید.

    1. باسلام برای مشاوره بیشتر باکارشناسان حقوقی وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس حاصل فرمایید

   3. سلام
    من بنزین تمام کردم و در بزرگراه زدم کنار و خاموش کردم
    میخواستم بیام بیرون یک موتور زد به پشت ماشینم و داغون شد..
    مامور موتوری رو مقصر دونستن اما شکایت گذاشت و به کارشناسی دوم رسید
    الان دوماهه جواب نیومده چکار کنیم چرا جواب نمیاد

  2. سلام من درحال گردش به راست ازراه اصلی (روستایی) به راه فرعی(کوچه)بودم که موتورسیکلتی باسرعت بسیاربالا بدون چراغ وبدون هیچ مدرک شناسایی هم وسیله نقلیه هم راننده باخودروی اینجانب که حدود ۴تا۵متر وارد کوچه شده بودم برخورد وسبب شکستگی پای موتور سوار گردید خواهشمندم دستورفرمایید مقصرکیست

   1. سلام دوست عزیز وقت بخیر در این موارد فقط کارشناسان راهنمایی صاحب نظر بوده و حق اظهار نظر دارند

   2. دراین مورد بایدعرض کنم باید افسرکارشناس باحظور درمحل برخورد به صورت لمسی محل اظهارنظرکند
    منتها توجه داشته باشید بچدرمورد گردشهاوتغییرمسیرها حق تقدم باخودرویی لست که درمسیرمستقیم درحرکت است صرف نظراز سرعت ان که انهم براساس برسی اثاربجامانده ازحادثه و خط ترمز توسطافسرکارشناس استخراج ودرمواردی که تشخیص دهدسرعت زیاد وی نیز ذچدروقوغچع تصادف نقش داشته گاهی پنجاه درصد هر راننده را تصادف مقصرمعرفی مینماید.

    1. سلام
     بنده با خودرو سواری در راه اصلی داخل شهر و سرعت مجاز حرکت می کردم که یه خودرو وانت از فرعی وارد مسیر اصلی شد و قسمت گلگیر جلو هر دو خودرو صدمه دیده
     ولی افسر راهنمایی و رانندگی هیچگونه کروکی برای حادثه ترسیم نکردن باید چیکار کنم

     1. باسلام افسر راهنمایی ورانندگی زمانی که مقصر مشخص باشد احتیاج به کروکی ندارد مدارک مقصر رادریافت میکند به اداره بیمه شخص مقصر ارسال میکندجهت مشاوره بیشتر باوکیل سامانه درارتباط باشید۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱

  3. سلام ماشین من کنار اتوبان ازادگان دچارنقص فنی شد روی خط اصطرای متوقف کردیم .
   ماشین خاموش بود از مشت به ماشین کوبیدن افسر امد منو به دلیل نزاشتن اعلاعم واونیکی عدم توجه به جلو مقصر زده
   حالا رفته کارشناس اعتراض کرده منو صدرصد مقصر کرده.
   میشه راهنمایی کنین .من گواهینامه ندارم

   1. باسلام شما به علت نداشتن گواهینامه جریمه میشید و احتمال زیاد وسیله نقلیه شما به پارکینگ منتقل میشود و اگر شانس با شما یار نباشد مستند به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی به جرم رانندگی بدون گواهینامه پرونده تان به دادسرا ارسال میشود و شما با مشاوره با کارشناسان و مشاوران سامانه وکیلم باش میتوانید از تخفیفات و تعلیق و تعویق صدور حکم جرم تعزیری خود استفاده نمائید ان شالله که در دادسرا جرمتان با قرار تعلیق متوقف گردد.

  4. سلام مشکلی نداره شما جریمه نداشتن گواهی نامتونو میدید بقیه حقوق شما مثل همه محفوظ هست اگر صدمه دیدید تشکیل پرونده بدید

 2. سلام
  با عرض خسته نباشید
  من برج ۸ تصادف کردم و وسط برج ۹ بعد از نکمیل مراحل پزشکی قانونی به دادگاه معرفی شدم .چند وقت پیش یه پیامک مبنی بر اینکه شماره پرودنده و … آمد رو گوشیم همراهم .الان از برج‌۹‌تا برج ۱۱ خبری از دادگاه و پیامک‌اینا نیست .پس کی حکم صادر میشه .در صمن من مقصر نیستم .

 3. با سلام.بنده با ماشین خوردم به یک موتور سوار که بعد از روند قانونی محکوم شدم به پرداخت دیه ومبلغ ۸۰۰ هزار تومان پول به جای ۴ ماه حبس.من هم بیمه داشتم وهم گواهینامه که از سال ۸۱ معتبره .از دوستانی که تصادف هایی داشتند پرسیدم همه تعجب میکردن که وقتی گواهینامه داشتی وبیمه نباید حبس برات می نوشت وفقط باید دیه می نوشت که اونم بیمه میده.میخواستم بدونم به همین صورت هست؟خواهشا راهنمایی کنید

  1. سلام
   مطابق مواد ۷۱۴ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۷۵ هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده منجر به صدمه بدنی شود ، دادگاه کیفری ( مرجع قضائی رسیدگی کننده ) پس از رسیدگی به موضوع ، در رأی صادره راننده مقصر حادثه را به مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد کرد .

   البته با توجه به سیاست قضائی حبس زدایی و با استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، قاضی دادگاه حبس را تبدیل به جزای نقدی بدل از حبس می نماید .

   میزان جزای نقدی در نظر گرفته طبق رویه معمول در مراجع قضائی از یک میلیون ریال تا یک میلیون تومان در دادنامه ها متغیر بوده و بستگی به نظر قاضی دادگاه و وضع متهم دارد

 4. با سلام، در تصادف با وجود پرداخت تمام خسارات جرحی و مالی زیان دیده توسط بیمه و همچنین مقصر، آیا زیان دیده باز هم میتونه رضایت نده و بخواد با عقده باعث آسیب رساندن هر چه بیشتر و حتی مجازات حبس مقصر حادثه باشه؟
  قانون حبسی که فرمودید مصادیقش در چه حالت‌هایی هست؟
  پدر بنده ده سال رانندگی کرده فقط پنج مورد تخلف آن هم پارک ممنوع سهوی بوده است. لطفا راهنمایی بفرمائید، خدا همه ما رو از شر آدم های بدجنس و بدذات نجات بده!!

  1. با سلام دوست عزیز توضیحات شما ناقص بود ولی تصادفات منجر به جرح می توانند با مجازات هایی از قبیل زندان علاوه بر پرداخت دیه همراه شوند

  2. سلام خسته نباشید من چن روز پیش با یه نیسان تصادف کردم و راننده متوری بودم متور مال کسی بود که ترک من نشسته و مقصر صددرصد نیسان هستش هر دو تامون هم به شدت مجروح شدیم ولی متور مزاریده ای هستش و برگه مزایدش گم شده ایا مشکل ایجاد نمیکنه

   1. باسلام اگرمدارک موتور راازشما درخواست نکردند وراننده نیسان مقصر شناخته شده است ..خیر برای مشاوره بیشتر باکارشناسان حقوقی ماباشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس حاصل بفرمایید..

 5. سلام من درحال گردش به راست ازراه اصلی (روستایی) به راه فرعی(کوچه)بودم که موتورسیکلتی باسرعت بسیاربالا بدون چراغ وبدون هیچ مدرک شناسایی هم وسیله نقلیه هم راننده باخودروی اینجانب که حدود ۴تا۵متر وارد کوچه شده بودم برخورد وسبب شکستگی پای موتور سوار گردید خواهشمندم دستورفرمایید مقصرکیست

  1. باسلام
   تشخیص راننده مقصر فقط و فقط توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در مواقع حادثه
   یا از طریق کارشناسان تصادفات قوه قضایی که در هیئت های یکنفره ،سه نفره و پنج نفره و…. قابل تشخیص میباشد.

  2. سلام من تصادف کردم پام شکسته و موتورمم داغون شده چجوری میتونم هم خسارت موتورمو بگیرم هم برم پزشک قانونی از بیمه طرف مقابلم استفاده کنم؟

   1. باسلام باشکایت از بیمه وشخصی که با او تصادف کرده اید برای مشاوره بیشتر باکارشناسان حقوقی وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس حال فرمایید

 6. سلام امروزتوخیبان یه نه فردویدوسط خیابان وبنده فقط آینه سمت راننده به دست ایشان برخوردکرد_افسرهم تاییدکرد ولی به اصرارشخص که میگفت حالت تهوع داره به بیمارستان وماشین بنده به پارکینگ رفت واین طورهم که معلومه رضایت بده نیس بایدچیکارکنم یکم استرس دارم

  1. سلام
   یک نامه از افسر دریافت کرده که صحنه حادثه را توضیح دهد و خود را تبرئه نمایید.

   1. سلام من با موتور سواری در میدان تصادف کردم و موتور سوار گفت افسر نمیخاد بیاد مقصری و منم هیچ مدرکی بهش ندادم از ماشین عکس گرفت و شماره همراهمو دادم بهش ادعای خسارت میتونه کنه و الانم گفته ب دادسرا شکایت میکنم و البته ن افسر تایین خسارت کرده ن کروکی کشیدع شده شاید موتور سوار بعد منم تصادف کنه مشه راهنمایی کنید

   2. سلام وقت شما بخیرهمسربنده برج چهارامسال سوار موتورش بود که یا وانتی که معتادم بود میزنه به همسرم کله کارایه پزشکی و حقوقیشوانجام دادیم وپرونده ارسال شده به دادگاه اما هنوز کسی باماتماس نگرفته وپیامکم نیومده بعد۵ماه الان مابایدچیکارکنیم ممنون بابت پاسخ ؟؟

 7. باسلام.خسته نباشید من حدود چهار ماهه تصادف کردم بعد از
  اتمام ماینه مجدد پزشک قانونی به دادگاه رفتیم و به مقصر گفتن ضامن بیاره کع آورد الان هیچ خبری ندادن که کی به دادگاه بیایم و درصد دیه هم به ما نگفتن ابلاغیه میاد الان به من ؟و چن ماه میکشه تقریبا که دیه روبدن قرض گرفتم

 8. با سلام من چن وقت پیش تصادف کردم موتور سوار بودم و راه اصلی میرفتم و راننده از کوچه فرعی به داخل راه اصلی امد و برخورد کردم و پایم درشت نی و کوچک شکست که با پیچو پلاک جراحی شدم و مقصر تو کروکی راننده ماشین نوشته شده مشکلم اینجاس که ۶ سال پیش هم همون پام که الان شکسته همونجا شکسته بود و تو گزارش پزشک هم نوشته قبلا شکستگی داشته چن سال پیش میخام بدونم تاثیری در دیه من داره یا نه و میزان تقریبی دیه من چقدر میتونه باشه ممنون میشم توضیح بدین

 9. سلام،من ۹ روز پیش تصادف کردم،دنبال کارا شکایت رفتم،نامه پزشکی قانونیرو به کلانتری دادم،بعدش بهم گفت برو خونه خبرت میکنم اما الان چند روز گذشته ولی خبری به من نداده،چه قدر طول نیکشه تا خبر بدن،اصلا من کار دیگه ای هم تو کلانتری دارم؟کی میریم دادگاه؟(من عابر پیاده بودم )

 10. با سلام بنده با دوستم تصادف کردیم با وانت چپ شد راننده هم چیزیش نشد ولی من بدنم زخم شد و دوستم هم درد داره میخاستم ببینم که ظرفیت وانت که یه نفره ولی ما دونفر الان پرداخت خسارت به چه شکلی صورت میگیره

 11. سلام
  من مسافر یک تاکسی بودم که پشت چراغ قرمز زمان پیاده شدن درب تاکسی عقب سمت راست با یک موتور برخورد کرد و درب تاکسی و راننده موتور دچار آُسیب شدند و راننده منو مقصر دونست و اطلاعات تماس منو گرفت وقتی با اورژانس و ۱۱۰ تماس گرفتم افسر پلیس اعلام کرد که راننده تاکسی به دلیل پیاده نکردن مسافر در ایستگاه مقصر هست و تقصیری متوجه من نیست اما راننده تاکسی با اصرار زیاد از من درخواست خسارت کرد و گفت شرایط سختی دارم من مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به کارت راننده واریز کردم اما تماس گرفته و مبلغ بالاتری درخواست میکنه و میگه تو کلانتری گفتند مسافر مقصر هست و چون مشخصات شما رو دارم و پول به حسابم واریز کردید مقصر هستید اگر پول بیشتری پرداخت نکنید از شما شکایت میکنم اما من قبول نکردم
  میخواستم بدونم آیا راننده امکان شکایت از من و مقصر جلوه دادن منو داره ؟

 12. سلام خسته نباشی من چن وقت پیش تصادف کردم از پشت زدم بغل و زدم بغل تا ببینم چیشده راننده ماشینی که بش زدم پیاده شد و شرو کرد به فوشو دعوا سنگ پرت کرد سمت ماشین منم سوارماشین شدم و رفتم الان اگه شکایت کنه تکلیف من چیه من بایدچیکارکنم

  1. در صورتی که شماره پلاک شما رو برداشته باشع و شکایت کنه و بتونه ثابت کنه که شما مقصری بعدش شما ملزم به پرداخت خسارت هستی و رضایت طرف مقابل و ماشین توقیف میشه

 13. سلام
  یه پژو در خارج شهر وارد خط من شد و آینه بغل ها باهم برخورد کرد (متاسفانه چشم من آسیب دید)، بعد از فرار پژو سرنشین من (یک سرنشین مسافر) با پلیس تماس گرفت و من تا چند لحظه فکر میکردم بینایی چشمم رو از دست دادم و جرأت باز کردن چشمم رو نداشتم چون خیلی درد داشت بهرحال دور زدیم و پژو رو به هر صورت پس از طی مسافتی متوقف کردیم، راننده اونموقع از ما و مخصوصا از من معذرت خواهی کرد و واقعا مظلوم نمایی کرد و گفت خسارت هرچی باشه میده، من گفتم به سرنشین که دوباره تماس بگیره و پلیس رو لغو کنه چون قول داده و قسم میخوره که خسارت میده، بعدا طی تماسهای تلفنی و پیامکهایی که رد و بدل شد من متوجه شدم که بدعهدی کرده و شکایت کردم (پس از سه روز از وقوع حادثه) و من الان شماره یا نشانی از شاهد خودم ندارم، من فقط شماره همراه مقصر رو دارم که بد عهدی کرد (حتی بعد از اون شب یک معذرت خواهی نکرد) الان انکار میکنه و حتی بابت پیامکی که گفتم حق خودم رو میگیرم رفته به پاسگاه مربوطه و گفته تو به من توهین کردی و ازمن شکایت تهدید و اهانت کرده، آیا من با شکایتم به نتیجه که خواستار دیه چشم خودم و همچین خسارت آینه بغل و خیلی جزئی بدنه خودروی خودم رو دارم میشم؟ خواهش میکنم راهنمایی کنید چون خیلی برام مهمه بخاطر اینکه چشمم کمی تار میبینه و مطمئنم هزینه داره و از لحاظ روانی خیلی خیلی ضربه خوردم، اونموقع اگر پلیس می‌آمد الان شرایط کاملا متفاوت بود.
  متاسفانه من فقط سادگی کردم و فریب قسم و قول راننده رو خوردم و بعدشم اونموقع فکر میکردم که قرمزی یا تاری دید من موقتیه و حتی شماره سرنشینم که با پلیس دو مرتبه تماس گرفت رو برای اقدامات بعدی و احتمالی نگرفتم چون هول و تکان خورده بودم نمی‌دونستم چی به صلاحه.
  منتظر جواب میمونم و خواهش میکنم جواب بدید، خیلی ممنون.

 14. با سلام ببخشید مزاحمتان شدم میخواستم بدانم در صورت رضایت ندادن شاکی در پرونده تصادف جرحی برای دریافت دیه که دادگاه رای آن را صادر و تحویل بیمه داده شده است مبلغ دیه به حساب دادگستری واریز میشود ؟ یا من باید چه کار کنم ؟ و یک سوال دیگر مابه التفاوت مبلغ دیه امسال و سال قبل را چه کسی تقبل میکند؟ چون بیمه حاضر به پرداخت آن نیست و شاکی هم رضایت نمیدهد؟

 15. سلام وقت بخیر
  من دو سال پیش مسافر اتوبوس بودم و چپ کرد و راننده مقصر بود, حال من بد بود و مارا بردند بیمارستان و از اونجایی که من سرباز بودم نتوانستم به دادکاه بروم برای دریافت دیه و الان هم بخاطر اون حادثه دچار بیماری روانی ptsd شدم, و بقیه دوستان دیه را کرفتند.
  آیا من میتونم بعد از دوسالی که کذشته برای مراحل قانونی و مراجعه به پزشک قانونی و دادکاه و تقاضای دیه اقدام کنم؟
  با سپای

 16. سلام من راننده مقصر هستم دو نفر هم سرنشین داشتم.کروکیو گرفتم.طول درمان هر سه نفرمونم تموم شده.الان پروندمون تو شورا حل اختلاف هستش.بهم گفته بودن که هفته پیش بیا پروندتو ببر برای بیمه.ولی وقتی رفتم گفتن که پروندتون رفته کارشناسی بیمه چند وقت دیگه یه سر بزن.خواستم بدونم دلیلش چی؟ممنون از وکلای معراج

 17. سلام.تصادفی شده است ک اتوبوس شرکت واحد در حال دور زدن داخل پایانه تصادف کرده به این صورت ک بچه ۹ ساله در حال دوبدن ب اتوبوس وسط اتوبوس خورده و فوت شده و در واقع اصلا ب جلو اتوبوس نخورده ک بگم راننده مقصره . ولی با این حساب ی نفر اینجا فوت شده . لطفا کمک کنید زودتر خیلی مهمه . الان راننده مقصره و زندان باید بره یا دیه پرداخت کنه

 18. سلام وقت بخیر
  پارسال حین دوچرخه سواری تصادف کردم که خودرو مقصر صد در صد شناخته شد بعد از یکسال حکم صادر شد در باب دیه
  چهارپنجم از یک دوم دیه کامل جهت ترک زایده بزرگ سر بازوی چپ نیم درصد دیه کامل جهت فلان و …. خلاصه پرونده اجرای احکام رفت بدون اعتراض اما اصلاح رای خورد که البته به هیچ وجه رای جدید اعلام نشده گویا باید ۲۰ روز از صدور رای بگذره
  از طریقی متوجه شدم اصلاح ازین قرار بوده چهارپنجم از «یک پنجم »از یک دوم دیه کامل !!!که خودش در حدود ۱۰۰ میلیون اختلاف ایجاد میکنه!!
  -اول اینکه این قانونی هستش که ابتدا اون رای اعلام میشود بعد از گذشت ۲۰ روز رای تغییر داده میشود که نتوان اعتراض کرد!؟
  -دوم خسارات مالی از جمله شکستن دوچرخه ، موبایل ، و هزینه درمان و بیکار بودن ۳-۴ ماهه بنده چرا محاسبه نشده بفرض دوجرخه و موبایل کامل ذکر شده در شکایت ! و حال چه زمانی و چطوری بنده میتونم مطالبه داشته باشم!؟
  با عرض پوزش از طولانی شدن مطلب
  سپاس از راهنمایی

  1. با سلام ….
   درصورتی که اصلاح رای از موارد سهو قلم در نظر گرفته شود امکان اعتراض با توجه به اینکه رای قطعی شده امکان ندارد ولی به نظر بنده این مورد سهو قلم نمیباشد چرا که ماهیت حکم رو تغییر داده و باید قابل اعتراض باشد
   در خصوص خسارات بایستی دادخواست مطالبه خسارت را تقدیم دادگاه کیفری میکردید یا جداگانه دادخواست بدهید.

 19. با سلام و خسته نباشید .من مشکلی برام پیش امده و از انجا که از قوانین چیزی نمیدانم دست نیاز به سوی شما دراز کردم امیدوارم کمکم کنید.امروز ساعت ۱۶ با شخصی وارد رابطه خرید موتور سیکلتی شدیم وقتی موتور را دیدیم و پسندیدیم (همه این اتفاقات هم سر خیابان اتفاق افتاد)پول را واریز کردم به حساب طرف بعد طرف کن موتور سندش همراهش نیست و دبه کردتا به خودم بجنبم طرف گذاشت و رفت و پول من هم رفت لطفا راهنماییم کنید

 20. سلام. چندی پیش بنده در یک تصادف مقصر شدم و زیان دیده بعد از یکماه ادعا کرده که به دلیل عدم جبران بیمه ثالث از من شکایت کرده و از من خواست که شماره ای به او بدهم که عکس دادخواست را برایم ارسال کند که من نداشتم. و الان بیش از یکماه از ادعای شکایت ایشان گذشته ولی تا کنون هیچ پیامکی مبنی بر شکایت ایشان برای من نیامده و در سامانه ثنا هم ابلاغی ندارم. ایا ممکن است بدون اطلاع بنده حکمی علیه من صادر شده باشد؟ در اینصورت من چه باید بکنم؟

 21. سلام من چند وقت پیش تصادف کردم با یه موتوری سر صحنه به افسر زنگ نزدیم بعد چند وقت طرف شکایت کرده .حالا کروکی کشیده افسر .ولی یه هفته شده که پرونده ارجاع نشده پیش قاضی ..چند روز زمان میبره ….در ضمن ماشین پارکینگه

 22. با سلام
  من با یه پراید تصادف کردم و از پشت به ماشین جلویی صدمه رسید و من مقصر بودم و زیان دیده قبلا سپرش تصادف داشت که از مقصر قبلی خسارت گرفته بود و بنده هم طبق وظیفه ای که بابت تصادف داشتم گفتم نقدا به دلیل اینکه نمیتونم مرخصی بگیرم پرداخت میکنم و زیان دیده به دلیل اینکه احتمالا بیمه خوب خسارت میدا اصرار داره که به بیمه بریم
  من حتی به خاطر اینکه کارش راه بیفته با زیان دیده به بهترین صافکاری محلشونم مراجعه کردیم ولی قبول نکردو گفت بیمه و من گفتم دو هفته دیگه میتونم اونم قبول کرد ولی پای حرف نموند‌ و رفته دادسرا کارشناسی
  این موضوع رسیدگیش چقدر زمان میبره تا دادسرا اقدام کنه و اگر توافق کنه و خسارت بگیره از بیمه دادخواستش به چه صورت میشه

   1. سلام.هزینه دادگاه با چه کسی هستش؟با این حال که مقصر اعلام کرده که خسارتو نقدی میده ولی متزرر رفته شکایت کرده و حالا هزینه دادگاه رو هم مطالبه کرده.

 23. سلام با ماشینم به یک ماشین دیگر که پارک شده در کنار خیابان بود زدم و یک خانوم که کنار درب ماشین وایساده بود به درب خورد البته بسیار آهسته … ایشون شکایت کردن که جنین یک ماهه دارم و احتمال سقط … بیمارستان سونو شدن و مشکلی نداشته… الان ماشینم پارکینگ هست و پرونده دست شاکی برا گرفتن کروکی و …الان شاکی نمیاد بره دنبال شکایتشو بگیره که پرونده بره دادسرا تا بتونم درخواست آزادی ماشینم رو بدهم .. چکار باید بکنم تا ماشینم رو که احتیاج دارم از پارکینگ آزاد کنم .. ممنون میشم پاسخ بدین

   1. سلام ماشین من کنار اتوبان ازادگان دچارنقص فنی شد روی خط اصطرای متوقف کردیم .
    ماشین خاموش بود از مشت به ماشین کوبیدن افسر امد منو به دلیل نزاشتن اعلاعم واونیکی عدم توجه به جلو مقصر زده
    حالا رفته کارشناس اعتراض کرده منو صدرصد مقصر کرده.
    میشه راهنمایی کنین .من گواهینامه ندارم

    1. باسلام به علت نداشتن گواهینامه جریمه میشوید وماشین به احتمال زیاد به پارکینک برده میشود وطبق ماده ۷۲۳ مجازات اسلامی پرونده شمابه دادگاه کیفری ۲ ارسال شودوبامشاوه حقوقی باکارشناس سامانه میتوانید ازتخفیفات و تعلیق وتعویق اجرای مجازات وصدور حکم عمل ارتکابی بهرهمند شوید باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس حاصل فرمایید

 24. سلام وقت بخیر.. برادر من دیروز یه ماشین بهش زد و العان بیمارستانه. ممنون میشم روند پیگیری شکایت و مطالبه خصارت رو کامل واسم بنویسد سپاسگذارم.

 25. سلام خسته نباشید
  پدر بنده ۱۷ سال پیش در تصادف با موتورسیکلت جان خود را از دست داده و طرف مقابل نیز جان خود را از دست داد و الان شکایت کردن برای من که دیه رو بنده پرداخت کنم چه باید کرد؟!

  1. با سلام ..
   چون پدر شما فوت شدند وراث ایشون طرف دعوا قرار میگیرند و در صورتی که در زمان حادثه بیمه داشته باشند بیمه پرداخت خواهد کرد در غیر اینصورت از اموال متوفی اخذ خواهد شد و شما شخصا مسوول نیستید.

 26. باسلام
  همسره من ماشینشو جایی پارک کرده بود و ماشین دیگه ایی پشت سره اون بوده فردی بین این دوماشین ایستاده ماشین همسره من خود به خود ب سمت عقب رفته و این فرد له شده همسره من اصلا در اون موقع داخل ماشین نبوده لطفا راهنمایی کنید
  الان ایشون داخل بازداشت است

 27. با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما
  برادر بنده در در یک تصادف با ماشین شخصی خودش تصادف کرده و موجب فوتش شده بعداز ۲ ماه رسیدگی پرونده دیروز قاضی او را محکوم کرده و مقصر دانسته البته خودش تنها بوده سوال من اینجاست آیا بیمه تعلق میگیره آیا این حکم مربوط به بیمه میشه یا پرداخت دیه توسط بیمه
  ربطی به حکم قاضی از نظر کیفری نداره

 28. سلام
  من با یه عابر پیاده که تو اتوبان پرید رو ماشینم تصادف کردم البته من در منتها الیه سمت چپ بودم و با پل عابر پیاده فقط ۲۵ متر فاصله داشتم با این وجود افسر تصادفات نطریه ۵۰ ۵۰ داده ولی با شرایط اتوبان بودن و بسته بودن وسط خیابان با فنس و گاردریل آیا میتوان در دادگاه ری رو به ۱۰۰ درصد مقصر عابر تغییر داد؟

 29. باسلام واحترام. من ۵ماهه پیش سوارموتور بودم ودوسرنشین داشتم ماشین بهم زد وغیرمقصرشناخته شدم گواهینامه نداشتم.وفقط از راهنمایی رانندگی جریمه شدم وامروز پیامک اومدومنم واردسیستم ابلاغیه شدم که نوشته شکایت من ازراننده مقصرو بیمه داناوشکایت دونفرسرنشین من هم علیه من شده.درواقع دونفرفامیلام هستن وشکایت نکردن.ووقت دادگاه هم معلوم شده میخواستم بدونم معنیش چیه یعنی ازمن شکایت کردن ببخشید که متن طولانی شدهرچه زودترجواب بدیدممنون میشم

 30. سلام : دو سال قبل در جاده هراز تصادف داشتم راننده خودروی مقصر بعد از حضور کارشناس پلیس و اعلام تقصیر (و اخذ مدارک قبل از صدور کروکی ) متواری شده و تا امروز بعد از انجام مراحل شکایت از طریق شورای حل اختلاف ( ۳ شعبه مختلف) حکم صادر و اجرائیه مبنی بر توقیف حساب بانکی انجام شد . مقصر اعلام واخواهی کرده و مجددا مقصر و محکوم به پرداخت خسارت شده
  با توجه به این که خسارت (۲/۵ ملیون طبق کارشناسی و رای صادره) برطرف نشده و رفع خسارت پس از ۲ سال ۸ الی ۱۰ملیون هزینه برآورد شده چطور میتونم مابه تفاوت رو به روز دریافت کنم ؟ ( هوز هیچ خسارتی نگرفتم)
  هزینه های دادرسی هم شامل محل وقوع ، محل سکونت خودم و محل سکونت مقصر هم ۱ پرونده محاسبه و افت قیمت هم در نظر گرفته نشده

  1. با سلام…
   از طریق اجرای احکام پیگیری کنید اگر در دادخواست که بدوا تقدیم کرده بودید مطالبه خسارت به نرخ روز خواسته بودید از طریق اجرای احکام قابل پیگیری هست اگر نه مستلزم تقدیدم دادخواست جدید است.

   1. دادخواست بدوی مشتمل بر کلیه هزینه ها و و اجرت وهمچنین هزینه های مترتب بوده و لی در شعبه دیگری رسیدگی شده ( به علت مجهوالامکان بودن مقصر) و بعد از جوابیه راهور به این شعبه ارجاع شده
    الان اجرای احکام جواب داده اگر همین خسارت و بگیری به این معنی هست که روند دادرسی رو پذیرفتی و تغییر خواسته پذیرفته نیست و درصورتی که بخوای مابه تفاوت و به روز بگیری باید این پرونده رو مختومه کنی و از ابتدا دادخواست بدی و کارشناسی بشه و …. که حد اقل ۱ سال زمان میبره
    چند تا مشاور – وکیل گفتن فقط کافیه اجرای احکام یه دستور به کارشناس بده (با پرداخت هزینه مربوط ) و فقط قیمتها رو استعلام کنه و نهایتا ۱ الی ۲ روز زمان میبره اما نمیدونم چی کار کنم که اجرای احکام این گزینه رو انجام بده

 31. سلام همسر من از لاین کندرو میشه گفت شانه خاکی جاده میرفته از پشت یه ۴۰۵ با سرعت زیاد بهش میزنه و پرت میشه و جمجش شکست و مقداری از استخون جمجه از بین رفت حالا اون اقارو گرفتن و ما هم شکایت کردیم میشه راجع به مراحل قانونی شکایت این حادثه توضیح بدید که چکار باید کرد که حق همسرم که میشه گفت نقص عضو شده پایمال نشه

   1. در دادسرا قراری به نام کیفرخواست وجود ندارد قراری که در این خصوص صادر میشود قرار جلب به دادرسی است که پس از موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی کیفر خواست صادر میشود و پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه کیفری دو ارسال میشود

 32. با سلام بنده با جدول شهرداری تصادف کردم بعد از کروکی افسر ک مقصر را پنجاه پنجاه کرد شهرداری ب رای اعتراض کرد و هیات سه نفره باز هم همان رای را داد اما باز شهرداری اعتراض کرد و درخواست هیات پنج نفره کرد.میخواستم بدونم چقد زمان میبره تا رای هیات پنج نفره صادر بشه؟

 33. سلام من چن وقت پیش تصادف کردم پروندم رفته بیمه عکسایی که گرفته بودم گم شده بود پزشک بیمه ازم عکس خواست منم از مطب شخصی گرفتم دادم به بیمه بعد یک ماه زنگ زدم بیمه که گفت پروندت رفته حقوقی یه ماه دیگ زنگ بزن معنیش چیه چرا پرونده رفته حقوقی

 34. سلام من چن وقت پیش تصادف کردم پروندم رفته بیمه عکسایی که گرفته بودم گم شده بود پزشک بیمه ازم عکس خواست منم از مطب شخصی گرفتم دادم به بیمه بعد یک ماه زنگ زدم بیمه که گفت پروندت رفته حقوقی یه ماه دیگ زنگ بزن معنیش چیه چرا پرونده رفته حقوقی یعنی چی؟!!! مرسی

 35. سلام. بنده طی تصادفی یک سری جراحات داشتم. بعد ترخیص بیمارستان به پزشک قانونی رفتم وهمه اینها در پرونده پزشکی بیمارستان بود و تایید پزشکی قانونی شد. پزشک قانونی برام ۲ماه طول درمان نوشت بعد حدود ۱ماه متوجه دردی در زانوی چپم شدم. با مراجعه به متخصص و ام ار آی متوجه پارگی مینیسک شدم. بعد تایید پزشک متخصص (خودم) به پزشک قانونی مراجعه کردم.پزشک قانونی مدعی شد چون در معاینات اولیه راجب زانوی چپ و دردش چیزی نگفتی (دردی نداشتم بعد بهبودی متوجه درد زانو شدم) باید بری دادگاه اعتراض کنی تادوباره برای معاینه بفرستیم پیش متخصص. رفتم پیش متخصص پزشک قانونی جالبه متخصص نوشت (پارگی مینیسک بر اثر تصادف محرز نگردید)… لطفا راهنمایی کنید. من چطوری ثابت کنم مینیسکم براثراین تصادف پاره شده. هدف پزشکی قانونی ماست مالی کردن هست. جراحی مینیسک ۱۰میلیون هزینه داره. نمیتونم زانوم رو خم کنم خودش قفل میشه. اگه دوباره اعتراض کنم هزینه های بررسی مجدد با من هست؟ چیکار کنم موفق بشم. لطفا راهنمایی کنید. با تشکر

 36. سلام من تصادف منجربه جرح ودرنهایت منجربه فوت داشتم میخام بدونم تا قبل حکم دادگاه میتونم بازم رانندگی کنم یانه

 37. با سلام من برج ۲ امسال تصادف کردم تو محل کار من با موتور بودم و وانت پیمانکار تو محیط کار سر پیچ من داشتم سمت راست خودم میرفتم مقصر راننده بود و از دو انگشت دستم پین و جراحی کردم و پامم دوتا در رفتگی و فیزیوتراپی دکتر رفتم ام ار ای نوشت گفت رباطت پاره شده باید عمل کنی راستش حراست نذاشت افسر بیاد الان بعد از ۷ رفتم دادگاه شکایت کنم ایا دیه تعلق میگیره و ترسیدم از سرکار مشکل برام پیش نیاد چون قراردادی ام لطفا راهنمایی ام کنید با تشکر از وکلای معراج

 38. سلام خسته نباشید. بنده برج یک تصادف جرحی داشتم و برجیک بار رفتم دادگاه برای جلسه رسیدگی به پرونده. واونجا گفتن برین رای براتون صادرمیشه. یک هفته بعد حکم اومد ونوشته بود بیست روز مهلت اعتراض دارین. اعتراض نکردم. ولی الان دوازده روز ازمهلت اعتراض میگذره و ازدادگاه خبری نشد. میخواستم بدونم دوباره باید خودم برم دادگاه یا دوباره ابلاغ میاد؟

 39. سلام .‌میخواستم بدونم بعد ازمهلت بیست روزه اعتراض به رای دادگاه. دوباره ابلاغ میاد یاباید خودمون بریم دادگاه. الان دوازده روز ازمهلت اعتراض میگذره. دادگاه برای تصادف رانندگی بود.

 40. سلام.در تصادفی که خسارت ۲۲۰ هزار تومن هستش .و دو طرف باهم کنار اومدن .و مدارک مقصر دست متزرر هستش.با این حال متزرر رفته بدون اطلاع شکایت کرده .و مقصر تا متوجه شده که شکایت کرده .خسارتو به متزرر داده.ولی متزرر مدارکو نداده و خواسته که اول هزینه دادگاهو بده بعد مدارکو میدم.هزینه دادگاه۳۴۰ت هستش.ایا مقص. باید هزینه دادگاهو بده با اینکه فرار نکرده و پولو هم داده

 41. با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده پنج ماه قبل با ی سمند تصادف داشتم
  و راننده مقصر بودم
  و اسیب بدنی داشتم منو ب پزشک قانونی معرفی کردن و اذرماه پرونده در پزشک قانونی مختومه شد و جواب رو تحویل دادگاه دادم و در تاریخ ۱۲اذر برام پیام اومد ک قرار نهایی صادر شد ولی الان ک ی ماه میگذره ابلاغ نشده
  میخواستم بپرسم ایا دادگاه برای دیه من رای صادر میکنه و باید منتظر ابلاغ و رای دادگاه باشم و چقدر طول میکشه تا ابلاغ بشه
  ؟؟ باتشکر …

 42. سلام وقت بخیر
  من تصادف کردم کارشناس ۵۰ درصد بنده را مقصر دانست.و سر نشین ماشین جراحاتی داشتند ک منجر ب شکایت از بنده شد.بعد از طی مراحل اکنون ابلاغیه ایه تحت عنوان تصمیم نهایی برای بنده ارسال شده و درصد های دیه سرنشین در آن ذکر شده.با توجه به اینکه تصادف ۵۰_۵۰ بوده،میخواستم بدونم این دیه ای ک ذکر کردن در نامه، ۵۰ درصدش رو شرکت بیمه بنده باید پرداخت کنه یا تمامش رو.
  .سپاس از شما

 43. سلام و عرض خسته نباشید من دو سوال داشتم:۱-من ۵ هست که تصادف کردم و طرف مقابل مقصر شد و من هم مجروح و تقریبا ۱ماه هست که برای طرف مقابل جریمه بدل از حبس در ابلاغیه معین شده میخواستم بدونم تا کی وقت داره این جریمه رو متقبل بشه؟و سوال دوم:اگر شرکت بیمه بخواهد دیه من رو در سال اینده بدهد ایا مطابق دیه سال جدید محاسبه خواهد شد یا خیر؟ با تشکر

 44. باسلام
  دوماه پیش با یک خودوری دیگه تصادف کردیم که راننده خودروی مقابل فوت کرد.
  بعدازکروکی افسر ۵۰۵۰مقصرشناخته شدیم.
  کارای پزشکی قانونی نیزتموم شده ولی پیامی ازطرف دادگاه ودادسرا برام نیومده‌لطفا راهنماییم‌کنید

 45. سلام خسته نباشیدبنده تصادف کردم که خودم مقصرشدم وبرای خسارت ماشین طرف ازبیمه استفاده کردم حالابعدازپنج روزمنکه مقصربودم وراننده هستم کمروپاهام به دلیل اینکه کمربندنداشتم پیچ خورده بودم وحالا به شدت داردارم خواهشن راهنمایی کنین چیکارکنم چون روزتصادف کروکی نداشتیم کجااقدام کنم برای خودم.تشکر

 46. سلام خسته نباشید ، پدر ۳۰ آبان ۹۷ بر اثر تصادف در بیمارستان فوت شده اند . راننده ی مقصر هم لحظه ی تصادف در دم فوت شده ، ماشین بیمه ی شخص ثالث را داشته و طبق قانون سال ۹۷ بیمه باید خسارت بدنی و دیه را پرداخت میکرده که الان مبلغ ۲۱۰ تومان را به حساب ریخته گفته ما به تفاوت را از صندوق تامین خسارت بدنی بگیرید و خسارت بدنی را با اینکه نامه پزشک قانونی در پرونده بوده پرداخت نکرده الان تکلیف ما چیه و باید چه کاری انجام دهیم تا بقیه پول را دریافت کنیم

 47. در سال ۹۴ هنگام رانندگی با ماشین به گاردریل برخورد کردم و دچار آسیب بسیار بدنی شدم و از بیمه خسارت دریافت نکردم با توجه به نظریه دیوان عالی میتوانم از بیمه دیه مطالبه کنم. با تشکر

    1. باسلام خیر برای مشاوره بیشتر باکارشناسان حقوقی وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱- تماس بگیرید

 48. سلام خسته نباشید ! خانمم طی حادثه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ تصادف کرد . دست راستش از ساعد هر دو استخوان شکست و پلاتین شد . می خواستم بدانم میزان دیه چقدر می شود ؟ آیا ارش هم براش محاسبه می شود ؟ دفعه اول که پزشکی قانونی رفتیم طول درمان نوشتند با تشکر ؟

 49. باسلام،، حدودا یک هفته پیش برادرم درسانحه تصادف فوت شد این چند روزه نشد که جهت درخ.است. دیه اقدام کنیم راننده هم فوت شدن به سبب اشنا بودن اقدامی نکردیم ولی طرفین یاخونواده راننده درخواست وتشکیل پرونده دادن الانم یه پیغام اومده جهت دریافت ….
  ایا لازم ما چه اقدامی کنیم راهنمای ی کنید ممنون میشیم

 50. باسلام ضمن عرض ادب و خسته نباشید
  من یک سال پیش تصادف کردم و مقصرحادثه نبودم چون جراحت داشتم مجبور به اقدام گرفتن دیه شدم اما سوال من اینه که تمام کارهای پزشکی قانونی انجام و پرونده بسته شده به دادگاه صادر شده از زمان بستن پرونده چه مدت زمان میبرد تا دیه ی من صادر شود؟

 51. سلام خسته نباشید همسرم با موتور سیکلت با یه ماشین تصادف کرد ،مقصر هر دو طرف شناخته شدن ۵۰,۵۰ ،ترک موتور یه آقا بودن که پاشون شکست و در کلانتری به همسرم رضایت دادن پرونده از کلانتری رفت برای دادسرا ،خواستم ببینم موتور سیکلت ترخیص میشه و همسرم گواهی نامه نداره آیا برای ترخیص دچار دردسر میشویم؟

 52. سلام ؛ نحوه رسیدگی به اتفاق تصادف دوم در صورتی که هنوز رای نهایی تصادف اول در جریان است چگونه میباشد . هر دو مورد مقصر هستم . آیا بیمه دراین شرایط خسارتی به زیان دیده میپردازد ؟ لازم به ذکراست تصادف اول با فاصله یک ماه از تصادف دوم است ؛ تصادف اول جرحی و دومی مالی یعنی آسیب بدنی نداشته

 53. باسلام.دی ۹۷ با ماشین دوستم که خودشم سوار بود چپ کردیم .مراحل رو طی کردیم حدود یکسالی گذشت تا ۱۰ روز پیش جوابیه واسه تعیین دیه اومد .ماشین بیمه شخص ثالث بود ولی بیمه بدنه نیست. امروزنامه دادند واسه بیمه جهت دریافت دیه که بخشی از مبلغ روحدود۷۵۰هزارتومان رو من باید بدهیم.چرا؟
  دوما ایا صاحب ماشین می تونه دوباره از من شکایت کنه علی رغم تعیین حکم پرداخت دیه وخسارت ماشین.
  بنده دراین قسمت حقی ندارم. اون خودش ماشینو به من داده فقط من مقصرم

 54. با سلام
  پدر بزرگ من در تصادف فوت کرده.مجروحین دیگری هم وجود داره آیا ما میتوانیم قبل از پایان طول درمان آنها دیه بگیریم

 55. سلام من هفته ی پیش تصادف کردم ومقصرنبودم وازافسرکروکی دریافت نکردیم .بیمه خسارت روپرداخت کردالبته مقصرحادثه ازپرداخت هزینه جرثقیل امتناع کرد.اما من وهمراهم دچارگرفتگی شدیدکمروگردن بعلت شدت ضربه شدیم که ازیک روزبعدتصادف بیشترشده.آیامیتونیم اقدام کنیم جهت گرفتن خسارت?ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. سلام دوست عزیز
   در صورت وجود طرف مقابل و کروکی افسر و نامه پزشکی قانونی می توانید درخواست خسارت کنید

 56. با سلام
  اگر در خیابانی که عابر پیاده داشته باشد و عابر پیاده در خیابان عبور کرده باشد و با او تصادف کرده باشیم (خیابان خط عابر پیاده تداشته باشد) تقصیر کار کیست و ماده قانونی برای این موضوع وجود دارد؟!
  با سپاس

  1. با سلام …
   اگر عابر پیاده از معابری که برای وی ممنوع است عبور نماید و سانحه‌ای رخ دهد که منجر به فوت یا مصدوم شدن وی شود، و اگر در این شرایط راننده با سرعت مطمئنه و مجاز در حرکت بوده و همچنین وسیله‌ی نقلیه نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد و با عابر برخورد نموده باشد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.

 57. سلام خسته نباشید .
  من حدود شش سال پیش با موتور سیکلت تصادف کردم و به دو نفر عابر پیاده برخورد کردم که مقصر بودم نه گواهینامه و نه بیمه نامه داشتم که خودم هم در بیمارستان بستری شدم بعد از مرخص شدن به دادگاه مراجعه نکردم و حکم غیابی برام صادر کردند و مبلغ ۴۵ ملیون دیه برام بریدن و مبلغ دو ملیون هم جریمه دادگاه شده ام .کد ملی و حسابهایم را مسدود کرده اند وقتی به بانک مراجعه کردم در جواب گفتند که دو ملیون تومان جریمه داری از طرف دادگاه بخاطر همین مسدود شده حسابهات و طرفهایی هم که باهاشون تصادف کردم خیلی وقت هست که دیگر پیگیر پرونده نیستند آیا وقتی جریمه دادگاه رو پرداخت کنم حسابها و کد ملی من از مسدودیت در میاد یا باید دیه را هم بدم که آزاد ژشن؟
  ممنون لطفا راهنماییم کنید

 58. سلام
  من در یک جاده درحال حرکت بودم (سرعتم مجاز نبود) که سر یک پیچ خودروی جلوی من تو خیابان ایستاد و من مجبور شدم برم تو سبقت که یکدفعه سه خودرو از مقابل امدن من رفتم سمت خاکی مقابل که یکدفعه خودروی مقابل به سمت خاکی امده وتو خاکی تصادف کردیم میخوام بدونم الان بعد تز گذشت ۲ هفته مراحل اداری چگونه باید انجام بشه
  با اینکه سه بار به کلانتری وچندین بار هم تماس گرفته ام هنوز جوابی درمورد انجام دادن کارهایم کلانتری توضیعی نمدهد

  1. سلام دوست عزیز
   اگر با کسی که تصادف کردبن توافق کردین باید برا یجبران خسارت به شرکت بیمه مدنظر مراجعه کنید در غیر این صورن کروکی غیر سازش تهیه کنید و به شورای حل اختلاف بروید

 59. سلام بده حدود ۱۱ ماه پیش تصادف کردم و ظاهرا هیچ مشکلی پیش نیومد وبه پلیس و اورژانس تماس نگرفتیم و صحنه رو بهم زدیم
  بعد از سمت کسی که بهش زدم شکایت کردن و من فردا بردمش دکتر و مشکلی نبود با عکس روز بعد که عکس رو گرفتیم خودش هم دوباره رفته عکس گرفته شکستگی بوده
  بنده مهلت بیمه قبلم که مربوط میشه به تصادف گذشت و بیمه جدید گرفتم و پزشکی قانونی هم دیه برید ما کروکی و اصالت بیمه را گرفتیم تحویل دادگاه دادیم به علت شیوع کرونا در جلسه دادگاه غایب بودم دادگاه رای صادر کرده ۱ تومن جریمه دولتی و مقداری دیه خسارت شاکی
  میخواستم ببینم دیه رو باید خودم پرداخت کنم یا بیمه میدهد؟
  تشکر از مردادن قانون

  1. سلام دوست عزیز
   پرداخت خسارت توسط بیمه شرایط خاصی دارد از جمله گزارش افسر و رای دادگاه و…

 60. با سلام ..
  من یه سال پیش تصادف کردم و بعد از طرح شکایت پرونده تا اونجایی پیش رفت که چهار ماه پیش جلسه حضوری دادگاه کیفری برگزار شد و دو ماه پیش ابلاغیه رای دادگاه کیفری مبنی بر ختم دادرسی و صدور رای اومد که میزان دیه رو مشخص کرده بودند . یه ماه پیش هم پیامک با این محتوا که رأی نهایی صادر شد واسم اومد و دیگه خبری نشد. حالا سوال من اینجاست که بعد این منتظر چی باشم ؟ پرونده به اجرای احکام میره؟ باید منتظر ابلاغیه اجرای احکام باشم؟
  باتشکر

  1. پس از آنکه رای توسط دادگاه صادر و قطعی گردید، کسی که رای به نفع او صادر شده است، بعد از گذشت مدت زمانی که رای قطعی میگردد، می بایستی از دادگاه صادر کننده رای بدوی، تقاضای صدور اجراییه نماید.

 61. باسلام وخسته نباشیداینجانب درتاریخ ۲۸دوازده ،نودهشت درسمت راست جاده باسرعت ۶۰کیلومتردرحرکت بودم که یک تیباباسرعت زیادی به سپروجعبه ماشین بنده برخوردشدیدی کردکه همسروفرزندکوچکم وخودم زخمی شدیم راننده ماشین راگذشت وفرارکردبعدازصورتجلسه وکروکی ماراباامبلانس به بیمارستان بردندروزبعدماشکایتمان راتنظیم وفرستادیم ولی متاسفانه درکلانتری هیچ رسیدگی نمیکردندروز۱۹فروردین نامه دادگاه به کلانتری امده اماکلانتری منکرنامه شدمن خودم نامه رادوباره به کلانتری بردم روزسی فروردین بعدسه چهارروزاقدام به تشکیل پرونده کردندماشین مذکور۶ماه بیمه نداردراننده هم گواهی نامه نداردبعدیک ماه و۶روزتازه پرونده رابه دادگاه فرستادندتازه صورتجلسه رانیزگم کرده بودندوانراکه بایدانشب ثبت میکردندثبت نکرده بودندکروکی راننده تیبارامقصرصددرصدمعرفی کرده بودولی متاسفانه الان که یک ماه ونه روزازتوقیف ماشینم گذشته هیچ اقدامی صورت نگرفته مقصریک بارهم دنبال کارنگرفته ایامیتواندبارابطه بازی من رامقصرمعرفی کننددرحالی که جعبه ماشین شیشه ها دودرب سمت راننده تمام شیشه ماشین خردشده واسیب دیده ایااین مقدارمعطلی طبیعی است چون من تاحالاتصادف نکردم من بیمه وگواهی نامه همه چیز ماشین مشکلی نداردوهمه رادارم لطفا راهنمایم کنیدازشمابی نهایت متشکرم

  1. برای شکایت از راننده مقصر در تصادف جرحی که منجربه خسارت جانی شده است، باید با در دست داشت کروکی تصادف به دادسرا مراجعه نموده و مراحل قانونی دیگر آن را همچون مراجعه به پزشکی قانونی طی نمود. در تصادفات جرحی علاوه بر دیه، مجازات های دیگری همچون حبس و یا پرداخت جزای نقدی نیز تعیین شده است

 62. با سلام
  چند روز پیش یه موتوری وسط چهارراه زد به ماشینم و به بیمارستان منتقل شد چون چراغ قرمز رو رد کرده بود مقصر صد در صد شناخته شد
  پرونده رو دیروز فرستادند دادسرا
  تا تعیین خسارت و رای دادسرا چقدر زمان میبره؟
  ماشین رفته پارکینگ و من چون با ماشین کار می‌کردم خیلی لازمش دارم

  1. با سلام…
   برای مجوز ازادی باید پرونده به دادسرا برود و زمانشم بستگی داره شما اعلام کنین که ماشین وسیله امرار معاشتون هست و بهش احتیاج دارم.

 63. سلام خسته نباشید…راننده هستم در مسیری با مانع فلزی برخورد برخورد کردم وسرنشینانم که همسر فرزندانم و پدر خانوم ومادر خانونم بودند هر کدام به نوعی اسیب دیدند.الان طول درمان همه نفرات به پایان رسیده الی پدر خانومم….چندتا سوال داشتم ..اولا اینکه هر کس طول درمانش تمام بشه میتونه اقدام کنه برای گرفتن دیه یا نه باید صبر کنه تمام نفرات پرونده کارشون تموم بشه دوم اینکه الان پرونده ما در شعبه بازپرسی داسرای تهران هست و چهار نفر از شش نفر نامه اتمام طول درمانشون رسیده به شعبه تا گرفتن دیه چقدر زمان میبره وسوال آخر اینکه فرزندان من ۱.۵ سال و۵ سال هستند که با این کودکان جمع نفرات داخل خوردو با راننده ۶ نفر میشود آیا به همه دیه تعلق میگیرد یا خیر…(چهار نفر بزرگ سال و دو کودک ۱.۵ و ۵ سال)خودرو هم سمند بوده

  1. سلام هر کس جداگانه میتونه اقدام به دریافت دیه بکنه و شامل همه افراد داخل ماشین میشود .

 64. سلام خسته نباشین. من پدرم اسفند ۹۶ تو جاده ساوه با ماشین خودش تصادف کرد و فوت شد. ماشینش به پارکینگ همون شهر(ساوه)منتقل شد و از اونموقع ماشین تو همون پارکینگ بوده،میخواستم ببینم میتونم الان اقدام کنم برای ترخیص ماشین؟ اگه چرا باید چکار کنم و کجا برم؟
  ممنون میشم اگه کامل راهنمایی کنید.

  1. باسلام باگواهی حصروراثت میتوانید به خارج کردن خودر وا ز پارکینک کنید برای مشاوره بیشت باکارشناسان وکیلم باش با شماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس حاصل فرمایید

 65. سلام، من در اظهارات اولیه که در پاسگاه تکمیل کردم درخواست پزشکی قانونی ندادم بعد از تصادف، اما با گذشت حدودا یک هفته، علائمی ظاهر شده که نشان دهنده آسیب به نخاع من هست. آیا میتونم درخواست پزشکی قانونی بدم یا خیر.

  1. باسلام بله میتوانید بامراجعه به پزشک قانونی ونشان دادن محل اسیب دیده دردادسراطرح شکایت کنید برای مشاوره بیشتر باکارشناسان حقوقی باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۳-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس حاصل فرمایید

 66. سلام من ابان ماه تصادف کردم عابر بودم و ماشین بهم زد و فرار کردو تا الان همه مراحل قانونی و گذروندم…پرونده دو ماهه پیش به شعبه اجرای احکام رفته ولی تا حالا هیچ ابلاغیه ای برایه مراجعه به شعبه اجرای احکام برلم نیومده…یه روزم ک خودم رفتم گفتند باید متهم جریمه رو واسه فرار کردن پرداخت کنه تا بعدش واسه گرفتنه دیه ام مراحل و انجام بدن…میخواستم بگم اگ متهم به هر دلیلی جریمه رو پرداخت نکرد تکلیف شکایت من چی میشه حدود۱۰ ماهاز شکایتم میگذره و هنوز دیه مو نگرفتم

  1. باسلام شما درمراحل اولیه باید از صندوق خسارات بدنی شکایت میکردیدبرای مشاوره بیشتر بامشاوران حقوی وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس حاصل فرمایید

 67. با سلام …
  با توجه به این جوابیه ی شما:
  (اگر عابر پیاده از معابری که برای وی ممنوع است عبور نماید و سانحه‌ای رخ دهد که منجر به فوت یا مصدوم شدن وی شود، و اگر در این شرایط راننده با سرعت مطمئنه و مجاز در حرکت بوده و همچنین وسیله‌ی نقلیه نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد و با عابر برخورد نموده باشد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.)

  اینکه راننده ضامن دیه وخسارت وارد شده نیست
  یعنی عابر مصدوم نمیتونه از بیمه ی راننده استفاده کنه؟
  یا با رضایت راننده میتونه از بیمه ش استفاده کنه؟

  1. بیمه شخص ثالث وسایل موتوری چون شرایط خطر را ضمانت کرده مسئول خسارت است مگر اینکه عابر قصد خود کشی داشته باشد

 68. سلام ، ۲ هفته پیش یک ماشین با راننده جوان از سمت راست سبقت گرفته و نتونسته کنترل کنه با پدرم که عابر در یک قدمی عابر بوده تصادف کرد و باعث شکسته شدن لگن ، خرد شدن مچ پا و صدمه به کتف شده . پس از پانزده روز وپلاتین مچ پا الان درخانه مراقبت می شود. پزشک قانونی تمام موارد را در بیمارستان بازدید کرده . در حال حاضر باید شکایتی از طرف ما تنظیم گردد ؟ چگونه؟

  1. باسلام شمابایدهم ازشخص راننده وهم بیم شخص دردادسراطرح شکایت کنیدبرای مشاوره بیشتر با کارشناسان حقوقی وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس حاصل فرمایید

 69. سلام علیکم
  در تصادف رانندگی من زیاندیده هستم ماشین ۳ .
  این تصادف سه ماشین و یک مجروح داشته وپرونده ۲۵ روزه در دادسرا است.توضیح :
  ماشین ۱ کنار بزرگراه پارک بود و ماشین ۲ در لاین کند یا اول در حال حرکت و ماشین ۳ در لاین دوم در حال حرکت.طبق نظر پلیس راهور و کروکی شرح تصادف؛ ماشین ۲ از عقب به ماشین ۱ برخورد کرده و به سمت وسط بزرگراه منحرف شده وماشین ۳ که در حال حرکت در لاین ۲ بوده به درب عقب سمت شاگرد ماشین ۲ برخورد میکند.در این تصادف راننده ماشین ۲ از ناحیه دست دچار شکستگی می شود وپرونده به دادسرا ارجاع می شود.
  طبق کروکی مقصر حادثه به صورت: (۱) ماشین ۱ بخاطر بی احتیاطی و عدم استفاده از علائم هشدار دهنده مقصر نسبت به ماشین ۲ وماشین۳ میباشد. (۲) ماشین ۲ بخاطر بی احتیاطی و عدم توجه به جلو مقصر نسبت به ماشین ۱ و ماشین ۳ میباشد‌.
  پرونده در دادسرا هست و مسدوم حادثه راننده ماشین ۲ و نامه پزشکی قانونی را در پرونده گذاشته وراننده ماشین یک استعلام اصالت بیمه را هم روی پرونده گذاشته است.
  سوال:
  ۱_ تا کی این پرونده باز است و رای کی صادر می شود؟
  ۲_ چه زمانی ماشین ۳ می تواند از بیمه شخص ثالث این دو ماشین استفاده کند وتا کی وچه مرحله ای باید صبر کند؟
  ۳_ بیمه هر کدام ۹ میلیون است.دو ماشینی که نسبت به هم ۵۰ درصد مقصرند(ماشین ۱ و ۲ ) باید از بیمه طرف مقابلشان استفاده کنند یا هر دو ماشین مقصر باید به ماشین ۳ از بیمه شان خسارت بدهند؟بیمه چطور خسارت می دهد و به کدام؟
  ۴_ بیمه ایران چه مدارکی برای خسارت مالی از ماشین ۳ می خواهد؟
  پیشاپیش از شما کمال تشکر را دارم که به اینجانب راهنمایی می دهید.

  1. باسلام تازمان رای قطعی پرونده بازاست وبعداز رای موارد دیه دست وبیمه مشخص میشود برای مشاوره بیشتر باکارشناسان حقوقی وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس حاصل فرمایید

 70. سلام من تو جاده با ماشین کاملا سالم و تقریبا صفر به دلیل بارانی بودن بعد از پیچ جاده سر خوردم و ماشین چپ شد. یک مسافر داشتم که اندکی جراحت به دستش وارد شد و الان شکایت کرده و میگه دیه ای که بیمه میده رو میخوام و از تو چیزی نمیخوام… من کارم رانندگیه و طی این سالها تصادفی نداشتم که مقصر باشم… کلا هم ۴ بار جریمه شدم… حالا ممکن دادگاه برام حبس بزنه…؟؟؟ از افراد این منطقه هم شنیدم بخاطر کیفیت بد اسفالت این منطقه از پیمان کار شکایت زیادی شده و پرونده داره و بدلیل تصادفات زیاد اون منطقه کاسبی یدک کش ها هم سکه هستش!

  1. باسلام برای شما حبسی داده نمیشه وخسارت هم ازبیمه شما پرداخت میشود برای مشاوره بیشترباکارشناسان وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس حاصل فرمایید

 71. با عرض سلام.من پراید دارم یه موتوری با دو سرنشین سرباز و موتور بدون پلاک بدون سند و بدون گواهینامه از پشت سر بهم زدن و اونها مقصر اعلام شدن من هم با اورژانس تماس گرفته بودم و راننده فقط از دو جا پاش شکسته بود و پلاتین خورد
  حالا ماشینم و موتور و با هم بردن پارکینگ گیر کلانتری هستیم میگن قانون جدیده باید هر دووسیله برن پارکینگ .ضمنا من تمامی مدارک مثبته رو دارم کامل کامل .چطور باید ماشینمو از پارکینگ خارج کنم؟
  با تشکر

  1. باسلام باپرداخت خلافی وجریمه های خودرو میتوانید خودروی خودرا از پارکینک خارج کنید…برای مشاوره بیشترباکارشناسان حقوقی وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس بگیرید

 72. سلام.همسر بنده از نیروهای اورژانس ۱۱۵هست که در حین انتقال بیمار به علت ترمز وحشتناک مورد اصابت کتف و بریدگی گوش شده. پس از انتقال بیمار ،مراجعه به پزشک نموده و دستور استراحت ۲هفته ای گرفتن. پلیس در محل احضار نکردن و فقط برگه گزارش اورژانس موجوده. برای دریافت خسارت باید به کجا مراجعه و چه مراحلی رو بگذرانیم؟ممنون.

  1. باسلام هم میتوانند به بیمه خودشان هم بیمه وسیله نقلیه خودشان اگربیمه بدنه باشد مراجعه کنندبرای مشاوره بیشتربامشاوران حقوقی وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس حاصل بفرمایید

 73. سلام من یه ماه پیش با ماشینی که پارک شده بود و راننده در رو باز گذاشت تصادف کردم آسیب جرحی نداشتیم فقط هر دو ماشین خسارت دید افسر آشنای شخص بود و وقتی من فهمیدم درخواست کارشناسی مجدد دادم ایشون هم از من شکایت کرد که پولش رو ندادم و کوپن بیمه نکندم و به خاطره افت قیمت ازم شکایت کرد من گفتم تا مطمین نشم مقصرم کوپن نکنن. کارشناس دوم هم من رو کامل مقصر دونست و من دیگه ادامه ندادم با اون راننده سازش کردم و گفتم شکایت پس بگیرین کوپن بکنم ایشون حول و حش ۲ تومن خسارت ماشینش شد ۹ تومن افت قیمت ۳.۵ هم پول وکیل داد به بنده گفت افت رو ازت نمیگیرم خسارت هم با کوپن کندن حل میشه اما پول وکیل رو باید بدی حالا من سوالم اینه چون شکایتمون قانونی بود شورای حل و اختلاف آیا از اینکه ایشون از حقش میگذره قبول دارن یا از نظرشون من تماما باید پول به ایشون بدم منظورم اینه که درسته ما به توافق رسیدیم اما شورا چطور قبول میکنه شوهرم میگه این راننده میخوام ۱۴ .۱۵ تا رو ازت بگیره وگرنه بر چه اساسی رضایت بده شاید بعد رضایت فکر کنه دبه میکنی پولش رو ندی لطفا کمکم کنید خیلی مضطربم

  1. باسلام اگر توافقات ثبت شود وبه امضاایشان برسد جای نگرانی ندارید واگراین توافقات جایی ثبت نشود باشاهد قابل قبول میشود بامشاوره بیشتر با مشاوران حقوقی وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱-تماس حاصل بفرمایید

 74. سلام دختر من که ۵سالشه چند روز پیش تو کوچه با مادرش منتظر آژانس بودن که یهویی یه ماشین میاد میزنه به دخترم که پای راستش شکسته میشه و چهارتا بخیه میخوره ساق پای بچه راننده هم فرار میکنه خانمم چون ترسیده بوده میره بالا سر بچه شماره ماشین هم نمیگیره بعد با آژانس میره بیمترستان چون بچه درد داشته متاسفانه هارد دوربین مداربسته هم سوخته ما دسترسی نداریم به چیزی من رفتم شکایت کردم نامه پزشکی قانوتی هم گرفتم مراحل بعدش چطوره .افسر باید بیاد کروکی بکشه چه مراحلی رو باید طی کنم ایا دیه ای تعلق میگیره

  1. باید زنگ میزدین به اورژانس که آنها وقوع حادثه را تصدیق میکردن و اونا هم ماموران راهنمایی و نیرو انتظامی رو هم خبر میکردن ولی در این صورت بازم پیگیر کار خود در اداره راهنمایی و رانندگی باشید با گزارش مامور به دادسرا محل حادثه شکایت کنید که دیه توسط سازمان خسارت بدنی پرداخته بشه

 75. سلام خسته نباشید بنده یک ماه است تصادف کردم مقصرم نیستم چون کارگر ساختمان هستم بیمه کارگران ساختمانی هیچ چی به من نمیده آیا راهی هست که از بیمه ماهیانه بگیرم یا از راننده مقصر شکایت کنم میتونن بگیرم مدت بیکاریمو.ممنون

  1. باسلام برای دریافت خسارت میتوانید علیه راننده شکایت کنید وبه کارفرما ی خود درخواست مرخصی استعلاجی نمایید ودرسامانه تامین اجتماعی قسمت مربوط به بیمه بیکاری را پر نمایید ولی بهتراست برای دو سه ماه بیمه بیکاری سابقه خود راخراب نفرمایید برای مشاوره بیشتر باکارشناسان حقوقی سامانه وکیلم باش باشماره ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس بگیرید

  2. باسلام شما علیه راننده مقصر میتوانید شکایت کنید واز کارفرمای خود درخواست مرخصی استعلاجی نمایید ودر سامانه تامین اجتماعی درخواست بیمه بیکاری خودرا پرنمایید ولی بهتر است برای دوسه ماه سابقه بیمه بیکاری خودرا خراب نفرمایید برای مشاوره بیشتر باکارشناسان حقوقی سامانه وکیلم باش باشماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱- تماس بفرمایید

 76. باسلام خدمت شما دوست عزیز عرض کنم خدوتتون که بایدتوجه داشت که رانندگی بدون داشتن گواهینامه متناسب بانوع خودرو‌علاوه برممنوع بودن قطعاطبعاتی رادرصوت بروز هرگونه حادثه برای شما دربرخواهد داشت،
  دراین مورد شما بایدعرض کنم صرف داشتن یانداشتن گواهینامه علت تصادف نمی باشد و افسرکارشناس راهور ابتدامقصرحادثه رامشخص وسپس برسی مدلرک طرفین وسایرمراحل رسیدگی،،
  که دراین مورد خودرو مقصر حادثه شخصی که با عقب خودرو شما برخورد کرده ملزم به پرداخت کلیه خسارات اعم از مالی جانی ویانقص عضو به به زیان دیده(شما)می باشد درمقابل شما به علت رانندگی ‌بدون داشتن گواهینامه مجازجهت سیر مراحل قانونی(قوانین برخورد با رانندگان فاقد صلاحیت رانندگی)که همان بحث انتقال خودرو به پارکینگ،اعمال قانون و معرفی به دادگاه،می باشد،ارجاع میشوید
  باتشکر:سروان فرزاد اوکاتی
  کارشناس تصادفات
  وکارشناس رسمی دادگستری

 77. سلام من یک ماه بعد از تحویل خودروی تیبا یک تصادف داشتم که طرف مقصر شناخته شد و به دلیل همراه نداشتن مدارک خودروی وی به پارکینگ رفت. ایشون به دلیل بعد ار اینکه با رضایت من ماشینش رو دراورد دیگه همراه من بیمه نیومد و ناپدید شد . من با داشتن کروکی و مدارک ایشون به شورای حل اختلاف رفتم بعد از نزدیک یک سال رای نهایی با حدود ۱۰ میلیون خسارت و افت قیمت به نفع من صادر شد ( ایشون مجهول مکان هستند و رای غیابی) حالا من باید ۴۰ روز صبر کنم . سوال من اینه که آیا شورای حل اختلاف دسنور توقیف و گرفتن خسارت رو میده یا من باید مجددا این پروسه طولانی رو در دادگستری هم ادامه بدم. و سوال دیگر اینکه من به دلیل نیاز مالی میخوام ماشینم رو بفروشم اگه فرایند باز هم طولانی بشه و قبل از اجرا شدن کامل و گرفتن خسارت ماشینم فروخته بشه آیا دیگه همه این زحمات و هزینه من پوچ میشه و قابل پیگیری نخواهد بود. در ضمن من هنوز ماشینم رو درست نکردم.

 78. سلام من ۳ماه پیش در ایستگاه بی آرتی درحال حرکت بودم ویک عابر ازمیله ها بالا اومد وجلوی من پرید ودر کروکی هم مقصر صد درصد عابرپیاده شد اما من گواهی نامه ندارم تو دادگاه چی بگم آیا به من بیمه یا خسارت تعلیق میگیره ؟؟

  1. سلام چون گواهینامه نداشتین بیمه پرداخت می کنن ولی شرکت بیمه ممکنه برای پرداخت خسارت به شخص ثالث از شما شکایت کند. چون افراد فاقد گواهینامه بیمه مسئول پرداخت خسارت نیست.

 79. سلام.دوهفته پیش در بلواری یک ماشین چپ کرد جلوم.من راننده اسنپم.وایستادیم با چندتا ماشین دیگه طرفین رو در اوردیم از ماشین و خودروشون روشن شد و مشکلیم نداشتن.من رفتم بسمت ماشینم ک سواربشم برم.ناگهان ی خودروی گشت نیروانتظامی بعد از برخورد به ماشینی که ما راستش کردیم و برخورد با یگی از سرنشینان به عقب خودروی پارک شده ی منم برخورد کرد.مقصر پنجاه پنجاه اون ماشین و ماشین نیروانتظامی شد.حالا تکلیف من چی میشه.خسارت منو کی میده و چقدر زمان میبره این پرونده تموم بشه و ماشینم ازاد بسه و خسارتمو بگیرم.لطفا راهنمایی کنید.

  1. باسلام برای ازادی ماشین از پارکینک بعداز پرداخت خلافی هاو جریمه میتوان اقدام کنید ولی برای دریافت خسارت خود باید دادخواست درمرجع حقوقی علیه شخص مقصر اقدام نماییدبرای مشاوره بیشتربا شماره های ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰-۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱ تماس بگیرید

 80. با سلام بنده چندروز قبل تصادف کردم که بدون اینکه بگیم افسر بیاد خودش اقرار کرد که مقصره و مدرکی که بهم ارائه کرد فقط بیمه خودرو بود که اونم به اسم خودش نبود چون ماشینو تازه خریده بود بعد چندروز تعطیلی زنگ زدم که بریم هزینه تعمیر رو بده یا بریم بیمه بیمه رو قول کرد الانم که بهش میگم بریم بیمه میگه گواهی نامه ام رو گم کردم هی امروز فردا میکنه و منو میپیچونه!! خواهشا راهنماییم کنید که چطوری میتونم ازش خسارت بگیرم؟آیا اون میتونه بره بیمه بگه گم ردم و المثنی بگیره من باید چیکار کنم؟از کجا تامین دلیل کنم و به کجا باید شکایت ببرم؟ آیا دادگاهی برای خودرو و تصادفات هست؟تشکر مینم از لطفتون

  1. باید یه دادخواست حقوقی به شورا حل اختلاف تقدیم کنید و التزام حضور ایشان را به تعهد بر اساس اقرار خودش بر قرار نمائید بهتره در این زمینه با وکیل متخصص مشاوره با جزئیات بیشتر داشته باشید

 81. با سلام و خسته نباشید.بنده دیروز با یک پژو۴۰۵تصادف کردم که ماشین من پرایدمدل آخرای۹۷هست.البته مقصرپژویی هست.الان هم ماشین بنده واژگون وداغون شده و هم خودم دچار آسیب و کوفتگی شدید از ناحیه گردن و زانو شدم . لطفا راهنمایی بفرمایید که به ماشین بنده افت قیمت میخوره و اگر میخوره باید پس از دریافت خسارت از بیمه چطوری به مراجع قضایی مراجعه کنم ؟ خودم چگونه میتونم طول درمان و استراحت بگیرم . ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید . با تشکر

  1. اره شما مستحق اخذ تفاوت قیمت ماشین هستید اما شرکت بیمه این تفاوت قیمت را پرداخت نمیکنه و شما باید مستقلا علیه شخص مقابل که به شما زیان رسونده دادخواست بدید ونسبت به خسارت بدنی پس از گزاش مامور و دادسرا و پس از محکومیت زیان زننده توسط دادگاه کیفری (دو )*به او یا اداره بیمه برای پرداخت مراجعه کنید

   1. با سلام و خسته نباشید . مقصر اصلی حادثه که پژویی باشه رفته از بنده شکایت کرده که من از سمت راست به ایشان زدم ولی من شاهد دارم که پژو از سمت راست ماشین بنده لایی کشیده و قدرت کنترل ماشین رو نداشته و با بنده از سمت راست من تصادف کرده . هنوز کروکی به دستم هم نرسیده . حال پرسش من اینه که در چه صورتی می تونم شکایت خودم رو پیش ببرم ؟؟؟ من چطوری میتونم ادعا کنم که تقصیرکار نیستم و طرف مقابلم تقصیرکاره ؟ آیا افسر کروکی میتونه با مقصر در خصوص عوض کردن نحوه کروکی تبانی کنه ؟؟؟ با تشکر از لطف بی دریغتون

 82. با سلام و خسته نباشید . مقصر اصلی حادثه که پژویی باشه رفته از بنده شکایت کرده که من از سمت راست به ایشان زدم ولی من شاهد دارم که پژو از سمت راست ماشین بنده لایی کشیده و قدرت کنترل ماشین رو نداشته و با بنده از سمت راست من تصادف کرده . هنوز کروکی به دستم هم نرسیده . حال پرسش من اینه که در چه صورتی می تونم شکایت خودم رو پیش ببرم ؟؟؟ من چطوری میتونم ادعا کنم که تقصیرکار نیستم و طرف مقابلم تقصیرکاره ؟ آیا افسر کروکی میتونه با مقصر در خصوص عوض کردن نحوه کروکی تبانی کنه ؟؟؟ با تشکر از لطف بی دریغتون

  1. ببینید اینا همه بستگی داره به کروکی که افسر میکشه و در دادسرا مطابق با گزارش مامور رای را صادر میکنند ولی اگر مطئمن هستید که این وسط مامور خلاف واقع حالا چه عمدی و چه از روی سهل انگاری گزارش خلاف واقع نوشته میتوانید از شخص او شکایت کنید

 83. سلام من چند روز پیش با موتور به خانه بر می گشتم در مسیر اصلی بودم که یک ماشین پراید از بریدگی مستقیم به طرف من حرکت کرد و خورد به من وبه موتور من و پای من آسیب رساند ودر آن زمان من از اوشکایت نکردم وبعد از مراجعه به بیمارستان معلوم شد پام شکستگی نداره حالا که چند روز از کار بیکار شدم وتوخونه موندم تا درد پام خوب بشه طرف میگه بروشکایت کن تا از بیمه خسارات بگیری آیا بیمه زمان استعلاجی را هم به من میده یانه؟

  1. آدرس و نشانی کسی که بهتون زده رو مشخص کنید و علیه او در دادسرا شکواییه تنظیم کنید که اگر صدمه و آسیبی دیدید از محل بیمه شخص ثالث شخص شکایت شده استفاده کنید

 84. سلام من تصادف کردم و ران پام شکست و پزشکی قانونی زده ۱%درصد دیه کامل انسان آیا درست زده و۱درصد میشه چقدر حدودا

  1. سلام باید متن گواهی پزشکی را برای ما بفرستید تا مشخص شود میزان دیه چقدر است
   برای این منظور با شماره زیر تماس بگیرید:
   ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰
   ۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱

 85. سلام ببخشین میخاستم ببینم بعد از نامه نهایی پزشکی قانونی چه مراحلی رو باید طی کنم؟ واینکه نامه پزشکی قانونی باید به دادگاه داده بشه یا دست خودم بمونه لطفا راهنمایی کنید ممنون:

  1. سلام باید با مدارک به دادگاهی که تعیین شعبه شده بروید و وقت بگیرید
   در صورت نیاز به وکیل یا مشاوره با وکیل متخصص می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
   ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰
   ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰
   ۰۵۱۳۶۱۴۰۱۰۱

 86. سلام
  قبل عید توو اتوبان از پشت زدم به تریلی
  تنها بودم و خودم مجروح شدم
  گفتن برو پزشکی قانونی و رفتم
  حالاکه میخوام ماشینم رو آزاد کنم
  از دادگاه پیام اومده و زنگ زدن بیا دادگاه
  میگن شما پایان خدمت داری گفتم نه
  میگه باید بیای اینجا
  میخواستم بدونم تصادف چه ربطی به پایان خدمت داره
  درضمن من شاکی ندارم و خودم مجروح شدم
  ممنون میشم راهنماییم کنید
  تشکر

 87. عرض سلام و خسته نباشید.
  بنده دوماه پیش،مسافر اسنپ بودم که ی ماشین دیگه از پشت سر،باسرعت زیاد،زد به اسنپ و من و راننده اسنپ،هردوبه بیمارستان منتقل شدیم وافسرراهنمایی، ماشین عقبی رو مقصرمعرفی کرد.
  خواستم بدونم که من باید از راننده ماشین پشت سر شکایت کنم یا خودرویی که مسافرش بودم؟؟
  و اینکه چون اورژانس زودتراز اومدن افسرراهنمایی مارو برده بودبیمارستان وافسر راهنمایی مشخصات بنده رو نداشت،توی کروکی اسم بنده نیست وفقط ذکرشده که سرنشین توسط اورژانس منتقل شد…
  چطوری باید اقدام کنم که بتونم اسمم وثبت کنم توی کروکی.؟
  حتی نامه اتمام درمانم رو از پزشکی قانونی گرفتم.
  ممنون از پاسخوگییتون

 88. سلام من با یه موتوری تصادف کردم وپای نوتور سوار شکسته… گواهینامه ندارم و مقصر هم هستم
  چکار باید کنم

  1. با سلام. برای بررسی بیشتر با شماره های ۰۹۱۲۹۱۷۰۴۶۷ و یا ۰۲۱۲۲۲۲۱۶۶۳ تماس بگیرید تا موضوع بیشتر بررسی شود.

 89. سلام خسته نباشید من با موتور سیکلت در حال حرکت بودم که روغن ریخته بود روی زمین و واژگون شد موتور و خودم آسیب دیدم و کارای پزشک قانونی و کلانتری و انجام دادم که گفتن پرونده رو میفرستن دادسرا مسخگاستم بدونم چه مدت طول میکشه جواب رای دادن و کارای قانونی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000