بیمه و تصادفات

روند رسیدگی به پرونده تصادفات

مراحل رسیدگی به پرونده تصادف

در این مقاله به روند رسیدگی به پرونده تصادفات می پردازیم و در حالات مختلف آن را بررسی می کنیم. در هنگام تصادف رانندگی اولین اقدامی که باید انجام داد تماس با ۱۱۰ است.طی تماس تلفنی محل وقوع تصادف، نوع تصادف و تعداد مصدومین احتمالی از تماس گیرنده اخذ می شود. تصادفات و وقایع رانندگی از حیث نوع وقوع به سه دسته ی خسارتی، جرحی و فوتی تقسیم می شوند.

تصادفات خسارتی

اینگونه تصادفات فراخور محل وقوع آن – مناطق درون شهری پلیس راهور و برون شهری پلیس راه – مربوط بوده و مامورین این ارگانها اختصاصا کار رسیدگی به این تصادفات را بر عهده دارند. در تصادفات خسارتی که هیچ مصدومی وجود ندارد اولین نکته این است که اگر مسیر پر تردد است و یا مقصر مشخص، از صحنه عکس برداری شده و مسیر بازگشایی شود. در صورت عدم انجام این کار به محض رسیدن پلیس هر دو طرف بخاطر بستن مسیر جریمه خواهند شد. پلیس بعد از رسیدن کروکی را تنظیم و مقصر را مشخص می کند.باید در نظر داشت که کروکی نیز دو نوع است:کروکی سازش و کروکی عدم سازش.

چنانچه دنبال وکیل متخصص این حیطه در شهر خودتان هستید ویا مشاوره تلفنی رایگان میخواهید کافیه تنها این فرم را تکمیل نمایید .

کروکی سازش

کروکی سازش در مواقعی است که دو طرف حادثه قبول دارند که چه کسی مقصر است و چه کسی بی تقصیر و هر دو طرف آدم معقولی هستند. البته باید توجه کرد که اولا در این مواقع مدارک دو طرف حادثه شامل گواهینامه، کارت خودرو، کارت بیمه شخص ثالث و برگ معاینه ی فنی کامل باشد. نکته ی دیگر نیز تصادف نباید جرحی یا منجر به فوت شود. در این موارد نیز کروکی سازش مورد پذیرش نبوده و کروکی عدم سازش ترسیم می شود. در مواردی هم که خوردو به اشیا و موانع طبیعی مثل درخت یا گاردریل برخورد کرده است برای دریافت خسارت از بیمه حتما باید کروکی عدم سازش ترسیم شود.

کروکی عدم سازش یا کروکی مرجع قضایی

این نوع کروکی در مواقع عدم سازش طرفین و یا موارد زیر برای مراجع قضایی ترسیم می شود.دلایل زیر را می توان برای ترسیم این نوع کروکی ذکر کرد: عدم قبول نظریه افسر، عدم تکمیل مدارک مثل گواهی نامه، بیمه نامه، خسارت بالای تعهد بیمه نامه مقصر حادثه و تصادفات جرحی و فوتی.

پس از اخذ کروکی و نظر مامور صلاحیت دار طرف زیان دیده و غیر مقصر به بیمه مراجعه و خسارت را تا سقف تعهد بیمه گذار دریافت می کند. باید توجه داشت که اگر مقدار زیان بیشتر از سقف تعهد بیمه باشد و طرف مقصر مازاد زیان را پرداخت نکند باید به مرجع قضایی شکایت کرد.بعد از شکایت نیز مقام قضایی در این خصوص تحقیق و پس از انجام تشریفات قانونی و صدور دستور کارشناسی و اظهارنظر کارشناس در خصوص میزان خسارت اقدام به صدور رای می نمایدمرجع صلاحیت دار در این موارد تا مبلغ بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف و بیشتر از این مبلغ نیز دادگاه حقوقی می باشد. بعد از اینکه رای نهایی صادر شد و صدور اجراییه و ابلاغ آن، در صورتی که مقصر بتواند زیان مازاد را پرداخت نماید به صورت نقدی و در صورت عدم توانایی و همچنین عدم تقدیم درخواست قسط بندی از طرف مقصر، فرد زیان دیده می تواند نسبت به توقیف اموال اقدام کند. در صورت عجز از معرفی اموال نیز می شود نسبت به جلب مقصر اقدام کرد.

برای مشاوره با وکیل تصادفات رانندگی با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

روند رسیدگی به پرونده تصادف جرحی

در این گونه تصـادفات رانندگی علاوه بر افسر راهنمایی و رانندگی، افسـر نیروی انتظامـی نیز باید در صحنه حـاضر و نسبت به تنـظیم گـزارش اقدام کند. در این موارد بعد از تنظیم گزارش و ترسیم کروکی عدم سازش، مصـدومان به بیمارستـان منتقـل و خودروهای طرفین توقـیف و به پارکینگ منتقل می شود. همچنین طـرفین را در خـصوص مراجـعه به مرجـع صلاحیت دار و کسب دستور مقام قضایی جهت انجـام مراحـل قـانونی و مراجـعه مجروح به پزشکی قانونی و ترخیص خودرو، راهنـمایی می نماید.
طرفین یا یکی از آنها به دادسرا مراجعه نموده و پس از تشکیل پرونده و ارائه مدارک و نامه پزشکی قانونی و بیمه نامه، کوپن بیمه مقصر در پرونده ضبط و پس از استعلام اصالت بیمه نامه به دستور مقام قضایی، بیمه نامه مقصر به عنوان قرار پذیرفته و یا در صورت لزوم قاضی اقدام به صدور قرار متناسب می نماید. سپس پرونده به کارشناس ارجاع و پس از انجام تحقیقات محلی و شنیدن شهادت شهود و اخذ نظر قطعی کارشناس در خصوص نحوه وقوع تصادف و پس از پایان دوره طول درمان و اعلام نظر نهایی پزشکی قانونی، پرونده تکمیل و قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می گردد. دادگاه پس از دعوت از طرفین و برگزاری جلسه نسبت به صدور رای اقدام و در صورت محکومیت مقصر به پرداخت دیه، پس از قطعی شدن دادنامه، پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام مربوطه ارسال می گردد و واحد اجرای احکام نیز اقدامات لازم را تحت نظر قاضی اجرای احکام در خصوص ابلاغ به مقصر و ارسال نامه به بیمه جهت پرداخت دیه و یا وصول دیه از مقصر انجام می دهد.

البته باید توجه داشت که تصادفات جرحی می تواند مجازات حبس را نیز همراه خود داشته باشد که مواد قانونی آن به شـرح زیر است: مـطابق با ماده۷۱۷  قانون مـجازات اسلامی در بخش تعزیرات« هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده۷۱۴ (بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعـایت نظامات دولتی یا عدم مهـارت راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی …) موجب صدمه بدنی شود مرتـکب به حبس از یـک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم ، محکوم میشود. »
مطابق با ماده۷۱۵ قانون مذکور « هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.»
به شرح ماده۷۱۶ قانون مذکور « هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.»
مطابق با ماده۷۱۸ قانون فوق الاشاره « در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌گردیده است رانندگی نموده، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.»

تصادفات فوتی

نوعی دیگری از تصادفات که از بقیه موارد برای طرفین آثار سو بیشتری دارد تصادف منجر به فوت است. البته باید توجه داشت در برخی موارد نیز تصادف جرحی بوده و شخص در سر صحنه مصدوم می شود ولی بعد از انتقال به بیمارستان و در طول درمان بر اثر شدت آسیب وارده فوت می کند که در این مورد نیز تصادف تغییر ماهیت داده و از جرحی به فوتی تغییر می یابد.

قتل مطابق ماده ۲۹۰ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به سه نوع قتل عمد، قتل شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم شده است. قتل ناشی از تخلفات رانندگی را با توجه به تعریف این جرم توسط قانونگذار در ماده ۲۹۱ به بعد قانون مذکور که آن را ناشی از بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده تعریف کرده است، می توان در شمار قتل های شبه عمد آورد، چراکه علمای حقوق جرایمی که در آنها فاعل مرتکب بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات و مقررات شده ولی قصد نتیجه حاصله (قتل) را نداشته در شمار جرائم شبه عمد آورده اند.

صوت زیر را گوش کنید (حاوی نکات مهم) :

نکته ای که در این مورد باید اشاره کرد این مساله است که نداشتن گواهینامه توسط راننده باعث تغییر ماهیت قتل از غیر عمد به عمد نمی شود.دلیل غیر عمد بودن قتل در قانون نداشتن قصد حاصله که همان قتل طرف مورد نظر است ذکر شده است و ارتباطی به داشتن یا نداشتن گواهینامه ندارد. متاسفانه طبق باور غلطی که در جامعه مرسوم شده،بیشتر مردم به اشتباه این مساله را باعث قتل عمد دانسته و در صورت بروز چنین موردی بدلیل ترس سریعا از صحنه متواری می شوند. تردیدی نیست که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد. عمل مزبور عملی عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت مزبور یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌گردد. در مواردی که فرد فاقد گواهینامه منجر به وقوع تصادفی می‌شود که این تصادف منجر به جرح یا فوت افراد می‌شود باز هم بیمه موظف به پرداخت خسارت به مصدوم یا وراث متوفی می‌باشد، اما می‌تواند برای دریافت آن به راننده فاقد گواهینامه رجوع کند. در مواردی که قتل ناشی از تصادفات رانندگی به دلیل مصرف مشروبات الکلی یا غیر آن باشد هم همین شرایط حکمفرما است.

اگر به هر دلیلی از جمله ورشکستگی شرکت بیمه و یا فرار مقصر از سر حادثه ،وراث شخص فوت شده نتوانند دیه خود را دریافت کنند،صندوقی به نام صندوق خسارات بدنی وجود دارد که موظف است دیه فرد را تماما پرداخت نماید.

ماده ۷۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ در تعریف قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی گفته است: «هرگاه بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله نقلیه موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود»

رسیدگی به قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری  بوده و پس از انجام تشریفات و تحقیقات مذکور و اظهارنظر نظر پزشکی قانونی در خصوص علت مرگ و همچنین اظهارنظر قطعی کارشناس در خصوص نحوه تصادف و تعیین مقصر، پرونده جهت صدور رای از دادسرا به دادگاه و پس از صدور حکم قطعی پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می گردد.

برای مشاوره با وکیل تصادفات رانندگی با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

صدای مرتبط با مقاله و مراحل و روند رسیدگی به تصادفات (نکات مهم)  :

نوشته های مشابه

۸۶ دیدگاه

 1. سلام خسته نباشین من تصادف کردم اما گواهینامه ندارم و مقصرم نشدم چون از پشت بهم زدن میشه راهنمایی کنین ک تکلیفم چیه

  1. سلام شما جریمه میشیدبابت نداشتن گواهی نامه و مقصر تصادف هم خسارت پرداخت می کنه

   1. سلام
    من بنزین تمام کردم و در بزرگراه زدم کنار و خاموش کردم
    میخواستم بیام بیرون یک موتور زد به پشت ماشینم و داغون شد..
    مامور موتوری رو مقصر دونستن اما شکایت گذاشت و به کارشناسی دوم رسید
    الان دوماهه جواب نیومده چکار کنیم چرا جواب نمیاد

  2. سلام من درحال گردش به راست ازراه اصلی (روستایی) به راه فرعی(کوچه)بودم که موتورسیکلتی باسرعت بسیاربالا بدون چراغ وبدون هیچ مدرک شناسایی هم وسیله نقلیه هم راننده باخودروی اینجانب که حدود ۴تا۵متر وارد کوچه شده بودم برخورد وسبب شکستگی پای موتور سوار گردید خواهشمندم دستورفرمایید مقصرکیست

   1. سلام دوست عزیز وقت بخیر در این موارد فقط کارشناسان راهنمایی صاحب نظر بوده و حق اظهار نظر دارند

   2. دراین مورد بایدعرض کنم باید افسرکارشناس باحظور درمحل برخورد به صورت لمسی محل اظهارنظرکند
    منتها توجه داشته باشید بچدرمورد گردشهاوتغییرمسیرها حق تقدم باخودرویی لست که درمسیرمستقیم درحرکت است صرف نظراز سرعت ان که انهم براساس برسی اثاربجامانده ازحادثه و خط ترمز توسطافسرکارشناس استخراج ودرمواردی که تشخیص دهدسرعت زیاد وی نیز ذچدروقوغچع تصادف نقش داشته گاهی پنجاه درصد هر راننده را تصادف مقصرمعرفی مینماید.

 2. سلام
  با عرض خسته نباشید
  من برج ۸ تصادف کردم و وسط برج ۹ بعد از نکمیل مراحل پزشکی قانونی به دادگاه معرفی شدم .چند وقت پیش یه پیامک مبنی بر اینکه شماره پرودنده و … آمد رو گوشیم همراهم .الان از برج‌۹‌تا برج ۱۱ خبری از دادگاه و پیامک‌اینا نیست .پس کی حکم صادر میشه .در صمن من مقصر نیستم .

 3. با سلام.بنده با ماشین خوردم به یک موتور سوار که بعد از روند قانونی محکوم شدم به پرداخت دیه ومبلغ ۸۰۰ هزار تومان پول به جای ۴ ماه حبس.من هم بیمه داشتم وهم گواهینامه که از سال ۸۱ معتبره .از دوستانی که تصادف هایی داشتند پرسیدم همه تعجب میکردن که وقتی گواهینامه داشتی وبیمه نباید حبس برات می نوشت وفقط باید دیه می نوشت که اونم بیمه میده.میخواستم بدونم به همین صورت هست؟خواهشا راهنمایی کنید

  1. سلام
   مطابق مواد ۷۱۴ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب سال ۱۳۷۵ هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده منجر به صدمه بدنی شود ، دادگاه کیفری ( مرجع قضائی رسیدگی کننده ) پس از رسیدگی به موضوع ، در رأی صادره راننده مقصر حادثه را به مجازات حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد کرد .

   البته با توجه به سیاست قضائی حبس زدایی و با استناد به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، قاضی دادگاه حبس را تبدیل به جزای نقدی بدل از حبس می نماید .

   میزان جزای نقدی در نظر گرفته طبق رویه معمول در مراجع قضائی از یک میلیون ریال تا یک میلیون تومان در دادنامه ها متغیر بوده و بستگی به نظر قاضی دادگاه و وضع متهم دارد

 4. با سلام، در تصادف با وجود پرداخت تمام خسارات جرحی و مالی زیان دیده توسط بیمه و همچنین مقصر، آیا زیان دیده باز هم میتونه رضایت نده و بخواد با عقده باعث آسیب رساندن هر چه بیشتر و حتی مجازات حبس مقصر حادثه باشه؟
  قانون حبسی که فرمودید مصادیقش در چه حالت‌هایی هست؟
  پدر بنده ده سال رانندگی کرده فقط پنج مورد تخلف آن هم پارک ممنوع سهوی بوده است. لطفا راهنمایی بفرمائید، خدا همه ما رو از شر آدم های بدجنس و بدذات نجات بده!!

  1. با سلام دوست عزیز توضیحات شما ناقص بود ولی تصادفات منجر به جرح می توانند با مجازات هایی از قبیل زندان علاوه بر پرداخت دیه همراه شوند

 5. سلام من درحال گردش به راست ازراه اصلی (روستایی) به راه فرعی(کوچه)بودم که موتورسیکلتی باسرعت بسیاربالا بدون چراغ وبدون هیچ مدرک شناسایی هم وسیله نقلیه هم راننده باخودروی اینجانب که حدود ۴تا۵متر وارد کوچه شده بودم برخورد وسبب شکستگی پای موتور سوار گردید خواهشمندم دستورفرمایید مقصرکیست

  1. باسلام
   تشخیص راننده مقصر فقط و فقط توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی در مواقع حادثه
   یا از طریق کارشناسان تصادفات قوه قضایی که در هیئت های یکنفره ،سه نفره و پنج نفره و…. قابل تشخیص میباشد.

 6. سلام امروزتوخیبان یه نه فردویدوسط خیابان وبنده فقط آینه سمت راننده به دست ایشان برخوردکرد_افسرهم تاییدکرد ولی به اصرارشخص که میگفت حالت تهوع داره به بیمارستان وماشین بنده به پارکینگ رفت واین طورهم که معلومه رضایت بده نیس بایدچیکارکنم یکم استرس دارم

  1. سلام
   یک نامه از افسر دریافت کرده که صحنه حادثه را توضیح دهد و خود را تبرئه نمایید.

   1. سلام من با موتور سواری در میدان تصادف کردم و موتور سوار گفت افسر نمیخاد بیاد مقصری و منم هیچ مدرکی بهش ندادم از ماشین عکس گرفت و شماره همراهمو دادم بهش ادعای خسارت میتونه کنه و الانم گفته ب دادسرا شکایت میکنم و البته ن افسر تایین خسارت کرده ن کروکی کشیدع شده شاید موتور سوار بعد منم تصادف کنه مشه راهنمایی کنید

 7. باسلام.خسته نباشید من حدود چهار ماهه تصادف کردم بعد از
  اتمام ماینه مجدد پزشک قانونی به دادگاه رفتیم و به مقصر گفتن ضامن بیاره کع آورد الان هیچ خبری ندادن که کی به دادگاه بیایم و درصد دیه هم به ما نگفتن ابلاغیه میاد الان به من ؟و چن ماه میکشه تقریبا که دیه روبدن قرض گرفتم

 8. با سلام من چن وقت پیش تصادف کردم موتور سوار بودم و راه اصلی میرفتم و راننده از کوچه فرعی به داخل راه اصلی امد و برخورد کردم و پایم درشت نی و کوچک شکست که با پیچو پلاک جراحی شدم و مقصر تو کروکی راننده ماشین نوشته شده مشکلم اینجاس که ۶ سال پیش هم همون پام که الان شکسته همونجا شکسته بود و تو گزارش پزشک هم نوشته قبلا شکستگی داشته چن سال پیش میخام بدونم تاثیری در دیه من داره یا نه و میزان تقریبی دیه من چقدر میتونه باشه ممنون میشم توضیح بدین

 9. سلام وقت بخیر
  من دو سال پیش مسافر اتوبوس بودم و چپ کرد و راننده مقصر بود, حال من بد بود و مارا بردند بیمارستان و از اونجایی که من سرباز بودم نتوانستم به دادکاه بروم برای دریافت دیه و الان هم بخاطر اون حادثه دچار بیماری روانی ptsd شدم, و بقیه دوستان دیه را کرفتند.
  آیا من میتونم بعد از دوسالی که کذشته برای مراحل قانونی و مراجعه به پزشک قانونی و دادکاه و تقاضای دیه اقدام کنم؟
  با سپای

 10. سلام من راننده مقصر هستم دو نفر هم سرنشین داشتم.کروکیو گرفتم.طول درمان هر سه نفرمونم تموم شده.الان پروندمون تو شورا حل اختلاف هستش.بهم گفته بودن که هفته پیش بیا پروندتو ببر برای بیمه.ولی وقتی رفتم گفتن که پروندتون رفته کارشناسی بیمه چند وقت دیگه یه سر بزن.خواستم بدونم دلیلش چی؟ممنون از وکلای معراج

 11. سلام.تصادفی شده است ک اتوبوس شرکت واحد در حال دور زدن داخل پایانه تصادف کرده به این صورت ک بچه ۹ ساله در حال دوبدن ب اتوبوس وسط اتوبوس خورده و فوت شده و در واقع اصلا ب جلو اتوبوس نخورده ک بگم راننده مقصره . ولی با این حساب ی نفر اینجا فوت شده . لطفا کمک کنید زودتر خیلی مهمه . الان راننده مقصره و زندان باید بره یا دیه پرداخت کنه

 12. سلام وقت بخیر
  پارسال حین دوچرخه سواری تصادف کردم که خودرو مقصر صد در صد شناخته شد بعد از یکسال حکم صادر شد در باب دیه
  چهارپنجم از یک دوم دیه کامل جهت ترک زایده بزرگ سر بازوی چپ نیم درصد دیه کامل جهت فلان و …. خلاصه پرونده اجرای احکام رفت بدون اعتراض اما اصلاح رای خورد که البته به هیچ وجه رای جدید اعلام نشده گویا باید ۲۰ روز از صدور رای بگذره
  از طریقی متوجه شدم اصلاح ازین قرار بوده چهارپنجم از «یک پنجم »از یک دوم دیه کامل !!!که خودش در حدود ۱۰۰ میلیون اختلاف ایجاد میکنه!!
  -اول اینکه این قانونی هستش که ابتدا اون رای اعلام میشود بعد از گذشت ۲۰ روز رای تغییر داده میشود که نتوان اعتراض کرد!؟
  -دوم خسارات مالی از جمله شکستن دوچرخه ، موبایل ، و هزینه درمان و بیکار بودن ۳-۴ ماهه بنده چرا محاسبه نشده بفرض دوجرخه و موبایل کامل ذکر شده در شکایت ! و حال چه زمانی و چطوری بنده میتونم مطالبه داشته باشم!؟
  با عرض پوزش از طولانی شدن مطلب
  سپاس از راهنمایی

  1. با سلام ….
   درصورتی که اصلاح رای از موارد سهو قلم در نظر گرفته شود امکان اعتراض با توجه به اینکه رای قطعی شده امکان ندارد ولی به نظر بنده این مورد سهو قلم نمیباشد چرا که ماهیت حکم رو تغییر داده و باید قابل اعتراض باشد
   در خصوص خسارات بایستی دادخواست مطالبه خسارت را تقدیم دادگاه کیفری میکردید یا جداگانه دادخواست بدهید.

 13. با سلام و خسته نباشید .من مشکلی برام پیش امده و از انجا که از قوانین چیزی نمیدانم دست نیاز به سوی شما دراز کردم امیدوارم کمکم کنید.امروز ساعت ۱۶ با شخصی وارد رابطه خرید موتور سیکلتی شدیم وقتی موتور را دیدیم و پسندیدیم (همه این اتفاقات هم سر خیابان اتفاق افتاد)پول را واریز کردم به حساب طرف بعد طرف کن موتور سندش همراهش نیست و دبه کردتا به خودم بجنبم طرف گذاشت و رفت و پول من هم رفت لطفا راهنماییم کنید

 14. سلام من چند وقت پیش تصادف کردم با یه موتوری سر صحنه به افسر زنگ نزدیم بعد چند وقت طرف شکایت کرده .حالا کروکی کشیده افسر .ولی یه هفته شده که پرونده ارجاع نشده پیش قاضی ..چند روز زمان میبره ….در ضمن ماشین پارکینگه

 15. با سلام
  من با یه پراید تصادف کردم و از پشت به ماشین جلویی صدمه رسید و من مقصر بودم و زیان دیده قبلا سپرش تصادف داشت که از مقصر قبلی خسارت گرفته بود و بنده هم طبق وظیفه ای که بابت تصادف داشتم گفتم نقدا به دلیل اینکه نمیتونم مرخصی بگیرم پرداخت میکنم و زیان دیده به دلیل اینکه احتمالا بیمه خوب خسارت میدا اصرار داره که به بیمه بریم
  من حتی به خاطر اینکه کارش راه بیفته با زیان دیده به بهترین صافکاری محلشونم مراجعه کردیم ولی قبول نکردو گفت بیمه و من گفتم دو هفته دیگه میتونم اونم قبول کرد ولی پای حرف نموند‌ و رفته دادسرا کارشناسی
  این موضوع رسیدگیش چقدر زمان میبره تا دادسرا اقدام کنه و اگر توافق کنه و خسارت بگیره از بیمه دادخواستش به چه صورت میشه

 16. سلام با ماشینم به یک ماشین دیگر که پارک شده در کنار خیابان بود زدم و یک خانوم که کنار درب ماشین وایساده بود به درب خورد البته بسیار آهسته … ایشون شکایت کردن که جنین یک ماهه دارم و احتمال سقط … بیمارستان سونو شدن و مشکلی نداشته… الان ماشینم پارکینگ هست و پرونده دست شاکی برا گرفتن کروکی و …الان شاکی نمیاد بره دنبال شکایتشو بگیره که پرونده بره دادسرا تا بتونم درخواست آزادی ماشینم رو بدهم .. چکار باید بکنم تا ماشینم رو که احتیاج دارم از پارکینگ آزاد کنم .. ممنون میشم پاسخ بدین

 17. سلام وقت بخیر.. برادر من دیروز یه ماشین بهش زد و العان بیمارستانه. ممنون میشم روند پیگیری شکایت و مطالبه خصارت رو کامل واسم بنویسد سپاسگذارم.

 18. سلام خسته نباشید
  پدر بنده ۱۷ سال پیش در تصادف با موتورسیکلت جان خود را از دست داده و طرف مقابل نیز جان خود را از دست داد و الان شکایت کردن برای من که دیه رو بنده پرداخت کنم چه باید کرد؟!

  1. با سلام ..
   چون پدر شما فوت شدند وراث ایشون طرف دعوا قرار میگیرند و در صورتی که در زمان حادثه بیمه داشته باشند بیمه پرداخت خواهد کرد در غیر اینصورت از اموال متوفی اخذ خواهد شد و شما شخصا مسوول نیستید.

 19. باسلام
  همسره من ماشینشو جایی پارک کرده بود و ماشین دیگه ایی پشت سره اون بوده فردی بین این دوماشین ایستاده ماشین همسره من خود به خود ب سمت عقب رفته و این فرد له شده همسره من اصلا در اون موقع داخل ماشین نبوده لطفا راهنمایی کنید
  الان ایشون داخل بازداشت است

 20. سلام
  من با یه عابر پیاده که تو اتوبان پرید رو ماشینم تصادف کردم البته من در منتها الیه سمت چپ بودم و با پل عابر پیاده فقط ۲۵ متر فاصله داشتم با این وجود افسر تصادفات نطریه ۵۰ ۵۰ داده ولی با شرایط اتوبان بودن و بسته بودن وسط خیابان با فنس و گاردریل آیا میتوان در دادگاه ری رو به ۱۰۰ درصد مقصر عابر تغییر داد؟

 21. سلام : دو سال قبل در جاده هراز تصادف داشتم راننده خودروی مقصر بعد از حضور کارشناس پلیس و اعلام تقصیر (و اخذ مدارک قبل از صدور کروکی ) متواری شده و تا امروز بعد از انجام مراحل شکایت از طریق شورای حل اختلاف ( ۳ شعبه مختلف) حکم صادر و اجرائیه مبنی بر توقیف حساب بانکی انجام شد . مقصر اعلام واخواهی کرده و مجددا مقصر و محکوم به پرداخت خسارت شده
  با توجه به این که خسارت (۲/۵ ملیون طبق کارشناسی و رای صادره) برطرف نشده و رفع خسارت پس از ۲ سال ۸ الی ۱۰ملیون هزینه برآورد شده چطور میتونم مابه تفاوت رو به روز دریافت کنم ؟ ( هوز هیچ خسارتی نگرفتم)
  هزینه های دادرسی هم شامل محل وقوع ، محل سکونت خودم و محل سکونت مقصر هم ۱ پرونده محاسبه و افت قیمت هم در نظر گرفته نشده

  1. با سلام…
   از طریق اجرای احکام پیگیری کنید اگر در دادخواست که بدوا تقدیم کرده بودید مطالبه خسارت به نرخ روز خواسته بودید از طریق اجرای احکام قابل پیگیری هست اگر نه مستلزم تقدیدم دادخواست جدید است.

 22. سلام همسر من از لاین کندرو میشه گفت شانه خاکی جاده میرفته از پشت یه ۴۰۵ با سرعت زیاد بهش میزنه و پرت میشه و جمجش شکست و مقداری از استخون جمجه از بین رفت حالا اون اقارو گرفتن و ما هم شکایت کردیم میشه راجع به مراحل قانونی شکایت این حادثه توضیح بدید که چکار باید کرد که حق همسرم که میشه گفت نقص عضو شده پایمال نشه

 23. سلام. بنده طی تصادفی یک سری جراحات داشتم. بعد ترخیص بیمارستان به پزشک قانونی رفتم وهمه اینها در پرونده پزشکی بیمارستان بود و تایید پزشکی قانونی شد. پزشک قانونی برام ۲ماه طول درمان نوشت بعد حدود ۱ماه متوجه دردی در زانوی چپم شدم. با مراجعه به متخصص و ام ار آی متوجه پارگی مینیسک شدم. بعد تایید پزشک متخصص (خودم) به پزشک قانونی مراجعه کردم.پزشک قانونی مدعی شد چون در معاینات اولیه راجب زانوی چپ و دردش چیزی نگفتی (دردی نداشتم بعد بهبودی متوجه درد زانو شدم) باید بری دادگاه اعتراض کنی تادوباره برای معاینه بفرستیم پیش متخصص. رفتم پیش متخصص پزشک قانونی جالبه متخصص نوشت (پارگی مینیسک بر اثر تصادف محرز نگردید)… لطفا راهنمایی کنید. من چطوری ثابت کنم مینیسکم براثراین تصادف پاره شده. هدف پزشکی قانونی ماست مالی کردن هست. جراحی مینیسک ۱۰میلیون هزینه داره. نمیتونم زانوم رو خم کنم خودش قفل میشه. اگه دوباره اعتراض کنم هزینه های بررسی مجدد با من هست؟ چیکار کنم موفق بشم. لطفا راهنمایی کنید. با تشکر

 24. باسلام
  دوماه پیش با یک خودوری دیگه تصادف کردیم که راننده خودروی مقابل فوت کرد.
  بعدازکروکی افسر ۵۰۵۰مقصرشناخته شدیم.
  کارای پزشکی قانونی نیزتموم شده ولی پیامی ازطرف دادگاه ودادسرا برام نیومده‌لطفا راهنماییم‌کنید

 25. سلام خسته نباشیدبنده تصادف کردم که خودم مقصرشدم وبرای خسارت ماشین طرف ازبیمه استفاده کردم حالابعدازپنج روزمنکه مقصربودم وراننده هستم کمروپاهام به دلیل اینکه کمربندنداشتم پیچ خورده بودم وحالا به شدت داردارم خواهشن راهنمایی کنین چیکارکنم چون روزتصادف کروکی نداشتیم کجااقدام کنم برای خودم.تشکر

 26. سلام خسته نباشید ، پدر ۳۰ آبان ۹۷ بر اثر تصادف در بیمارستان فوت شده اند . راننده ی مقصر هم لحظه ی تصادف در دم فوت شده ، ماشین بیمه ی شخص ثالث را داشته و طبق قانون سال ۹۷ بیمه باید خسارت بدنی و دیه را پرداخت میکرده که الان مبلغ ۲۱۰ تومان را به حساب ریخته گفته ما به تفاوت را از صندوق تامین خسارت بدنی بگیرید و خسارت بدنی را با اینکه نامه پزشک قانونی در پرونده بوده پرداخت نکرده الان تکلیف ما چیه و باید چه کاری انجام دهیم تا بقیه پول را دریافت کنیم

 27. در سال ۹۴ هنگام رانندگی با ماشین به گاردریل برخورد کردم و دچار آسیب بسیار بدنی شدم و از بیمه خسارت دریافت نکردم با توجه به نظریه دیوان عالی میتوانم از بیمه دیه مطالبه کنم. با تشکر

 28. سلام خسته نباشید ! خانمم طی حادثه ای در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ تصادف کرد . دست راستش از ساعد هر دو استخوان شکست و پلاتین شد . می خواستم بدانم میزان دیه چقدر می شود ؟ آیا ارش هم براش محاسبه می شود ؟ دفعه اول که پزشکی قانونی رفتیم طول درمان نوشتند با تشکر ؟

 29. باسلام،، حدودا یک هفته پیش برادرم درسانحه تصادف فوت شد این چند روزه نشد که جهت درخ.است. دیه اقدام کنیم راننده هم فوت شدن به سبب اشنا بودن اقدامی نکردیم ولی طرفین یاخونواده راننده درخواست وتشکیل پرونده دادن الانم یه پیغام اومده جهت دریافت ….
  ایا لازم ما چه اقدامی کنیم راهنمای ی کنید ممنون میشیم

 30. باسلام ضمن عرض ادب و خسته نباشید
  من یک سال پیش تصادف کردم و مقصرحادثه نبودم چون جراحت داشتم مجبور به اقدام گرفتن دیه شدم اما سوال من اینه که تمام کارهای پزشکی قانونی انجام و پرونده بسته شده به دادگاه صادر شده از زمان بستن پرونده چه مدت زمان میبرد تا دیه ی من صادر شود؟

 31. سلام ؛ نحوه رسیدگی به اتفاق تصادف دوم در صورتی که هنوز رای نهایی تصادف اول در جریان است چگونه میباشد . هر دو مورد مقصر هستم . آیا بیمه دراین شرایط خسارتی به زیان دیده میپردازد ؟ لازم به ذکراست تصادف اول با فاصله یک ماه از تصادف دوم است ؛ تصادف اول جرحی و دومی مالی یعنی آسیب بدنی نداشته

 32. با سلام
  اگر در خیابانی که عابر پیاده داشته باشد و عابر پیاده در خیابان عبور کرده باشد و با او تصادف کرده باشیم (خیابان خط عابر پیاده تداشته باشد) تقصیر کار کیست و ماده قانونی برای این موضوع وجود دارد؟!
  با سپاس

  1. با سلام …
   اگر عابر پیاده از معابری که برای وی ممنوع است عبور نماید و سانحه‌ای رخ دهد که منجر به فوت یا مصدوم شدن وی شود، و اگر در این شرایط راننده با سرعت مطمئنه و مجاز در حرکت بوده و همچنین وسیله‌ی نقلیه نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد و با عابر برخورد نموده باشد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.

 33. باسلام خدمت شما دوست عزیز عرض کنم خدوتتون که بایدتوجه داشت که رانندگی بدون داشتن گواهینامه متناسب بانوع خودرو‌علاوه برممنوع بودن قطعاطبعاتی رادرصوت بروز هرگونه حادثه برای شما دربرخواهد داشت،
  دراین مورد شما بایدعرض کنم صرف داشتن یانداشتن گواهینامه علت تصادف نمی باشد و افسرکارشناس راهور ابتدامقصرحادثه رامشخص وسپس برسی مدلرک طرفین وسایرمراحل رسیدگی،،
  که دراین مورد خودرو مقصر حادثه شخصی که با عقب خودرو شما برخورد کرده ملزم به پرداخت کلیه خسارات اعم از مالی جانی ویانقص عضو به به زیان دیده(شما)می باشد درمقابل شما به علت رانندگی ‌بدون داشتن گواهینامه مجازجهت سیر مراحل قانونی(قوانین برخورد با رانندگان فاقد صلاحیت رانندگی)که همان بحث انتقال خودرو به پارکینگ،اعمال قانون و معرفی به دادگاه،می باشد،ارجاع میشوید
  باتشکر:سروان فرزاد اوکاتی
  کارشناس تصادفات
  وکارشناس رسمی دادگستری

 34. سلام من یک ماه بعد از تحویل خودروی تیبا یک تصادف داشتم که طرف مقصر شناخته شد و به دلیل همراه نداشتن مدارک خودروی وی به پارکینگ رفت. ایشون به دلیل بعد ار اینکه با رضایت من ماشینش رو دراورد دیگه همراه من بیمه نیومد و ناپدید شد . من با داشتن کروکی و مدارک ایشون به شورای حل اختلاف رفتم بعد از نزدیک یک سال رای نهایی با حدود ۱۰ میلیون خسارت و افت قیمت به نفع من صادر شد ( ایشون مجهول مکان هستند و رای غیابی) حالا من باید ۴۰ روز صبر کنم . سوال من اینه که آیا شورای حل اختلاف دسنور توقیف و گرفتن خسارت رو میده یا من باید مجددا این پروسه طولانی رو در دادگستری هم ادامه بدم. و سوال دیگر اینکه من به دلیل نیاز مالی میخوام ماشینم رو بفروشم اگه فرایند باز هم طولانی بشه و قبل از اجرا شدن کامل و گرفتن خسارت ماشینم فروخته بشه آیا دیگه همه این زحمات و هزینه من پوچ میشه و قابل پیگیری نخواهد بود. در ضمن من هنوز ماشینم رو درست نکردم.

 35. سلام من ۳ماه پیش در ایستگاه بی آرتی درحال حرکت بودم ویک عابر ازمیله ها بالا اومد وجلوی من پرید ودر کروکی هم مقصر صد درصد عابرپیاده شد اما من گواهی نامه ندارم تو دادگاه چی بگم آیا به من بیمه یا خسارت تعلیق میگیره ؟؟

  1. سلام چون گواهینامه نداشتین بیمه پرداخت می کنن ولی شرکت بیمه ممکنه برای پرداخت خسارت به شخص ثالث از شما شکایت کند. چون افراد فاقد گواهینامه بیمه مسئول پرداخت خسارت نیست.

 36. با سلام و خسته نباشید.بنده دیروز با یک پژو۴۰۵تصادف کردم که ماشین من پرایدمدل آخرای۹۷هست.البته مقصرپژویی هست.الان هم ماشین بنده واژگون وداغون شده و هم خودم دچار آسیب و کوفتگی شدید از ناحیه گردن و زانو شدم . لطفا راهنمایی بفرمایید که به ماشین بنده افت قیمت میخوره و اگر میخوره باید پس از دریافت خسارت از بیمه چطوری به مراجع قضایی مراجعه کنم ؟ خودم چگونه میتونم طول درمان و استراحت بگیرم . ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید . با تشکر

  1. اره شما مستحق اخذ تفاوت قیمت ماشین هستید اما شرکت بیمه این تفاوت قیمت را پرداخت نمیکنه و شما باید مستقلا علیه شخص مقابل که به شما زیان رسونده دادخواست بدید ونسبت به خسارت بدنی پس از گزاش مامور و دادسرا و پس از محکومیت زیان زننده توسط دادگاه کیفری (دو )*به او یا اداره بیمه برای پرداخت مراجعه کنید

   1. با سلام و خسته نباشید . مقصر اصلی حادثه که پژویی باشه رفته از بنده شکایت کرده که من از سمت راست به ایشان زدم ولی من شاهد دارم که پژو از سمت راست ماشین بنده لایی کشیده و قدرت کنترل ماشین رو نداشته و با بنده از سمت راست من تصادف کرده . هنوز کروکی به دستم هم نرسیده . حال پرسش من اینه که در چه صورتی می تونم شکایت خودم رو پیش ببرم ؟؟؟ من چطوری میتونم ادعا کنم که تقصیرکار نیستم و طرف مقابلم تقصیرکاره ؟ آیا افسر کروکی میتونه با مقصر در خصوص عوض کردن نحوه کروکی تبانی کنه ؟؟؟ با تشکر از لطف بی دریغتون

 37. با سلام و خسته نباشید . مقصر اصلی حادثه که پژویی باشه رفته از بنده شکایت کرده که من از سمت راست به ایشان زدم ولی من شاهد دارم که پژو از سمت راست ماشین بنده لایی کشیده و قدرت کنترل ماشین رو نداشته و با بنده از سمت راست من تصادف کرده . هنوز کروکی به دستم هم نرسیده . حال پرسش من اینه که در چه صورتی می تونم شکایت خودم رو پیش ببرم ؟؟؟ من چطوری میتونم ادعا کنم که تقصیرکار نیستم و طرف مقابلم تقصیرکاره ؟ آیا افسر کروکی میتونه با مقصر در خصوص عوض کردن نحوه کروکی تبانی کنه ؟؟؟ با تشکر از لطف بی دریغتون

  1. ببینید اینا همه بستگی داره به کروکی که افسر میکشه و در دادسرا مطابق با گزارش مامور رای را صادر میکنند ولی اگر مطئمن هستید که این وسط مامور خلاف واقع حالا چه عمدی و چه از روی سهل انگاری گزارش خلاف واقع نوشته میتوانید از شخص او شکایت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وکیل خوب و حرفه ای میخواهید
مشاوره تلفنی با وکیل متخصص پرونده تان در شهر شما
درخواست تماس فوری با وکیل