جرایم مربوط به مواد مخدر

جرم مواد مخدر شیشه (مت آمفتامین) و هروئین

کلیاتی مختصر در ارتباط با مواد مخدر هروئین و مت آمفتامین (شیشه)

هروئین ماده ای است خطرناک و ده برابر قوی تر از مرفین می باشد. هروئین یکی از مشتقات تریاک است که با عمل تقطیر، به طور مستقیم از مرفین استخراج می شود؛ به این معنی که از دو کیلو گرم مرفین، یک کیلو گرم هروئین به دست می آید؛ به عبارت دیگر برای تهیه ی یک کیلو گرم هروئین بیست کیلو تریاک لازم است. از عوارض مصرف آن نشئگی، سرمتسی، اضطراب، شادی موقت، گفتار ناقص، بی صبری، عدم تعادل، تضعیف حرکات ارادی، خواب آلودگی، کاهش ضربان قلب و … می باشد.

مت امفتامین جزء دارو های محرک است. نام های تجاری متعددی دارد که مهمترین آن یخ، شیشه و کریستال می باشد. مصرف این دارو با تحمل درد شدید همراه است. مدت اثر آن ۲-۴ ساعت است و طریقه ی مصرف آن خوراکی، تزریقی و تدخین است.  زیان های جبران ناپذیری برروی جسم و روان نیز دارد که به طور خلاصه عبارتند از: تحریک پذیری، افزایش تعداد ضربان قلب و فشار خون، بی خوابی، کاهش اشتها، آشفتگی، افزایش دمای بدن، توهم، تشنج و گاهی مرگ است.

نظام کیفری حاکم بر شیشه و هروئین

به طور کلی، قانون گذار در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ دو رویکرد کیفری متفاوت را در خصوص طبقه بندی مواد مخدر و روان گردان برگزیده است؛ ۱- رویکرد کیفری موجود در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ ۲- رویکرد کیفری موجود در ماده ۸ قانون مذکور.

وقتی از رویکرد کیفری سخن می گوییم، منظور ساز و کار ها و مکانیسم حقوق جزایی در خصوص یک مورد مشخص است؛ به این منظور که قانون گذار، برای مواد مخدر موضوع ماده ی ۴ قانون مذکور یک دسته مقررات و مجازات متناسب با آن مواد را تعیین کرده؛ در حالیکه با توجه به مواد موضوع ماده ی ۸ این قانون، مقررات و مجازات ها نیز متفاوت شده است. به عبارت ساده تر، قانون گذار در ماده ی ۸ سختگیری و حدّت و شدت بیشتری را اعمال کرده است؛ دلیل آن هم واضح است؛ ضرر و زیان بیشتری که مواد موضوع ماده ی ۸ نسبت به مواد موضوع ماده ی ۴ دارند. هم شیشه و هم هروئین از دسته مواد های مخدر موضوع ماده ی ۸ هستند. اگر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ خرید و فروش بیش از ۵ کیلو تریاک مستوجب اعدام بوده است، خرید و فروش سی و یک گرم شیشه یا هروئین برای اعدام مرتکب کفایت می کرد؛ همانطور که در اول بحث گفته شد، هروئین بیست برابر خطرناک تر از تریاک است، پس در اعمال مجازات مربوط به آن قانون گذار راه درستی را در پی گرفته است. در وهله ی اول به بررسی نظام کیفری حاکم بر این دو ماده که نظامی مشابه هم هست خواهیم پرداخت و بعد از آن به تغییرات الحاقی ماده واحده مصوب ۱۳۹۶ خواهیم پرداخت.

مجازات شیشه و هروئین

عناوین مجرمانه ی متعددی در ماده ی ۸ ذکر شده است؛ ازجمله، وارد کردن، مبادرت به ساخت، تولید،توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، در معرض فروش قراردادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل کردن. اگر هرکدام از موارد فوق ارتکاب یابد، با توجه به “میزان مواد” (منظور میزان خلوص مواد) مجازات های ذیل به تناسب اجرا خواهد شد:

درخواست وکیل - وکیل نوین

۱ـ تا پنج سانتی گرم،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

نوشته های مشابه

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

همانطور که مشاهده می کنیم، حساسیت قانون گذار نسبت به این مواد تا حدی بوده که حتی برای کمتر از یک گرم آن هم جرم انگاری کرده است. بند ۱ و ۲ این ماده ناظر به مواد به میزان زیر یک گرم است. به عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که میزان ۳۱ گرم هروئین به کشور وارد کرده، حال مجازات او چیست؟ در نگاه سطحی شاید فورا بند ۶ ماده ی ۸ را مورد استناد خود قرار دهیم. ولی نکته ی بسیار شایان توجه و پر اهمیتی که وجود دارد این است که اول می بایست تا جائی که برایمان ممکن است از اعدام مرتکب خودداری کنیم؛ چون اعدام در اسلام امری است استثنایی و “اصل حرمت دماء” اقتضاء می کند که به سادگی جان مسلمانی را از او سلب نکنیم؛ به این منظور عواملی را می توانیم مد نظر قرار دهیم از قبیل میزان خلوص مواد، آگاهی مرتکب از نوع مواد، احتمال وجود موانع مسئولیت کیفری و غیره. به عبارت دیگر، اگر ثابت شد که این سی و یک گرم هروئین یک گرم ناخالصی داشته است، برای عدم محکومیت مرتکب به اعدام کفایت می کند؛ یا اگر ثابت شد که مرتکب تحت شرایط اکراهی و اضطرار این کار را کرده است، مسئولیت کیفری ندارد و مجازاتی بر دوش او نیست. اما اگر تمام این حالات برای مرتکب مفروض نباشد، او طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ اعدام می شد؛ اما الان به دلیل الحاق ماده واحده دیگر میزان سقف ۳۰ گرم نیست و سقف آن برای عناوین مجرمانه ی نگهداری، خرید، حمل و مخفی کردن به ۳ کیلوگرم و برای دیگر عناوین مجرمانه مذکور به ۲  کیلو گرم افزایش پیدا کرده است. البته اثبات میزان مواد مخدر که تجاوز از سقف قانونی آن بکند نیز به تنهایی برای اعدام مرتکب کفایت نمی کند و علاوه بر میزان، قانون گذار اعدام را منوط به احراز یکی از بند های الف، ب و پ ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۹۶ کرده است که از قرار ذیل است؛

الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می باشد)

ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»

البته انتقاداتی بر همین ماده واحده الحاقی نیز وارد است که در بعضی جاها نه تنها موجب تخفیف نسبت به قانون قبلی نشده، بلکه موجبات تشدید مجازات را هم فراهم کرده است که در مقاله ی مرتبط با آن به این موضوع تقریبا به طور تفصیلی پرداختیم.

منابع:

۱- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

۲- جزوه مواد مخدر دکتر رضوی فرد.

۳.۶/۵ - (۵ امتیاز)

ثبت نام وکلا
ثبت نام وکلا

نوشته های مشابه

۶۷ دیدگاه

 1. درود بر شما.
  با سلام و عرض ادب.
  با توجه به عبارت “آگاهی مرتکب از نوع مواد” که در متن مقاله ذکر شده بود ، یکی از سؤالات حل نشدهء ذهنم ، دوباره به خاطرم رسید. امیدوارم بتونم از راهنمایی و کمکتون بهره‌مند بشم.
  سؤال من برمیگرده به “آگاهی قانون‌گذار نسبت به ماهیت مواد” ، و “هویت قانون‌گذار”!
  ارجاع به کتاب “اوستا” کهن‌ترین سروده‌های ایرانیان، گزارش و پژوهش دکتر جلیل دوستخواه، مهرماه ۱۳۶۴، انتشارات مروارید-تهران ، سال چاپ ۱۳۹۲ ، نوبت چاپ هفدهم، جلد دوم، صـفحهء ۱۰۸۶ و ۱۰۸۷ ، نویسنده با ارجاع به مقالهء نیبرگ ، از مادهء تدخینی که از آلکالوئیدی به نام افدرین بدست می‌آید بعنوان ماده‌ای مقدس یاد کرده که بعـنوان دارویی برای پیش‌گیری از دق‌مرگی، رفع سستی، افزایش هوشیاری و از بین بردن زبان پریشی و کند فهمی (افراسیا) کاربرد داره. و در سرتاسر بخش‌های این کتاب دو جلدی، همچنین در شاهنامه از این ماده به نیکی یاد شده و بر تقدس آن تأکید شده است.
  افدرین و پسودوافدرین ، مادهء اصلی و خالصه تشکیل دهندهء متامفیتامین است.
  همونطور که عرض شد، نسخه‌‌ء موجود نزد اینجانب، منتشر شده در سال ۱۳۹۲ است.
  در یکی از روزهای پاییزی سال ۱۳۹۳ ، حین مسافرت در یک پمپ بنزین بیابانی در مجاورت آزاد راه، توقف کرده بودم و در فروشگاه آنجا در حال نوشیدن شیر بودم که مورد شک یک ستوانسوم نیروی انتظامی که برای سوخت‌گیری اتومبیل گشت کلانتری وارد جایگاه شده بود قرار گرفتم، و اتومبیلم تحت کاوش قرار گرفت. آنگاه به جرم حمل ۰/۶ گرم پودر افدرین که با نوار چسب پشت جلد کتاب مذکور چسبانده شده و روی صندلی عقب ماشین بود، دستگیر شدم، و با صرف‌نظر از جزئیات بازجویی، در دادگاه در حالیکه کارت اعتباری با موجودی حساب بیش از ۸۰ میلیون ریال همراه داشتم به پرداخت جریمهء ۲۰ میلیون ریالی محکوم شدم. تنها سوالی که قاضی پرسید این بود که آیا میتوانم جریمه را پرداخت کنم؟ جواب دادم: “بله.” ؛ اما بجای اینکه مبلغ جریمه را از من مطالبه کنند، مرا راهی زندان قزلحصار کردند، و عواقب بسیار گزنده‌ای پس از آن و بموجب آن رخ داد.
  شاید قانون گذار در سال ۹۶ این قانون را اصلاح کرده باشد، اما وقایع فجیعی که طی جریان دستگیری، حبس و پس از آن رخدادند، ثبت و مکتوب شده‌است. بطوریکه تصحیح و اصلاح آن مستلزم انتقامگیری از یکایک عاملین آن است که دیر یا زود مشمول مکافات عملشان خواهند بود.
  سؤالم اینجاست که اینجانب بموجب تصویب کدام قانون، محکوم به حبس شده‌م و چه کسی لایحهء آنرا به کدام شورا ارائه داده است؟
  پیشاپیش از عنایت و پاسخگوئی شما سپاسگزارم.
  یا حـقّ.

  1. درود دوست خوبم.
   حالا من به جای جواب شما یک سوال ازشما می پرسم که بدون اینکه جواب بدید،منظورمو می گیرید.
   دوست خوبم،کدام قانون درکشورما،مراحل تصویب علمی وعقلی راگذرانده که قانونی که شامل حال شما شد ،دومینش باشد.قانونی که به نام آزادی واستقلال و دمکراسی تصویب شده،مصوبان ومسببانش چه کسانی هستند ومرجع وملجا آن کجاست؟اصلا شالوده آن که قانون اساسی است را ازصدر تا ذیل بخوانید ببینید چه کسانی تصویبش کردند،با چه نگاهی؟با چه بیانی ومملو از چه تناقضاتی…تازه درمرحله عمل که ،چه بگویم….. ابن دردی که اظهارداشتی داغی است که درفشش همواره درآتش کینه وبغض وقساوت و نا اهلی کسانی است که می خواهند باکنایه و آزار و رنج دبگران ونهایتا داغ بر دل بقیه ،اندکی از آتش منبعث از بخل وحسد ونادانی و…درون خویش را(نه)خاموش ،که(به فراموشی) لحظه ای وآنی سپارند وگرنه هیچ مرهمی بر آتش جهالتشان،نخواهد بود وتازنده ااند همراه وهمدمشان،خواهد بود….

  2. با سلام.
   ببخشید حکم مباشر برای یکی از اقام ما که ۴۱گرم شیشه گذاشته داخل ماشین یه نفر چیه….قاضیگفته ماده۲۶قانون مواد مخدر محاکمه میشه…البته سابقه هم نداره…سپاسگزارم

   1. به حداکثر مجازات ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که اعدام باشد محکوم میشود البته اگر مرتکب بار اولش باشد و از احراز ندامت او برای دادگاه محرز شود مطابق با تبصره ۱ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس ابد یا حبس بالای ۱۵ سال و مصادره اموال و جریمه نقدی محکوم میشود

 2. سلام بنده با صاحب منزل مون درگیر شدم اون هم من رو تهدید کرده شیشه منزلمون رو شکست وهمسایهامون هم شاهدان که تهدید کرده من بعد از یک روز اسباب کشی کردم که برم منزل جدیدمون بعد صاحب منزل مان امده ۱۰گرم شیشه رو انداخته زیر ماشینم سمت شاگرد سپس گشت رو تماس میگیره بعد زمانی که گشت میاد به من میگوید صندوق عقب باز کنم سپس پلاستیک حاوی مواد رو از زیر ماشین در میاورد وبنده رو بازداشت میکنن ومن چون بیگناه بودم با مامورین بحث میکنم که الان با ۱۰۰میلیون وثیقه ازاد شدم نه تاحالا سابقه دارم نه اعتیاد تو رو خدا راهنمایی کنید

  1. سلام دوست عزیز خب هرچی بحث کنی شانه و قچی دست اوناس باهات لج میکنن تو بازجوییت واست تلافی میکنن کار تو نیست خب اول تا آخر چیزی حقیقت رو بگو و اون کسی که بهش شک داری بکش دادگاه بلخره اگه کار تو نباشه واقعا صبر داسته باش بلخره همینطوریام نیستش اون بخوان بازپرس چهرش ببینه میفهمه کار کیه

 3. با سلام ی بنده خدایی میگه من و دوستم و زیادم رفت و آمد نداریم اومده اتفاقی با من همراه شده و سوار ماشینم شده .حالا هم گرفتنشون.دست دوستش مواد بوده .هروئین .میگه منو بی گناه گرفتن و با سند فعلا آزاده.۵.روز حدودا اون تو بوده .میگه اصلا قاضی ب حرفم گوش نداده.

  1. سلام داداشم ۵۰ گرم شیشه گرفتن باهاش الان هم تقریبا یک سال نه دادگاه بردنش نه تکلیفش معلوم کردن بهذنظرتون حکمش چی میشه و تا کی بلاتکلیف میمونه در ضمن بدون سابقه جرمی نداره

   1. احتمالا حبس بالای پانزده سال حکمش است با پرداخت جزا نقدی ولی پرونده هم چنان در بررسی است میتوانید با وثیقه او را تا روز دادگاه ازاد نمائید

 4. سلام
  همسر من رو با ۵ گرم شیشه گرفتن
  میخواستم بدونم احتمالش هست ک درخواست بدیم تا خالص از ناخالص جدا بشه؟
  برای کم کردن مقدارش و عفو و بقیه ماجرا چ کارهایی باید انجام بدم؟
  میتونه داخل زندان کار کنه تا بهش عفو بخوره؟
  قوانین چجوریه؟
  ممنون میشم جواب بدین
  بیست و پنج آبان نود و هشت دادگاه داره و خیلی نگرانشم

   1. سلام
    حکمش اومد
    ۶۶ ماه حبس تعزیری داره ک ب ۳۲ ماه تعدیل شده و ۳۵ ضربه شلاق و ۳ میلیون جریمه نقدی
    تسلیم ب رای هم داده ک هجده آذرماه سال نود و هشت جوابش میاد
    میخام بدونم امکانش هست ک حبس رو از تعدیل ب تعلیق تبدیل کنم؟

    1. جرایم مواد مخدر قابل تعلیق نیستند اما در اگر یک سوم حبس را تحمل کنند میتوانند از ازادی مشروط استفاده کنند به شرطی که در محکومیت های قبلی (اگر دارند) از ازادی مشروط استفاده نکرده باشند

  1. سلام پدر منو امروز با ۲ گرم هروئین و ۴ گرم شیشه بازداشت کردن و الان در زندان قزوین مشمول به حبس
   میخواستم بدونم با سند یا وثیقه میشه آزاد بشه یا
   همون جزا قانونی رو باید اعمال کنن ینی ۸ تا ۲۰ میلیون جریمه نقدی یا شلاق
   سوال بعدیم اینکه این حبسی که از ۲ تا ۵ سال درکتاب قانون درنظر گرفته شده بعد تو چه زمانی قابل اجراس

   1. با وثیقه معادل دو برابر جزا نقدی میتونند تا روز محاکمه به قید ضمانت آزاد باشند و تعیین حبس آن در جلسه دادگاه انقلاب صورت میگیرد و باید حکم قطعی شود.

  2. خالص و ناخالص فقط برای هروئین فشرده و هروئین کاربرد داره
   شامل شیشه نمیشه البته قانونا باید قاضی درخواست رو قبول کنه ولی نمی کنه ،کلا جرایم مربوط به دادگاه انقلاب چیزی به نام قانون معنی نداره همه چی دست بازپرس پرونده و قاضی است ..

 5. سلام تو ماشین یکی از بستگان ما ۹کیلو شیشه گذاشتن و صاحب مواد هم تو ماشین بوده و میگیرنشون ….حکم کسی که مواد رو حمل کرده چیه ؟تو رو خدا جواب بدین مادرش از نگرانی داره میمیره ‌‌‌‌‌…البته راننده از وجود مواد خبر نداشته و متاسفانه قاضی باور نمیکنه …مواد رو تو ساک های بچه جاسازی کرده بودن

 6. سلام یک مورد هست از شخصی ۶ کیلو شیشه گرفتن.وبا خیراندازی به پای متهم دستگیر کرده اند اما سوال من این هست که یک شخص به همراه اون دران مکان دستگیر شده ولی هیچ ربطی به مال ضبط شده نداشته جز اینکه با طرف مقابل تلفنی حرف زده فقط در واقع با کسی که صاحب شیشه هست تلفنی حرف زده و برای کار دیگری به انجا رفته اما قاضی رای به واسطه بودن این فرد داده مجازات این فرد چیست و چه حکمی دارد

  1. باید وکیل بگیرید تا ثابت کند که او در این ماجرا نقشی نداشته و از قضیه با خبر نبوده و از قصد و نیت حامل خبر نداشته در غیر این صورت دادگاه میتونه او را به مجازات معاونت محکوم نماید.

  1. شخصی که اقدام به ساختن، خرید و فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کند یا آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، به ۶ ماه تا یک سال حبس و همینطور تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به ۵ برابر ارزش عرفی کالا محکوم می شود.»

 7. سلام
  وقب بخیر
  خواهرزاده بندرو به عنوان بد حجابی و اشاعه فحشا گرفتن یکروزه فرستادن زندان به نظرتون چقدر زندانی داره چه باید بکنیم خدا خیرتون بده راهنمایی بفرمایید?

  1. اگر مامور نیرو انتظامی ایشان رو گرفته باشن باید در کمتر از ۲۴ ساعت تحویل مراجع قضایی بدن در دادسرا هم همینطور میشود با قید ضمانت او را آزاد کرد اما اگر حکم صادر شده علیه شون حبس ندارد و تبدیل به شلاق و جزا نقدی میشود.

 8. سلام پسر داییم رو با سه گرم هروویین گرفتن که نیم گرمش شیشه بوده ۲ و نیم گرم هرویین چهارشنبه دادگاه تشکیل میدن میخاستم ببینم حکمش چیه بعد از دادگاه احتمال اینکه با وسیقه یا فیش حقوقی ازاد بشه هست یا ن توروخدا جواب بدین مامانش خیلی حالش بده سنش کمه متولد ۸۰ هست

  1. بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو
   تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق. به عنوان مجازات و این نوع مواد چون از لحاظ شدت اسیب در مجازات آن ها فرقی نیست جمع این مواد ملاک تصمیم دادگاه است.

 9. سلام پسر داییم رو با سه گرم هروویین گرفتن که نیم گرمش شیشه بوده ۲ و نیم گرم هرویین چهارشنبه دادگاه تشکیل میدن میخاستم ببینم حکمش چیه بعد از دادگاه احتمال اینکه با وسیقه یا فیش حقوقی ازاد بشه هست یا ن توروخدا جواب بدین مامانش خیلی حالش بده متولد ۸۰ هست

  1. با سلام…
   مجازات از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
   اگر زمان ارتکاب جرم زیر ١٨ سال سن داشته حتما در دادگاه اعلام تا مطابق قواعد اطفال مجازات تعیین گردد.

 10. سلام برای یکی از دوستانم پاپوش درست کردن و تو ماشینش یک کیلو شیشه گزاشتن و بعد به پلیس زنگ زدن اومدن راننده رو گرفتن ولی راننده هیچ وقت کارش این نبوده و یه ادم تاجر هستش که برای همه مشخصه میخاستم بدونم تکلیفش چیمیشه و چغدر طول میکشه ازاد بشه و ثابت بشه که پاپوش بوده

 11. سلام و عرض ادب خدمت عزیزان:
  لزفا بفرمایید اگه با ۲۱ گرم هرویین کسی رو ب/یرن که این بنده خدا کمی فلج هم هست اما در هنگام رانندگی گرفتنش چیه البته ایشون حکم تعلیق هم داشته که ظاهرا ۳سال بوده؟

 12. سلام کسی توماشین شوهرمن ۵۰گرم هرویین جاسازکرده بوده الان شوهرموگرفتن خواستم ببینم حکمش چیه

  1. بهتر است وکیل بگیرید که بتواند با دلایل محکمه پسند این موضوع را ثابت کند وگرنه مجازات آن حبس بالای ۱۵ سال است در صورتی بار اول به این موضوع متهم شده باشد

 13. سلام ایا ۳۴ گرم شیشه که برای ان۱۵ سال وده روز حکم حبس ومبلغ ۴۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی ددده اند واجرایی شده با توجه به عدم خالص کردن ازمایشگاهی وتوزین دقیق مواد ونداشتن هیچگونه سابقه متهم ایا میشود اعتراض کرد؟ ممنون

 14. سلام یکی از دوستان دور ما پسرش رو با ۶/۵ کیلو شیشه و دو تا اسلحه گرفتن، الانم ۶ ماهی هستش که تو زندانه و هنوز دادگاهی نبردنش و بلاتکلیفه
  مادرش خیلی نگرانه میشه بگید حداقل جزاش چیه؟ توروخدا زودتر جواب بدین
  ممنون

 15. سلام .شخصی رو به همراه یک‌هم جرم با ۸ کیلو شیشه و همچنین ادوات تولید شیشه در سال ۹۶ دستگیر کردند .حکم نهایی وه از طرف دیوان هم‌به تائید رسیده اعدام هست .آیا با توجه به قوانین که استفاده از سلاح گرم و مجانین و افراد زیر ۱۸ سال نداشتند .و همچنین قوانین جدید که گفته شده اعدام برای مواد مخدر کنسل هست .آیا شامل عفو میشود این شخص یا خیر .

  1. متاسفانه خیلی بعید است حکمی که به تایید دیوان رسیده به عفو منجر شود ولی با این حال درخواست عفو را به دفتر قوه قضاییه ارسال دارند

 16. سلام .شخصی رو به همراه یک‌هم جرم با ۸ کیلو شیشه و همچنین ادوات تولید شیشه در سال ۹۶ دستگیر کردند .حکم نهایی وه از طرف دیوان هم‌به تائید رسیده اعدام هست .آیا با توجه به قوانین که استفاده از سلاح گرم و مجانین و افراد زیر ۱۸ سال نداشتند .و همچنین قوانین جدید که گفته شده اعدام برای مواد مخدر کنسل هست .آیا شامل عفو میشود این شخص یا خیر .

 17. سلام خواهرم با دامادمون مشکل داشته و طلاق خواسته بگیره بچه بهش نمیداده. و همکارش گولم میزنه که واس شوهرت مواد بزار بیوفته زندان تا طلاق بگیری و گوش میکنه حرفشو پول میده به همکارش اونم میده خواهرزادش میاره میذاره تو ماشین شوهر۲۸گرم شیشه و میگیرنش ۵ماه زندان بود و خواهرم به کسی میگه لوش میده و شوهره اومد بیرون و بازجویی اول خواهرم هرچی گفته گفته بودن کار خودت زده بودن واسش حمل و نگهداری مواد و بار آخر هنوز پرینت نگرفته با وثیقه اومده تا حکمش بیاد باید رضایت شوهرش چطوری بگیره شوهره الان میگه ۲۰۰ میلیون باید بدی تا رضایت بدم و یا شکایت میکنم واست کلی مدرک دارم ازت و رابطه نامشروع چیکار کنه تا از شره شوهره نجات پیدا کنه که هم واسش شرط میذاره هم تعهدید میکنه.
  خواهش میکنم ی راهنمایی کنید همش افتاده تو خونه شب روز اشک میریزه اونام فراری آن

  1. در این مورد جلب رضایت شوهر مطرح نیست و قضیه مرتبط با نظم عمومی است وو خواهر شما در کار جاسازی مواد معاونت داشته ببهتره وکیل بگیرد تا تخفیف دادگاه را بتواند دریافت کند.

  1. شیشه از مواد نوع دوم است که شدت آسیب آن بیشتر است و بالا سی گرم آن اعدام است ولی در صورت انجام آن در بار اول ممکن است تخفیف حبس بالای پانزده سال بهشون بدن ولی مواد مثل حشیش و گل و قرص متادون از مواد نوع اول است که مجازات کمتری دارد و حبس دو تا پنج سال و جزا نقدی مشخص دارد ولی چون از موارد تعدد جرم است مجازات اشد جرم سنگین تر بار میشود بهتر است در پروندتان وکیل بگیرید.

 18. سلام من همسرمو با ۱۵گرم شیشه و۱۴گرم هروین گرفتن یه دختره همراش بود که ۶۰گرم شیشه داشته که از لباس دختره در اوردن انداختن گردن همسر من اونم بدون سند ازاد کردن حکمش چیه

  1. اگر اثبات شود که مواد همسر شما جمعا ۲۹ گرم بوده میزان حبس به عنوان مجازات حدود ده سال حبس با جزا نقدی مشخص و شلاق است ولی بهتر است یه وکیل بگیرید تا جرم کسی دیگه به گردن همسر شما نیفته و گردن مجازاتش سنگینه

 19. با سلام
  وقت بخیر
  حکم کسی که ۱۴۰ گرم شیشه را در یک بسته بدونی که از محتویات داخل بسته اطلاعی داشته باشد از نقطه ای به نقطه ای دیگر حمل و قرار باشد در ات نقطه به یکی تحویل دهد فاقد سابقه باشد چیست؟
  و اسم کسی که به او‌ تحویل داده و اسم کسی که قرار بوده تحویل بدهد را به قاضی گفته باشد .

  1. باید بتواند ثابت کند که از موضوع اطلاع نداشته و از محتوا بسته خبر دار نبوده و با احضار اشخاص اصلی که محموله را به شما محول کردند میتوانید از شهادت آن ها استفاده کنید ولی بهتر است وکیل بگبرید پرونده حساس است

 20. سلام سوالم شاید عجیب باشه ….دوست من داره شیشه تولید میکنه حدود ده کیلو تا بفروشه البته به دلیل شرایط مالیم بدهی آ گرفتاری مجبور شده و من از زندگیش خبر دارم یک روز خلاف نکرده یه ریال حرام نخورده فقط نگرانم اگر بگیرنش حکمش چیه قبلا بچه مذهبی و سالم بوده خانواده سالمی داره زن و بچه داره ولی نزول بانک و گرفتاری اقتصادی نابودش کرد اخه توی کارهاش هیچوقت خلاف و دزدی نکرده الان بدلیل فشار بانکها به ضامنهاش مجبور شده وگرنه مخترع بود ولی اختراعاتش همش داره خاکپمیخوره به نظرتون قاضی چه رای بهش میده حدود بیست کیلو تولید کرده تا مشکلاتش حل بشه هرچند میدونم قاضی باور نمیکنه بیست کیلو تولید کرده

  1. هیچ کدام از مضیقه های مالی نمیتونه در این راه وارد شدن رو توجیه کنه و با اینکه تولید و ساخت مواد نوع دو است وشدت اسیب آن زیاد حکمشون متاسفانه اعدام است ولی بهتر است اگه ایشون را گرفتن وکیل بگیرد.

 21. سلام
  من دوتا پرونده داشتم با فاصله دوماه که زمان قطعی شدن رای هردو پرونده توی زندان بودم که با اعتراض به پرونده اول با ۵گرم شیشه و ٢/۵گرم هروئین با ۵سال حبس دادگاه تو تجدیدنظر بخاطر فاقد سابقه کیفری یک سوم حبس تعلیق ٣سال و ۴ ماه حبس تایید شد و تو پرونده دوم با ٨۵گرم شیشه ١٧سال هه با اعمال ماده ۴۴٢ حبس من به ١٢سال و ٩ماه قطعی شده. حالا اجرای احکام خودش واسه تجمیع پرونده هارو داده تجدیدنظر اعمال ماده ۵١٠ کرده بهم ٢۵سال و ١٠ روز با ١١٠میلیون جریمه محکوم کرده!
  خواستم بدونم الان که از تاریخ حکم دو ماه گذشته میتونم بازبینی پرونده یااعتراض کنم اعمال ماده ۴٧۴ یا ماده ۴٧٧ کنم؟
  آیا به حکم من با اینکه هیچ سابقه کیفری نداشتم عفو ممکنه به ما تعلق بگیره؟؟؟
  خواهش میکنم راهنماییم کنین

  1. درخواست اعاده دادرسی برای پرونده شما خیلی مشکل است و اعمال ماده ۴۴۲ در زمانی است که شما باید حق تجدید نظر خود را اسقاط میکردید که در آنصورت میتوانستید از تخفیف مجازات بهره بگیرید ولی پس از تحمل یک سوم از مجازات میتوانید از ازادی مشروط استفاده کنید.

 22. زنی که سرپرست خانوار هست .وهیچ سابقه ای ندارد با ۴گرم هروئین و۵گرم شیشه گرفتنش قاضی پرونده . گفته دوماه دیگه حکم میدم.۲۰۰میلیون تومان سند برای وثیقه گذاشته که سند هم نداریم حکمش چیست؟ دوتا بچه هم داره که اواره شدن .هیچکس رو هم ناره کمکم کنن چه کاری باید بکنن ….. لطفا هر چه سریع‌تر راهنمایی کنید . سپاسگزارم

 23. با سلام.
  ببخشید حکم مباشر برای یکی از اقام ما که ۴۱گرم شیشه گذاشته داخل ماشین یه نفر چیه….قاضیگفته ماده۲۶قانون مواد مخدر محاکمه میشه…البته سابقه هم نداره…سپاسگزارم

  1. به حداکثر مجازات آن جرم محکوم میشود که مجازات قانونی آن اعدام است ولی ممکن است طبق تبصره ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر به حبس بالای پانزده سال منجر شود ولی بهتر است وکیل بگیرید

 24. سلام وقتتون بخیر ببخشید میخواستم بدونم مجازات نگهداری ۲۵ گرم هروئین و ۱۰ گرم شیشه چیه؟؟
  و اینکه امکان عفو هست؟

  1. سلام دوست عزیز
   حمل مواد مخدر بستگی به شزایطی دارد مثلا بار بوده یا نه که در این رابطه باید با یه وکیل با تجربه در حیطه مواد مخدر موضوع خود را در میان بزارید که برای این کار می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
   ۰۵۱۳۶۱۴۱۱۱۱
   ۰۵۱۳۶۱۴۰۰۰۰

  1. سلام
   بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
   بله توقیف میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000