جرایم مربوط به مواد مخدر

جرم مواد مخدر شیشه (مت آمفتامین) و هروئین

کلیاتی مختصر در ارتباط با مواد مخدر هروئین و مت آمفتامین (شیشه)

هروئین ماده ای است خطرناک و ده برابر قوی تر از مرفین می باشد. هروئین یکی از مشتقات تریاک است که با عمل تقطیر، به طور مستقیم از مرفین استخراج می شود؛ به این معنی که از دو کیلو گرم مرفین، یک کیلو گرم هروئین به دست می آید؛ به عبارت دیگر برای تهیه ی یک کیلو گرم هروئین بیست کیلو تریاک لازم است. از عوارض مصرف آن نشئگی، سرمتسی، اضطراب، شادی موقت، گفتار ناقص، بی صبری، عدم تعادل، تضعیف حرکات ارادی، خواب آلودگی، کاهش ضربان قلب و … می باشد.

مت امفتامین جزء دارو های محرک است. نام های تجاری متعددی دارد که مهمترین آن یخ، شیشه و کریستال می باشد. مصرف این دارو با تحمل درد شدید همراه است. مدت اثر آن ۲-۴ ساعت است و طریقه ی مصرف آن خوراکی، تزریقی و تدخین است.  زیان های جبران ناپذیری برروی جسم و روان نیز دارد که به طور خلاصه عبارتند از: تحریک پذیری، افزایش تعداد ضربان قلب و فشار خون، بی خوابی، کاهش اشتها، آشفتگی، افزایش دمای بدن، توهم، تشنج و گاهی مرگ است.

چنانچه دنبال وکیل متخصص این حیطه در شهر خودتان هستید ویا مشاوره تلفنی رایگان میخواهید کافیه تنها این فرم را تکمیل نمایید .

نظام کیفری حاکم بر شیشه و هروئین

به طور کلی، قانون گذار در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ دو رویکرد کیفری متفاوت را در خصوص طبقه بندی مواد مخدر و روان گردان برگزیده است؛ ۱- رویکرد کیفری موجود در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ ۲- رویکرد کیفری موجود در ماده ۸ قانون مذکور.

وقتی از رویکرد کیفری سخن می گوییم، منظور ساز و کار ها و مکانیسم حقوق جزایی در خصوص یک مورد مشخص است؛ به این منظور که قانون گذار، برای مواد مخدر موضوع ماده ی ۴ قانون مذکور یک دسته مقررات و مجازات متناسب با آن مواد را تعیین کرده؛ در حالیکه با توجه به مواد موضوع ماده ی ۸ این قانون، مقررات و مجازات ها نیز متفاوت شده است. به عبارت ساده تر، قانون گذار در ماده ی ۸ سختگیری و حدّت و شدت بیشتری را اعمال کرده است؛ دلیل آن هم واضح است؛ ضرر و زیان بیشتری که مواد موضوع ماده ی ۸ نسبت به مواد موضوع ماده ی ۴ دارند. هم شیشه و هم هروئین از دسته مواد های مخدر موضوع ماده ی ۸ هستند. اگر در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ خرید و فروش بیش از ۵ کیلو تریاک مستوجب اعدام بوده است، خرید و فروش سی و یک گرم شیشه یا هروئین برای اعدام مرتکب کفایت می کرد؛ همانطور که در اول بحث گفته شد، هروئین بیست برابر خطرناک تر از تریاک است، پس در اعمال مجازات مربوط به آن قانون گذار راه درستی را در پی گرفته است. در وهله ی اول به بررسی نظام کیفری حاکم بر این دو ماده که نظامی مشابه هم هست خواهیم پرداخت و بعد از آن به تغییرات الحاقی ماده واحده مصوب ۱۳۹۶ خواهیم پرداخت.

مجازات شیشه و هروئین

عناوین مجرمانه ی متعددی در ماده ی ۸ ذکر شده است؛ ازجمله، وارد کردن، مبادرت به ساخت، تولید،توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش، در معرض فروش قراردادن، نگهداری، مخفی کردن و حمل کردن. اگر هرکدام از موارد فوق ارتکاب یابد، با توجه به “میزان مواد” (منظور میزان خلوص مواد) مجازات های ذیل به تناسب اجرا خواهد شد:

۱ـ تا پنج سانتی گرم،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ ـ بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳ ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴ ـ بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵ ـ بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶ ـ بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

همانطور که مشاهده می کنیم، حساسیت قانون گذار نسبت به این مواد تا حدی بوده که حتی برای کمتر از یک گرم آن هم جرم انگاری کرده است. بند ۱ و ۲ این ماده ناظر به مواد به میزان زیر یک گرم است. به عنوان مثال، فردی را در نظر بگیرید که میزان ۳۱ گرم هروئین به کشور وارد کرده، حال مجازات او چیست؟ در نگاه سطحی شاید فورا بند ۶ ماده ی ۸ را مورد استناد خود قرار دهیم. ولی نکته ی بسیار شایان توجه و پر اهمیتی که وجود دارد این است که اول می بایست تا جائی که برایمان ممکن است از اعدام مرتکب خودداری کنیم؛ چون اعدام در اسلام امری است استثنایی و “اصل حرمت دماء” اقتضاء می کند که به سادگی جان مسلمانی را از او سلب نکنیم؛ به این منظور عواملی را می توانیم مد نظر قرار دهیم از قبیل میزان خلوص مواد، آگاهی مرتکب از نوع مواد، احتمال وجود موانع مسئولیت کیفری و غیره. به عبارت دیگر، اگر ثابت شد که این سی و یک گرم هروئین یک گرم ناخالصی داشته است، برای عدم محکومیت مرتکب به اعدام کفایت می کند؛ یا اگر ثابت شد که مرتکب تحت شرایط اکراهی و اضطرار این کار را کرده است، مسئولیت کیفری ندارد و مجازاتی بر دوش او نیست. اما اگر تمام این حالات برای مرتکب مفروض نباشد، او طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ اعدام می شد؛ اما الان به دلیل الحاق ماده واحده دیگر میزان سقف ۳۰ گرم نیست و سقف آن برای عناوین مجرمانه ی نگهداری، خرید، حمل و مخفی کردن به ۳ کیلوگرم و برای دیگر عناوین مجرمانه مذکور به ۲  کیلو گرم افزایش پیدا کرده است. البته اثبات میزان مواد مخدر که تجاوز از سقف قانونی آن بکند نیز به تنهایی برای اعدام مرتکب کفایت نمی کند و علاوه بر میزان، قانون گذار اعدام را منوط به احراز یکی از بند های الف، ب و پ ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۹۶ کرده است که از قرار ذیل است؛

الف- «مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأمورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند. (منظور از سلاح در این بند سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می باشد)

ب- «در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.»

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.»

البته انتقاداتی بر همین ماده واحده الحاقی نیز وارد است که در بعضی جاها نه تنها موجب تخفیف نسبت به قانون قبلی نشده، بلکه موجبات تشدید مجازات را هم فراهم کرده است که در مقاله ی مرتبط با آن به این موضوع تقریبا به طور تفصیلی پرداختیم.

منابع:

۱- قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

۲- جزوه مواد مخدر دکتر رضوی فرد.

نوشته های مشابه

۲۱ دیدگاه

 1. درود بر شما.
  با سلام و عرض ادب.
  با توجه به عبارت “آگاهی مرتکب از نوع مواد” که در متن مقاله ذکر شده بود ، یکی از سؤالات حل نشدهء ذهنم ، دوباره به خاطرم رسید. امیدوارم بتونم از راهنمایی و کمکتون بهره‌مند بشم.
  سؤال من برمیگرده به “آگاهی قانون‌گذار نسبت به ماهیت مواد” ، و “هویت قانون‌گذار”!
  ارجاع به کتاب “اوستا” کهن‌ترین سروده‌های ایرانیان، گزارش و پژوهش دکتر جلیل دوستخواه، مهرماه ۱۳۶۴، انتشارات مروارید-تهران ، سال چاپ ۱۳۹۲ ، نوبت چاپ هفدهم، جلد دوم، صـفحهء ۱۰۸۶ و ۱۰۸۷ ، نویسنده با ارجاع به مقالهء نیبرگ ، از مادهء تدخینی که از آلکالوئیدی به نام افدرین بدست می‌آید بعنوان ماده‌ای مقدس یاد کرده که بعـنوان دارویی برای پیش‌گیری از دق‌مرگی، رفع سستی، افزایش هوشیاری و از بین بردن زبان پریشی و کند فهمی (افراسیا) کاربرد داره. و در سرتاسر بخش‌های این کتاب دو جلدی، همچنین در شاهنامه از این ماده به نیکی یاد شده و بر تقدس آن تأکید شده است.
  افدرین و پسودوافدرین ، مادهء اصلی و خالصه تشکیل دهندهء متامفیتامین است.
  همونطور که عرض شد، نسخه‌‌ء موجود نزد اینجانب، منتشر شده در سال ۱۳۹۲ است.
  در یکی از روزهای پاییزی سال ۱۳۹۳ ، حین مسافرت در یک پمپ بنزین بیابانی در مجاورت آزاد راه، توقف کرده بودم و در فروشگاه آنجا در حال نوشیدن شیر بودم که مورد شک یک ستوانسوم نیروی انتظامی که برای سوخت‌گیری اتومبیل گشت کلانتری وارد جایگاه شده بود قرار گرفتم، و اتومبیلم تحت کاوش قرار گرفت. آنگاه به جرم حمل ۰/۶ گرم پودر افدرین که با نوار چسب پشت جلد کتاب مذکور چسبانده شده و روی صندلی عقب ماشین بود، دستگیر شدم، و با صرف‌نظر از جزئیات بازجویی، در دادگاه در حالیکه کارت اعتباری با موجودی حساب بیش از ۸۰ میلیون ریال همراه داشتم به پرداخت جریمهء ۲۰ میلیون ریالی محکوم شدم. تنها سوالی که قاضی پرسید این بود که آیا میتوانم جریمه را پرداخت کنم؟ جواب دادم: “بله.” ؛ اما بجای اینکه مبلغ جریمه را از من مطالبه کنند، مرا راهی زندان قزلحصار کردند، و عواقب بسیار گزنده‌ای پس از آن و بموجب آن رخ داد.
  شاید قانون گذار در سال ۹۶ این قانون را اصلاح کرده باشد، اما وقایع فجیعی که طی جریان دستگیری، حبس و پس از آن رخدادند، ثبت و مکتوب شده‌است. بطوریکه تصحیح و اصلاح آن مستلزم انتقامگیری از یکایک عاملین آن است که دیر یا زود مشمول مکافات عملشان خواهند بود.
  سؤالم اینجاست که اینجانب بموجب تصویب کدام قانون، محکوم به حبس شده‌م و چه کسی لایحهء آنرا به کدام شورا ارائه داده است؟
  پیشاپیش از عنایت و پاسخگوئی شما سپاسگزارم.
  یا حـقّ.

 2. سلام بنده با صاحب منزل مون درگیر شدم اون هم من رو تهدید کرده شیشه منزلمون رو شکست وهمسایهامون هم شاهدان که تهدید کرده من بعد از یک روز اسباب کشی کردم که برم منزل جدیدمون بعد صاحب منزل مان امده ۱۰گرم شیشه رو انداخته زیر ماشینم سمت شاگرد سپس گشت رو تماس میگیره بعد زمانی که گشت میاد به من میگوید صندوق عقب باز کنم سپس پلاستیک حاوی مواد رو از زیر ماشین در میاورد وبنده رو بازداشت میکنن ومن چون بیگناه بودم با مامورین بحث میکنم که الان با ۱۰۰میلیون وثیقه ازاد شدم نه تاحالا سابقه دارم نه اعتیاد تو رو خدا راهنمایی کنید

 3. با سلام ی بنده خدایی میگه من و دوستم و زیادم رفت و آمد نداریم اومده اتفاقی با من همراه شده و سوار ماشینم شده .حالا هم گرفتنشون.دست دوستش مواد بوده .هروئین .میگه منو بی گناه گرفتن و با سند فعلا آزاده.۵.روز حدودا اون تو بوده .میگه اصلا قاضی ب حرفم گوش نداده.

 4. سلام
  همسر من رو با ۵ گرم شیشه گرفتن
  میخواستم بدونم احتمالش هست ک درخواست بدیم تا خالص از ناخالص جدا بشه؟
  برای کم کردن مقدارش و عفو و بقیه ماجرا چ کارهایی باید انجام بدم؟
  میتونه داخل زندان کار کنه تا بهش عفو بخوره؟
  قوانین چجوریه؟
  ممنون میشم جواب بدین
  بیست و پنج آبان نود و هشت دادگاه داره و خیلی نگرانشم

 5. سلام تو ماشین یکی از بستگان ما ۹کیلو شیشه گذاشتن و صاحب مواد هم تو ماشین بوده و میگیرنشون ….حکم کسی که مواد رو حمل کرده چیه ؟تو رو خدا جواب بدین مادرش از نگرانی داره میمیره ‌‌‌‌‌…البته راننده از وجود مواد خبر نداشته و متاسفانه قاضی باور نمیکنه …مواد رو تو ساک های بچه جاسازی کرده بودن

 6. سلام پسر داییم رو با سه گرم هروویین گرفتن که نیم گرمش شیشه بوده ۲ و نیم گرم هرویین چهارشنبه دادگاه تشکیل میدن میخاستم ببینم حکمش چیه بعد از دادگاه احتمال اینکه با وسیقه یا فیش حقوقی ازاد بشه هست یا ن توروخدا جواب بدین مامانش خیلی حالش بده متولد ۸۰ هست

  1. با سلام…
   مجازات از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
   اگر زمان ارتکاب جرم زیر ١٨ سال سن داشته حتما در دادگاه اعلام تا مطابق قواعد اطفال مجازات تعیین گردد.

 7. سلام برای یکی از دوستانم پاپوش درست کردن و تو ماشینش یک کیلو شیشه گزاشتن و بعد به پلیس زنگ زدن اومدن راننده رو گرفتن ولی راننده هیچ وقت کارش این نبوده و یه ادم تاجر هستش که برای همه مشخصه میخاستم بدونم تکلیفش چیمیشه و چغدر طول میکشه ازاد بشه و ثابت بشه که پاپوش بوده

  1. باسلام
   مراحل دادرسی باید طی شده و برای قاضی محرز گردد متهم مشمول اصل برائت قرار میگرد که این پروسه چیزی حدود دو الی سه ماه ممکن است به طول بینجامد.

 8. سلام و عرض ادب خدمت عزیزان:
  لزفا بفرمایید اگه با ۲۱ گرم هرویین کسی رو ب/یرن که این بنده خدا کمی فلج هم هست اما در هنگام رانندگی گرفتنش چیه البته ایشون حکم تعلیق هم داشته که ظاهرا ۳سال بوده؟

 9. سلام ایا ۳۴ گرم شیشه که برای ان۱۵ سال وده روز حکم حبس ومبلغ ۴۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی ددده اند واجرایی شده با توجه به عدم خالص کردن ازمایشگاهی وتوزین دقیق مواد ونداشتن هیچگونه سابقه متهم ایا میشود اعتراض کرد؟ ممنون

 10. سلام یکی از دوستان دور ما پسرش رو با ۶/۵ کیلو شیشه و دو تا اسلحه گرفتن، الانم ۶ ماهی هستش که تو زندانه و هنوز دادگاهی نبردنش و بلاتکلیفه
  مادرش خیلی نگرانه میشه بگید حداقل جزاش چیه؟ توروخدا زودتر جواب بدین
  ممنون

 11. زنی که سرپرست خانوار هست .وهیچ سابقه ای ندارد با ۴گرم هروئین و۵گرم شیشه گرفتنش قاضی پرونده . گفته دوماه دیگه حکم میدم.۲۰۰میلیون تومان سند برای وثیقه گذاشته که سند هم نداریم حکمش چیست؟ دوتا بچه هم داره که اواره شدن .هیچکس رو هم ناره کمکم کنن چه کاری باید بکنن ….. لطفا هر چه سریع‌تر راهنمایی کنید . سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در خواست تماس با وکیل حرفه ای 

با سلام ممنون از این که وکلای معراج را انتخاب کردید ،فرم ذیل را تکمیل کرده ظرف یک ساعت با شما تماس خواهیم گرفت و وکیل متخصص معرفی میگردد .