مقالاتدعاوی خانواده

تمکین و نشوز

تمکین و نشوز

فهرست مطالب

همین که ازدواجی از نظر قانونی و شرعی واقع شد، به دنبال خود حقوق و تکالیفی را برای زوجین ایجاد می کند، ازجمله: تمکین

تمکین درلغت به معنی تن در دادن است.

تمکین در عرف حقوقی دوم معنی دارد:

الف)تمکین عام:

یعنی حسن معاشرت زن با شوهر خود واطاعت از او در امور مربوط به زناشویی است و احترام گذاشتن به اراده او در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است.

بنابراین رفتن زن به منزل خویشاوندان حتی پدر و مادرخود احتیاج ب اجازه شوهر دارد.

درخواست وکیل - وکیل نوین

مصادیق تمکین عام کدامند؟

۱-پذیرش ریاست مرد برخانواده ،  ۲ -همکاری درتربیت فرزندان ،  ۳-سکونت درمنزل مشترک  ، ۴-کمک به استوارسازی بنیان خانواده ، ۵-عدم اشتغال

نوشته های مشابه

ب)تمکین خاص:

یعنی اطاعت از شوهر در جهت برقراری رابطه جنسی است؛ یعنی زن باید همیشه آماده برای رابطه باشد، مگر بیماری یا مانع شرعی وجود داشته باشد .

ماده ۱۰۸۵قانون مدنی: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که درمقابل شوهردارد ، امتناع کند ؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص خانواده در امور تمکین و نشوز  با گروه وکلای به شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.

ضمانت اجرای تکالیف هریک از زوجین :

*ضمانت اجرای تکالیف شوهر:

۱-انفاق:

زن می تواند درصورتی ک شوهر نفقه ندهد به دادگاه مراجعه کند و از شوهر بخواهد و دادگاه ؛ شوهر را ملزم به دادن نفقه به زن می کند.

زمانی که شوهر ناتوان باشد از دادن نفقه ، زن می تواند از دادگاه تقاضا طلاق نماید .

 ۲-حسن معاشرت ونزدیکی :

یعنی درصورت امتناع شوهر از وظایف خود زن می تواند تقاضا طلاق دهد ودادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند.

*ضمانت اجرای تکالیف زن :

درصورتی که زن تمکین نکند یعنی تکالیف زناشویی را انجام ندهد، (ناشزه) می گویند.

(ناشزه  به معنی خودداری کردن است .)

ماده ۱۱۰۸قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

بنابراین هرگاه زن همسرش را تمکین نکند در اصطلاح حقوقی ناشزه شود ؛ همسرش می تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام زن را به تمکین خواستار شود .

علاوه بر این زن نمی تواند درمدتی که تمکین نمی کند از همسر خود طلب نفقه داشته باشد مگر مانع مشروعی وجود داشته باشد .

موارد معافیت زن از تمکین :

  • درمواردی که بودن زن درمنزل مشترک موجب آسیب جسمی ،آبرویی وحتی مالی زن گردد؛ الزامی به فرمانبرداری زن از مرد از باب سکونت در منزل مورد نظر نیست.
  • مواردی مانند ضرب و جرح ، خواسته نامشروع اخلاقی زوج از همسرش برای تن دادن به روابط غیر اخلاقی با نامحرم .
  • زمانی که زوجه باکره است ومهریه او حال باشد ، زن می تواند تا پرداخت مهریه خود ازجانب شوهرش تمکین نکند و از حق حبس خود استفاده کند..
  • عدم اجرای دستور زوج درباره منع اشتغال در کارهایی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجین نیست .

گردآورنده : حقوق خوانِ ؛ خانم فاطمه سعدآبادی فراهانی

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص خانواده در امور تمکین و نشوز  با گروه وکلای به شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس بگیرید.
امتیاز دهید

ثبت نام وکلا
ثبت نام وکلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000