دعاوی خانوادهمقالات

تمکین و نشوز

تمکین و نشوز

همین که ازدواجی از نظر قانونی و شرعی واقع شد، به دنبال خود حقوق و تکالیفی را برای زوجین ایجاد می کند، ازجمله: تمکین

تمکین درلغت به معنی تن در دادن است.

تمکین در عرف حقوقی دوم معنی دارد:

الف)تمکین عام:

یعنی حسن معاشرت زن با شوهر خود واطاعت از او در امور مربوط به زناشویی است و احترام گذاشتن به اراده او در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است.

بنابراین رفتن زن به منزل خویشاوندان حتی پدر و مادرخود احتیاج ب اجازه شوهر دارد.

مصادیق تمکین عام کدامند؟

۱-پذیرش ریاست مرد برخانواده ،  ۲ -همکاری درتربیت فرزندان ،  ۳-سکونت درمنزل مشترک  ، ۴-کمک به استوارسازی بنیان خانواده ، ۵-عدم اشتغال

ب)تمکین خاص:

یعنی اطاعت از شوهر در جهت برقراری رابطه جنسی است؛ یعنی زن باید همیشه آماده برای رابطه باشد، مگر بیماری یا مانع شرعی وجود داشته باشد .

ماده ۱۰۸۵قانون مدنی: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که درمقابل شوهردارد ، امتناع کند ؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص خانواده در امور تمکین و نشوز  با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.

ضمانت اجرای تکالیف هریک از زوجین :

*ضمانت اجرای تکالیف شوهر:

۱-انفاق:

زن می تواند درصورتی ک شوهر نفقه ندهد به دادگاه مراجعه کند و از شوهر بخواهد و دادگاه ؛ شوهر را ملزم به دادن نفقه به زن می کند.

زمانی که شوهر ناتوان باشد از دادن نفقه ، زن می تواند از دادگاه تقاضا طلاق نماید .

 ۲-حسن معاشرت ونزدیکی :

یعنی درصورت امتناع شوهر از وظایف خود زن می تواند تقاضا طلاق دهد ودادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند.

*ضمانت اجرای تکالیف زن :

درصورتی که زن تمکین نکند یعنی تکالیف زناشویی را انجام ندهد، (ناشزه) می گویند.

(ناشزه  به معنی خودداری کردن است .)

ماده ۱۱۰۸قانون مدنی : هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.

بنابراین هرگاه زن همسرش را تمکین نکند در اصطلاح حقوقی ناشزه شود ؛ همسرش می تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام زن را به تمکین خواستار شود .

علاوه بر این زن نمی تواند درمدتی که تمکین نمی کند از همسر خود طلب نفقه داشته باشد مگر مانع مشروعی وجود داشته باشد .

موارد معافیت زن از تمکین :

  • درمواردی که بودن زن درمنزل مشترک موجب آسیب جسمی ،آبرویی وحتی مالی زن گردد؛ الزامی به فرمانبرداری زن از مرد از باب سکونت در منزل مورد نظر نیست.
  • مواردی مانند ضرب و جرح ، خواسته نامشروع اخلاقی زوج از همسرش برای تن دادن به روابط غیر اخلاقی با نامحرم .
  • زمانی که زوجه باکره است ومهریه او حال باشد ، زن می تواند تا پرداخت مهریه خود ازجانب شوهرش تمکین نکند و از حق حبس خود استفاده کند..
  • عدم اجرای دستور زوج درباره منع اشتغال در کارهایی که منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجین نیست .

گردآورنده : حقوق خوانِ معراج ؛ خانم فاطمه سعدآبادی فراهانی

برای کسب مشاوره با وکلای متخصص خانواده در امور تمکین و نشوز  با گروه وکلای معراج به شماره ۹۴۱۰-۶۰۸-۰۹۱۲ و ۴۰ ۷۹ ۹۱ ۲۵ – ۰۲۱ تماس بگیرید.
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با وکلای معراج

۹۴۱۰ ۶۰۸ ۰۹۱۲

بستن
بستن