مقالاتحقوق کیفری

انواع جرم تخریب

مقدمه

جرم تخریب یک جرم علیه امنیت و آسایش عمومی است البته تخریب می تواند جرم علیه اشخاص هم باشد. جرم تخریب به دلیل ایجاد خسارت مالی به دیگران از زمره جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود.اما برخی از انواع تخریب یا به دلیل نوع مال مورد تخریب که جز اموال دولتی عمومی و یا فرهنگی و مذهبی یا اموال مورد استفاده عامه می باشد و یا به دلیل قصد و نیت مرتکب که در راستای ارتکاب اعمال تروریستی و خرابکارانه و به قصد مقابله با حکومت و اهداف سیاسی دیگر دست به تخریب مال می زنند به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نزدیک هستند.در این مقاله انواع جرم تخریب را بیان خواهیم کرد.

بهتر است بخوانید : جرم خرابکاری در وسایل و تاسیسات

۱-آتش زدن

فهرست مطالب

ماده ۶۷۵قانون تعزیرات بیان می دارد: هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و بطور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

درخواست وکیل - وکیل نوین

تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

نوشته های مشابه

تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد.

۲-شکار و صید حیوانات

ماده۶۸۰ قانون تعزیرات در این خصوص بیان می دارد هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شدخ نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیلون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۳-تخریب جنگل و مراتع

ماده ۶۸۶ قانون تعزیرات بیان می دارد :هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما عمدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن انها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از ۶ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

۴-اتلاف اسناد دولتی

بر اساس ماده۶۸۱قانون تعزیرات:هرکس عالما دفاتر و قباله و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هرنحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

۵-غارت

براساس ماده۶۸۳ قانون تعزیرات:هرنوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

۶-خرابکاری در وسایل و تاسیسات

هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است.

انواع جرم تخریب۷-اقدامات علیه بهداشت

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و موادزاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رود خانه ها  زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام استفاده ی غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشند و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

۸-تخریب اموال تاریخی فرهنگی

هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود.

۹-تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن

مصادیق این جرم در قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن ذکر شده اند.در این قانون برای اعمالی مثل خراب کردن خاکریز پل تونل ریل پیچ و مهره علایم خطر وسایل نقلیه راه آهن و نظایر آنها و به طور کلی برای ارتکاب اعمالی که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگری شود مجازات هایی تعیین شده است.شدت این مجازات ها به نوع واقعه حادث شده تعداد مرتکبین وجود عمد یا بی مبالاتی در مرتکب بستگی دارد.

۱۰-اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی

این جرم در قوانین خاصی مورد اشاره قرارگرفته است.از جمله می توان از قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب سال ۱۳۴۹ نام برد.این قانون به جرایمی مثل هواپیما ربایی حمل اشیا ممنوعه به داخل هواپیما به منظور اخلال ارتکاب اعمالی برای آسیب زدن به هواپیما یا سرنشینان آن اخلال و یجاد مانع در فرودگاه یا ایستگاه های ناوبری هوایی و نظایر آنا پرداخته است.

۱۱. اخلالگری در صنایع

قانون مجازات اخلالگران در صنایع به آتش زدن انهدام یا خرابکاری در هر یک از واحدهای عمده شرکت ملی ذوب آهن ایران شرکت سهامی ماشین سازی اراک شرکت معادن مس سرچشمه کرمان شرکت صنایع ملی فولاد ایران شرکت هواپیمایی ملی ایران و… نظایر آن پرداخته و بر اساس نوع حادثه رخ  داده تعداد مرتکبین و ارتباط استخدامی آنها با واحدهای مذکور مجازات هایی را تعیین کرده است.

۱۲-اخلالگری در صنایع نفت

این جرم در قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران پیش بینی شده است که به آتش زدن انهدام یا خرابکاری در هریک از واحدهای عمده صنعت نفت از  قبیل چاه ها یا مراکز جداکردن نفت از گاز و کشتی ها ی حامل نفت یا مراکز تولید نیرو و یا ادارات و … پرداخته و با توجه به نوع حادثه رخ داده تعداد مرتکبین ارتباط استخدامی آنها با صنایع نفت و وجود قصد یا بی مبالاتی مجازات هایی را برای مرتکبین پیش بینی شده است.

۱۳.تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در فصل نهم جرایم و مجازات هایی را در این زمینه پیش بینی کرده است.این ماده به اعمالی مانند تخریب کردن یا آتش زدن تاسیسات و … مورد استفاده نیروهای مسلح و سایر اموال در اختیار نیروهای مسلح پرداخته است.

انواع جرم تخریب۱۴-تخریب در زندان توسط زندانی

هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان‌ را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تامین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره – زندانیانی که مطابق آئین‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به‌مجازات فوق محکوم میگردند.

۱۵-شکستن مهر پلمب یا دفاتر ثبت و ضبط دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی

هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آن‌ها را بشکند یا محو نماید یا‌عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم ‌می‌شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (۷۴) ضرب شلاق خواهد بود.

۱۶-تخریب رایانه ای

ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی

هر کس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در ادامه بخوانید : جرم تخریب

گردآورنده : حقوق خوانِ ، خانم کوثر ستاری

برای مشاوره با وکیل دعاوی کیفری با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲  تماس حاصل نمایید.

 

امتیاز دهید

ثبت نام وکلا
ثبت نام وکلا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
تماس با ما :‌ 05136140000