بیمه و تصادفاتمقالات

اقدامات پس از تصادف رانندگی

اقدامات پس از تصادف رانندگی

 

 الف) اقدامات پس از تصادف منجر به جرح یا فوت:

 ۱-جابجایی وسیله نقلیه از صحنه حادثه خودداری شود مگر اینکه برای کمک رساندن به شخص مصدوم امکان توسل به طرق دیگر نباشد. ۲- به هیچ عنوان صحنه تصادف را ترک نشود زیرا به واسطه فرار از صحنه تصادف ،متواری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تخفیف مجازات محروم خواهد شد .۳- تا جایی که امکان دارد از بردن مصدوم حادثه توسط خودرو شخصی به مراکز درمانی اجتناب شود و به وسیله اورژانس، مصدوم  به مراکز درمانی منتقل گردد .درمان کلیه مصدومان حوادث رانندگی به موجب قانون رایگان می باشد اما مقدمه آن این است که مصدوم حتما توسط آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شود.

ب)اقدامات پس از تصادف منجر به خسارت به وسیله ی نقلیه دیگر:

۱- تماس با پلیس در تصادفات رانندگی: اگر هر یک از طرفین تصادف به هر علتی از صحنه تصادف گریخت طرف مقابل تصادف در وهله اول موظف است تا فوراً مشخصات خودروی شخص متواری را یادداشت نماید و به پلیس گزارش دهد در این صورت از نزدیک ترین کلانتری نیرو به محل اعزام خواهد شد. ۲- طبق ماده ۸۹ آیین نامه راهور، رانندگان حتما باید پس از تصادف وسیله نقلیه خود را به شانه راه منتقل کنند. بنابراین هنگام تصادف در جاده و خیابان خودرو را به حال خود رها نکرده و اگر وسط بزرگراه و خیابان پرتردد تصادف شد، لزومی به ماندن در آن مکان برای منتظر ماندن پلیس و تعیین مقصر نیست. چرا که در این حالت پلیس می‌تواند هر دو راننده را به دلیل سد معبر جریمه کند. ۳- از صحنه تصادف فرار نکنید. ۴- مراجعه به بیمه؛ آخرین ماه پس از رسیدن پلیس و مشخص شدن مقصر در تصادفات رانندگی ، مراجعه به بیمه است طرفی که مقصر نیست باید با کوپن طرف مقابل، خسارت خود را از بیمه شخص ثالث مقصر دریافت کند.

 متواری شدن راننده:

در این مورد باید میان تصادفات جرحی و غیر جرحی نیز، تفاوت قائل شد.

برای مشاهده مقاله روند رسیدگی تصادفات ، اینجا کلیک کنید.

 الف)تصادفات غیر جرحی

زمانی که خسارت به خودروی طرفین یا یکی از آن ها وارد شود ،در این حالت ،با متواری شدن راننده متخلف ، فرار از صحنه تصادف، جرم نیست واین عمل ضمانت کیفری ندارد.در این حالت، مالک خودروی آسیب دیده با برداشتن شماره پلاک خودروی متخلف، می تواند در مراجع قضایی برای جبران خسارت اقامه دعوای حقوقی کند.

ب) تصادفات جرحی

اگر تصادف منجر به جراحت و یا فوت شخص شوند. فرار از صحنه تصادف و عدم کمک به مصدوم جرم است.

قانون گذار در قسمت دوم ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به متواری شدن راننده اشاره می‌کند:

هر گاه به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.

ماده ۷۱۴: «هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت ‌راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل ‌غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه ازناحیه اولیای دم محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۵: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که ‌غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی‌از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی عضو یا صورت شخص ‌یا سقط جنینی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه‌ از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود .»

ماده ۷۱۶: «هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث ‌نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی ‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم‌ محکوم خواهد شد .»

برای مشاوره با وکیل تصادفات رانندگی با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

تأثیر گذشت

در صورت گذشت اولیاء دم ، با توجه به فرار راننده از صحنه جرم به موجب ماده ی۷۱۹ مذکور، قاضی نمی تواند در این مورد تخفیف دهد.

شایان ذکر است در صورت وجود جهات مخففه در ماده ۳۸قانون مجازات اسلامی، از جمله ندامت، حسن مسابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری و یا سایر شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی( پیش‌بینی اصلاح -جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران فقدان سابقه کیفری موثر) قاضی می تواند با استناد به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ، تمام یا بخشی از مجازات حبس را از یک تا پنج سال معلق نماید. همچنین به استناد رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی قاضی اختیار دارد در مورد مجازات فرار از صحنه تصادف حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد.

کمک به مصدوم

هرگاه راننده مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا ماموران را از واقعه، آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه، استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه او را از تخفیف مجازات بهره‌مند خواهد ساخت.در غیر این صورت به مجازات مندرج در ماده ۷۱۹ محکوم می شود. (تبصره ۲ماده۷۱۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

قانونگذار در ماده ۷۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر می دارد :

هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال‌کیفیت مخففه کند.

تبصره ۱: راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

تبصره ۲: در همه موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره‌ی او رعایت خواهد کرد.

در صورتی که یکی از مصدومان با مشکل مواجه شود،که دلیل آن کوتاهی کادر امدادی یا انتظامی باشد می‌تواند با مراجعه به دادسرای امور پزشکی، شکایت خود را مطرح کند و مقصران تحت تعقیب قرار گیرند.

با اعزام فرد مصدوم به بیمارستان ، افرادی مانند پزشک، پرستار و سایر کسانی که وظیفه کمک رسانی به مصدوم را دارند، در صورتی که از انجام وظیفه خود اجتناب  کنند و حادثه به وجود آمده را برای مصدوم تشدید دهند و اتفاق حادتری برای مصدوم رخ دهد، کار آنها به نوعی با قتل برابری می کند و در حدود قتل غیر عمد، قابل تعقیب و پیگیری است .

گردآورنده : حقوق خوانِ وکیلم باش ، خانم محدثه سالاروند

برای مشاوره با وکیل تصادفات رانندگی با شماره ۰۹۰۲۶۲۲۰۳۲۲ تماس حاصل نمایید.

 

ثبت نام وکلا و کسب درآمد 

با ثبت نام در سامانه وکیل نوین روزانه موکلینی که نیاز به وکیل داشته و از سامانه درخواست وکیل مینمایند به دفتر وکالت  شما ارجاع میگردند. . 

وکیل نوین هیچ درصدی از پرونده های معرفی شده دریافت نمیکند .

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *