وکیل مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری حمایت از اختراعات و ابتکارات و در اصل آن چه که از فعالیت‌های فکری بروز و ظهور کند، می باشد. بنابراین موضوع این حقوق شیء معین مادی نیست.

حقوق مالکیت فکری بر مبنای ماهیت مورد حمایت به دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی تقسیم می شود.

مالکیت معنوی :

در مالکیت معنوی که صرفاً دارای جنبه ی معنوی و اعتباری است، به مالک اثر اجازه محافظت از اثر را می ‌دهد. مثلاً یک شاعر نسبت به شعر هایش می تواند اجازه انتشار یا عدم انتشار را بدهد.

وکیل مالکیت فکری و مشاور تخصصی مالکیت معنوی وکلای معراج

مالکیت مادی :

مالکیت مادی دسته ای از مالکیت است که جنبه بهره برداری مالی و منفعت تجاری را شامل می شود . در این نوع مالکیت اذن برای بهره‌برداری درآمدهای حاصل از مالکیت مادی به شخص حقوقی یا حقیقی داده می شود .

مالکیت مادی بر خلاف مالکیت معنوی قابل انتقال و خرید و فروش است. مثلا کارمند تحقیقی یک شرکت اتومبیل سازی چنانچه اتومبیلی اختراع کند ، مالک مادی اختراع ، شرکت مذکور می باشد و کارمند مالک معنوی آن است.

در یک تقسیم بندی دیگر مالکیت فکری به دو بخش مالکیت ادبی_هنری و مالکیت صنعتی تقسیم بندی می شود .

مالکیت ادبی-هنری :

از مالکیت ادبی_هنری تحت عنوان “حق مؤلف” نیز یاد می شود. می توان دلیل آن را این موضوع دانست که با توجه به ذکر نام مؤلف که بیشتر برای نویسندگان به کار برده می شود ، در ابتدا این حقوق صرفا نویسندگان و آثارشان را مورد حمایت قرار می داد ، برای همین بدین نام به کار برده می شد . به تدریج و با پیشرفت جوامع، ابتکارات بشری دیگر هم مورد حمایت قرار گرفته است.

مالکیت صنعتی :

مالکیت صنعتی اندیشه و افکار افرادی که آثارشان را به ثبت رسانده اند در برابر اشخاص ثالث مورد حمایت قرار داده و زمینه ابتکار و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کرده است .

در مالکیت ادبی و هنری اثر به محض خلق، مورد حمایت قانونی قرار می گیرد اما در مالکیت صنعتی تا زمانی که صاحب ایده و اختراع و علامت تجاری اثر خود را به ثبت نرساند، مشمول حمایت قانون نمی شود.

متولی ثبت مالکیت صنعتی در ایران قوه قضاییه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) و متولی ثبت آثار ادبی و هنری در صورت درخواست متقاضی وزارت ارشاد است.

از انواع مالکیت صنعتی می توان به :

1- حق اختراع

حق اختراع که به ایجاد یک محصول می انجامد و این اختراع یک راه حل جدیدی برای حل یک مشکل یا یک مسئله ارائه می دهد.

2- طرح های صنعتی

طرح های صنعتی که مربوط به ظاهر محصولات است. در واقع حمایت از طرح های صنعتی فارغ از ابعاد فنی محصول می باشد .

3- علائم تجاری

علائم تجاری، علامت مخصوص و نشان مختص به محصول یا خدمات است که آن شرکت یا گروه را از سایر محصولات مشابه متمایز می کند.

4- نشان مبدأ جغرافیایی یا علامت جغرافیایی

نشان مبدأ جغرافیایی یا علامت جغرافیایی که نشان دهنده کیفیت مشخص برای محصول خاص است. (مثلا قالی کرمان ، پسته رفسنجان ) وصف مکان، کیفیت و ویژگی‌های منطقه مذکور برای مشتری محصول ایجاد اطمینان می کند.

5- مدل های مصرفی

مدل های مصرفی، نوعی حق اختراع از نوع اختراعات کوچک است،(مثل درب باز کن خودکار درب کنسرو) . در مدل های مصرفی صاحب حق ،می تواند استفاده تجاری از اختراع حمایت شده بدون اجازه او را، برای یک دوره زمانی، محدود و منع کند .

6- مدارهای مجتمع

مدارهای مجتمع، کنوانسیون واشنگتن در حمایت از مدارهای مجتمع اصول و استانداردهای را معین کرده که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. این اصول در تریپس (موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت فکری) نیز آمده است.

7- گونه‌های جدید گیاهی

گونه‌های جدید گیاهی، مالکیت فکری به حمایت از گونه‌های جدید گیاهی پرداخته تا مطالعات محققان در این زمینه به رسمیت شناخته شود.

8- اسرار تجاری

اسرار تجاری، اسرار تجاری مجموعه اطلاعاتی است که در یک کسب و کار برای به دست آوردن مزیت نسبت به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد، تا افشا نشوند. دایره ی شمول اسرار تجاری شامل اسناد،فرمول،اسرار،رویه،فرآیند،طرح،ابزارو….می باشد.

وکیل مالکیت فکری وکیلم باش

وکلای وکیلم باش مجموعه حقوقی است که با همکاری وکلا و مشاورین متخصص در امور حقوقی، کیفری و خانواده سعی دارد شما را در حل و فصل دعاوی و افزایش دانش حقوقی یاری دهد. تجربه موفق 6 ساله وکلای وکیلم باش مهم ترین پشتوانه در این مسیر خواهد بود.

وکیل مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری حمایت از اختراعات و ابتکارات و در اصل آن چه که از فعالیت‌های فکری بروز و ظهور کند، می باشد. بنابراین موضوع این حقوق شیء معین مادی نیست.

حقوق مالکیت فکری بر مبنای ماهیت مورد حمایت به دو دسته مالکیت معنوی و مالکیت مادی تقسیم می شود.

مالکیت معنوی :

در مالکیت معنوی که صرفاً دارای جنبه ی معنوی و اعتباری است، به مالک اثر اجازه محافظت از اثر را می ‌دهد. مثلاً یک شاعر نسبت به شعر هایش می تواند اجازه انتشار یا عدم انتشار را بدهد.

وکیل مالکیت فکری و مشاور تخصصی مالکیت معنوی وکلای معراج

مالکیت مادی :

مالکیت مادی دسته ای از مالکیت است که جنبه بهره برداری مالی و منفعت تجاری را شامل می شود . در این نوع مالکیت اذن برای بهره‌برداری درآمدهای حاصل از مالکیت مادی به شخص حقوقی یا حقیقی داده می شود .

مالکیت مادی بر خلاف مالکیت معنوی قابل انتقال و خرید و فروش است. مثلا کارمند تحقیقی یک شرکت اتومبیل سازی چنانچه اتومبیلی اختراع کند ، مالک مادی اختراع ، شرکت مذکور می باشد و کارمند مالک معنوی آن است.

در یک تقسیم بندی دیگر مالکیت فکری به دو بخش مالکیت ادبی_هنری و مالکیت صنعتی تقسیم بندی می شود .

مالکیت ادبی-هنری :

از مالکیت ادبی_هنری تحت عنوان “حق مؤلف” نیز یاد می شود. می توان دلیل آن را این موضوع دانست که با توجه به ذکر نام مؤلف که بیشتر برای نویسندگان به کار برده می شود ، در ابتدا این حقوق صرفا نویسندگان و آثارشان را مورد حمایت قرار می داد ، برای همین بدین نام به کار برده می شد . به تدریج و با پیشرفت جوامع، ابتکارات بشری دیگر هم مورد حمایت قرار گرفته است.

مالکیت صنعتی :

مالکیت صنعتی اندیشه و افکار افرادی که آثارشان را به ثبت رسانده اند در برابر اشخاص ثالث مورد حمایت قرار داده و زمینه ابتکار و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کرده است .

در مالکیت ادبی و هنری اثر به محض خلق، مورد حمایت قانونی قرار می گیرد اما در مالکیت صنعتی تا زمانی که صاحب ایده و اختراع و علامت تجاری اثر خود را به ثبت نرساند، مشمول حمایت قانون نمی شود.

متولی ثبت مالکیت صنعتی در ایران قوه قضاییه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) و متولی ثبت آثار ادبی و هنری در صورت درخواست متقاضی وزارت ارشاد است.

از انواع مالکیت صنعتی می توان به :

1- حق اختراع

حق اختراع که به ایجاد یک محصول می انجامد و این اختراع یک راه حل جدیدی برای حل یک مشکل یا یک مسئله ارائه می دهد.

2- طرح های صنعتی

طرح های صنعتی که مربوط به ظاهر محصولات است. در واقع حمایت از طرح های صنعتی فارغ از ابعاد فنی محصول می باشد .

3- علائم تجاری

علائم تجاری، علامت مخصوص و نشان مختص به محصول یا خدمات است که آن شرکت یا گروه را از سایر محصولات مشابه متمایز می کند.

4- نشان مبدأ جغرافیایی یا علامت جغرافیایی

نشان مبدأ جغرافیایی یا علامت جغرافیایی که نشان دهنده کیفیت مشخص برای محصول خاص است. (مثلا قالی کرمان ، پسته رفسنجان ) وصف مکان، کیفیت و ویژگی‌های منطقه مذکور برای مشتری محصول ایجاد اطمینان می کند.

5- مدل های مصرفی

مدل های مصرفی، نوعی حق اختراع از نوع اختراعات کوچک است،(مثل درب باز کن خودکار درب کنسرو) . در مدل های مصرفی صاحب حق ،می تواند استفاده تجاری از اختراع حمایت شده بدون اجازه او را، برای یک دوره زمانی، محدود و منع کند .

6- مدارهای مجتمع

مدارهای مجتمع، کنوانسیون واشنگتن در حمایت از مدارهای مجتمع اصول و استانداردهای را معین کرده که تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. این اصول در تریپس (موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت فکری) نیز آمده است.

7- گونه‌های جدید گیاهی

گونه‌های جدید گیاهی، مالکیت فکری به حمایت از گونه‌های جدید گیاهی پرداخته تا مطالعات محققان در این زمینه به رسمیت شناخته شود.

8- اسرار تجاری

اسرار تجاری، اسرار تجاری مجموعه اطلاعاتی است که در یک کسب و کار برای به دست آوردن مزیت نسبت به رقبا مورد استفاده قرار می گیرد، تا افشا نشوند. دایره ی شمول اسرار تجاری شامل اسناد،فرمول،اسرار،رویه،فرآیند،طرح،ابزارو….می باشد.

وکیل مالکیت فکری وکیلم باش

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

رزرو وقت مشاوره حضوری با متخصصین و وکلای وکیلم باش

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

رزرو وقت مشاوره تلفنی با متخصصین و وکلای وکیلم باش

مشاوره آنلاین وکیلم باش

مشاوره آنلاین

بصورت آنلاین از متخصصین و وکلای وکیلم باش مشاوره دریافت کنید

Call Now Buttonتماس با ما :‌ 09026220322