وکیل جرایم پزشکی

اقدامات پزشکان چنانچه خارج از ضوابط فنی و رعایت موارد علمی باشد ، در اینصورت ضرر و زیانی که متوجه بیماران می شود خارج از تخلفات انتظامی یا جرایم پزشکی نیستند. خطای انتظامی نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی وضع شده است. پزشکان به موجب مقررات صنفی مکلف به رعایت موارد آن می باشند.

وکیل در جرائم پزشکی،دعاوی،خطای پزشکی و مراحل شکایت وکلای معراج

تخلفات پزشکی انواعی دارد نظیر :

سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی

پزشکان عمومی می توانند اقداماتی نظیر برداشتن خال،زگیل،میخچه.. را به روش جراحی انجام دهند اما جراحی های دیگر نظیر جراحی های زیبایی از حوزه ی وظایف آن ها خارج است.چرا که انجام عمل زیبایی نیازمند تخصص است و انجام این عمل توسط پزشکان عمومی تخلف محسوب می شود. تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، ۶ ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به تلف جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود در صورت اثبات پزشک از کار طبابت منع گردد.

افشای اسرار و نوع بیماری

پزشکان و جراحان و ماما ها و دارو فروشان از جمله افرادی هستند که عنوان “محرم اسرار” را با خود یدک می کشند. بنابراین پزشکی که بعد از معالجه در قالب مقاله ای نام بیمار و نوع بیماری او را در مجلات یا جراید اعلام می کند، به حبس تا یکسال یا جریمه نقدی محکوم می شود. البته این مجازات در خصوص مواردی که پزشکان مکلف به ارائه گزارش بیماری هستند صدق نمی کند.

انجام عمل خلاف شئون پزشکی

پزشکان باید طبق هنجار ها و موازین اخلاقی جامعه رفتار نمایند بنابراین از هر گونه تخلفات و جرایمی که جنبه ی کیفری و عمومی دارند نظیر اعتیاد به الکل،فساد اخلاقی،کلاهبرداری و.. به دور باشند.تشخیص اعمال خلاف شئونات پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است.

جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده و فریب بیمار

جذب بیماران از طریق تبلیغات گمراه کننده و خلاف ضوابط نظام پزشکی، ممنوع است. در مورد فریب بیمار می توان به پزشکانی که خود را متخصص افزایش قد در صورتی که این امکان وجود نداشته و با عمل برای افزایش قد، فرد توانایی راه رفتن را از دست می دهد. یا تجویز دارو های روانگردان یا حتی آنکه پزشکی حداکثر تلاش خود را برای درمان بیمار انجام ندهد، اشاره نمود.

مجازات تخلفات پزشکی بسته به عمل ارتکابی از تذکر و توبیخ تا محرومیت دائم از اشتغال به حرف پزشکی و وابستگان آن را شامل می شود.

اما جرایم پزشکی؛ جرایمی هستند که مرتکب آن به حرفه پزشکی اشتغال دارد و فعل زیانبار یک عمل پزشکی است. مانند سقط جنین، قتل از روی ترحم ( اتانازی )، قتل عمدی، صدمات بدنی می باشد .

در یک تقسیم بندی کلی تر می توان برخی از این جرایم را به قصور و تقصیر پزشکی، کلاهبرداری پزشکی، سوء استفاده از موقعیت شغلی و.. تقسیم کرد.

چنانچه پزشک مرتکب تقصیر یا قصور شود (اعم از بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات فنی) ضامن خسارات وارده بر بیمار است.

هر گاه پزشک در معالجه بیمار مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد اما اقدامات درمانی او موجب جنایت بر بیمار شود پزشک مسئول شناخته می‌شود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد نامیده است. پزشکان برای آنکه از نظر کیفری مسئول شناخته نشوند، قبل از اقدام به درمان – در غیر ازمواردی که فوریت داشته باشد– می‌بایست از بیمار، ولی و سرپرست یا نمایندگان قانونی اذن بگیرد و کلیه موازین علمی،فنی و نظامات دولتی را نیز رعایت نماید.

در صورتی که پزشک ماذون باشد و کلیه موارد فوق را رعایت نماید، ولی با این حال بر اثر درمان به صورت اتفاقی مرگی رخ دهد و یا آسیبی به بیمار وارد آید پزشک مسئولیت کیفری نخواهد داشت. جرم نبودن عمل پزشک بدین معنا نیست که عمل وی از نطر مدنی مسئولیت ندارد. زیرا اخذ رضایت تنها موجب اباحه عمل پزشک به عنوان درمان و معالجه بوده و مانع ثبوت ضمان نسبت به نتیجه ناخواسته نمی شود. پزشک تنها در صورتی از نظر مدنی مسئول نیست که قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار برائت حاصل نماید.

اگر پزشک ماذون باشد و نیز برائت نیز حاصل نموده باشد در صورتیکه عمل جراحی و پزشکی مشروع و منطبق بر موازین علمی و فنی باشد ، پزشک نه مسئولیت کیفری دارد و نه مسئولیت مدنی.

چنانچه پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه ی وی سرباز زند یا آنکه در جراحی یا در جریان معالجه و درمان یا انجام سایر امور پزشکی ، عمداً عملی انجام دهد که منجر به مرگ بیمار شود ، مرتکب قتل عمد شده است.

تشخیص عمدی یا غیر عمدی بودن عمل پزشک توسط متخصصان، در سازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی احراز می گردد. در صورتی که پزشک مرتکب تقصیر یا قصور نشود و موارد مطروح را رعایت کرده باشد و صدمه ای ناشی از معالجه به بیمار برسد، پزشک مسئول نخواهد بود.

سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی :

گاهی پیش می آید که پزشکان از موقعیت خود سوءاستفاده می کنند؛ مثلا پزشک عمومی خود را متخصص معرفی می کند که این عمل علاوه بر تخلف انتظامی که پیشتر بیان شد، جرم مستقلی تحت عنوان “جعل” را نیز در پی دارد.

پس از طرح شکایت از جانب بیمار یا خانواده وی یا اعلام تخلف انتظامی توسط بازرسان،موضوع به شورای حل اختلاف تخصصی در نظام پزشکی رسیدگی شروع می شود . در صورت سازش، پرونده مختومه ، در غیر اینصورت پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع داده می شود.

در صورتی که پزشکان هم مرتکب تخلف انتظامی و هم جرم پزشکی شوند در این صورت به تخلفات در سازمان پزشکی و به جرایم ارتکابی در دادسرا و دادگاه های کیفری رسیدگی می شود.

وکیل جرایم پزشکی وکیلم باش

وکلای وکیلم باش مجموعه حقوقی است که با همکاری وکلا و مشاورین متخصص در امور حقوقی، کیفری و خانواده سعی دارد شما را در حل و فصل دعاوی و افزایش دانش حقوقی یاری دهد. تجربه موفق 6 ساله وکلای وکیلم باش مهم ترین پشتوانه در این مسیر خواهد بود.

وکیل جرایم پزشکی

اقدامات پزشکان چنانچه خارج از ضوابط فنی و رعایت موارد علمی باشد ، در اینصورت ضرر و زیانی که متوجه بیماران می شود خارج از تخلفات انتظامی یا جرایم پزشکی نیستند. خطای انتظامی نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی وضع شده است. پزشکان به موجب مقررات صنفی مکلف به رعایت موارد آن می باشند.

وکیل در جرائم پزشکی،دعاوی،خطای پزشکی و مراحل شکایت وکلای معراج

تخلفات پزشکی انواعی دارد نظیر :

سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی

پزشکان عمومی می توانند اقداماتی نظیر برداشتن خال،زگیل،میخچه.. را به روش جراحی انجام دهند اما جراحی های دیگر نظیر جراحی های زیبایی از حوزه ی وظایف آن ها خارج است.چرا که انجام عمل زیبایی نیازمند تخصص است و انجام این عمل توسط پزشکان عمومی تخلف محسوب می شود. تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، ۶ ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به تلف جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود در صورت اثبات پزشک از کار طبابت منع گردد.

افشای اسرار و نوع بیماری

پزشکان و جراحان و ماما ها و دارو فروشان از جمله افرادی هستند که عنوان “محرم اسرار” را با خود یدک می کشند. بنابراین پزشکی که بعد از معالجه در قالب مقاله ای نام بیمار و نوع بیماری او را در مجلات یا جراید اعلام می کند، به حبس تا یکسال یا جریمه نقدی محکوم می شود. البته این مجازات در خصوص مواردی که پزشکان مکلف به ارائه گزارش بیماری هستند صدق نمی کند.

انجام عمل خلاف شئون پزشکی

پزشکان باید طبق هنجار ها و موازین اخلاقی جامعه رفتار نمایند بنابراین از هر گونه تخلفات و جرایمی که جنبه ی کیفری و عمومی دارند نظیر اعتیاد به الکل،فساد اخلاقی،کلاهبرداری و.. به دور باشند.تشخیص اعمال خلاف شئونات پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است.

جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده و فریب بیمار

جذب بیماران از طریق تبلیغات گمراه کننده و خلاف ضوابط نظام پزشکی، ممنوع است. در مورد فریب بیمار می توان به پزشکانی که خود را متخصص افزایش قد در صورتی که این امکان وجود نداشته و با عمل برای افزایش قد، فرد توانایی راه رفتن را از دست می دهد. یا تجویز دارو های روانگردان یا حتی آنکه پزشکی حداکثر تلاش خود را برای درمان بیمار انجام ندهد، اشاره نمود.

مجازات تخلفات پزشکی بسته به عمل ارتکابی از تذکر و توبیخ تا محرومیت دائم از اشتغال به حرف پزشکی و وابستگان آن را شامل می شود.

اما جرایم پزشکی؛ جرایمی هستند که مرتکب آن به حرفه پزشکی اشتغال دارد و فعل زیانبار یک عمل پزشکی است. مانند سقط جنین، قتل از روی ترحم ( اتانازی )، قتل عمدی، صدمات بدنی می باشد .

در یک تقسیم بندی کلی تر می توان برخی از این جرایم را به قصور و تقصیر پزشکی، کلاهبرداری پزشکی، سوء استفاده از موقعیت شغلی و.. تقسیم کرد.

چنانچه پزشک مرتکب تقصیر یا قصور شود (اعم از بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات فنی) ضامن خسارات وارده بر بیمار است.

هر گاه پزشک در معالجه بیمار مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد اما اقدامات درمانی او موجب جنایت بر بیمار شود پزشک مسئول شناخته می‌شود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد نامیده است. پزشکان برای آنکه از نظر کیفری مسئول شناخته نشوند، قبل از اقدام به درمان – در غیر ازمواردی که فوریت داشته باشد– می‌بایست از بیمار، ولی و سرپرست یا نمایندگان قانونی اذن بگیرد و کلیه موازین علمی،فنی و نظامات دولتی را نیز رعایت نماید.

در صورتی که پزشک ماذون باشد و کلیه موارد فوق را رعایت نماید، ولی با این حال بر اثر درمان به صورت اتفاقی مرگی رخ دهد و یا آسیبی به بیمار وارد آید پزشک مسئولیت کیفری نخواهد داشت. جرم نبودن عمل پزشک بدین معنا نیست که عمل وی از نطر مدنی مسئولیت ندارد. زیرا اخذ رضایت تنها موجب اباحه عمل پزشک به عنوان درمان و معالجه بوده و مانع ثبوت ضمان نسبت به نتیجه ناخواسته نمی شود. پزشک تنها در صورتی از نظر مدنی مسئول نیست که قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار برائت حاصل نماید.

اگر پزشک ماذون باشد و نیز برائت نیز حاصل نموده باشد در صورتیکه عمل جراحی و پزشکی مشروع و منطبق بر موازین علمی و فنی باشد ، پزشک نه مسئولیت کیفری دارد و نه مسئولیت مدنی.

چنانچه پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه ی وی سرباز زند یا آنکه در جراحی یا در جریان معالجه و درمان یا انجام سایر امور پزشکی ، عمداً عملی انجام دهد که منجر به مرگ بیمار شود ، مرتکب قتل عمد شده است.

تشخیص عمدی یا غیر عمدی بودن عمل پزشک توسط متخصصان، در سازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی احراز می گردد. در صورتی که پزشک مرتکب تقصیر یا قصور نشود و موارد مطروح را رعایت کرده باشد و صدمه ای ناشی از معالجه به بیمار برسد، پزشک مسئول نخواهد بود.

سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی :

گاهی پیش می آید که پزشکان از موقعیت خود سوءاستفاده می کنند؛ مثلا پزشک عمومی خود را متخصص معرفی می کند که این عمل علاوه بر تخلف انتظامی که پیشتر بیان شد، جرم مستقلی تحت عنوان “جعل” را نیز در پی دارد.

پس از طرح شکایت از جانب بیمار یا خانواده وی یا اعلام تخلف انتظامی توسط بازرسان،موضوع به شورای حل اختلاف تخصصی در نظام پزشکی رسیدگی شروع می شود . در صورت سازش، پرونده مختومه ، در غیر اینصورت پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع داده می شود.

در صورتی که پزشکان هم مرتکب تخلف انتظامی و هم جرم پزشکی شوند در این صورت به تخلفات در سازمان پزشکی و به جرایم ارتکابی در دادسرا و دادگاه های کیفری رسیدگی می شود.

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

رزرو وقت مشاوره حضوری با متخصصین و وکلای وکیلم باش

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

رزرو وقت مشاوره تلفنی با متخصصین و وکلای وکیلم باش

مشاوره آنلاین وکیلم باش

مشاوره آنلاین

بصورت آنلاین از متخصصین و وکلای وکیلم باش مشاوره دریافت کنید

Call Now Buttonتماس با ما :‌ 09026220322