وکیل دادسرای ارشاد

در نظام قضایی کشور ایران دادسرا محلی برای تعقیب و تحقیقات مقدماتی لازم در جهت پیگیری جرایم و مجرمان است.یکی از دادسراها دادسرای عمومی و انقلاب است.تحت نظر این دستگاه قضایی دادسراهای ویژه ای برای رسیدگی تخصصی و کارآمد به وجود آمده است.یکی از آنها دادسرای ارشاد است.جرایم دادسرای ارشاد ویژگی های مخصوص به خود را دارند و علت اینکه دادسرای مجزا و مخصوص به این نوع جرایم تعبیه شده است اهمیت این نوع جرایم است.در ادامه این مقاله اینکه چه جرایمی در دادسرا ارشاد رسیدگی میشوند را نام برده و در مورد هرکدام توضیحات مختصری خواهیم داد.

وکیل دادسرای ارشاد و مشاوره تخصصی وکلای معراج

جرایمی که در دادسرای ارشاد به آنها رسیدگی میشوند شامل:

1. قاچاق انسان

قاچاق انسان به انتقال و جابجایی افراد بدون رضایت آنها و تجارت انسان ها با هدف کسب درآمد می گویند.شاختن دام های قاچاقچیان کمک شایانی به جلوگیری از وقوع این جرم و عواقب بعدی آن می کند.یکی از این دام ها مهاجرت غیرقانونی است حال ممکن است مقاصد مهاجرت متفاوت باشد.از دیگر دام ها شرکت ها مدلینگ و آژانس ها بازیگری و از این دست موسسات می باشند.قاچاق انسان بر طبق اهدافش از پرسود ترین قاچاق هاست.اهداف قاچاق انسان میتواند خرید و فروش اعضای بدن و بهره کشی جنسی و تهیه فیلم های مستهجن و جاسازی مواد مخدر و انتقال آنها و یا برده داری برای معادن و مشاغل سخت باشد.

2. شرب خمر

مصرف مشروبات الکلی بنابر دین مبین اسلام حرام است و با توجه سیستم قانونگذاری ایران که فقه از منابع آن است شرب خمر از حدود است و مجازاتش 80ضربه شلاق است.حتی اگر شراب و آبجو موجب مستی نشود و یا حتی اگر مشروب دست ساز و خانگی باشد و یا به هر نحوی که استفاده شود جرم است و در د ادسراس ارشاد بررسی خواهد شد.اثبات این جرم از طریق دوبار اقرار در نزد حاکم محق میشود و توبه قبل از اقرار میتواند موجب سقوط حد شود.اگر فرد نسبت به موضوع جاهل باشد آنگاه مسولیت کیفری نخواهد داشت به این صورت که اگر فرد نداند مایعی که مینوشد شراب است در نتیجه مجازات شرب خمر متوجه او نیست.مصرف مشروبات الکلی توسط غیر مسلمانان در صورت تجاهر و نوشیدن علنی مجازات خواهد داشت.

3. رانندگی در حالت مستی

همانطور که میدانید در تمام کشورها شرب خمر جرم نیست اما در اکثر و یا تمام کشورها رانندگی در حالت مستی جرم است و مجازات دارد.

رانندگی در حالت مستی شامل مجازاتی از قبیل 80 ضربه تازیانه و جزای نقدی و ضبط گواهینامه و محرومیت از رانندگی خواهد شد.این جرم هم از جرایمی است که در دادسرای ارشاد به آن رسیدگی میشود.

4. قاچاق مشروبات الکلی

یکی دیگر از جرایم تحت نظر دادسرای ارشاد قاچاق مشروبات الکلی است.

ماده 703 قانون مجازات بیان می دارد: وارد نمودن مشروبات ‌الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد‌کننده ‌صرف ‌نظر از میزان آن به ‌شش ماه ‌تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه ‌شلاق ‌و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ‌ده ‌برابر ارزش عرفی (‌تجاری‌) کالا یاد‌ شده‌ محکوم‌ می‌شود. رسیدگی ‌به ‌این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.براساس تبصره 3 این ماده داد‌گاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد ( 702 ) و ( 703 ) صادر نماید.

4. قاچاق مشروبات الکلی

یکی دیگر از جرایم تحت نظر دادسرای ارشاد قاچاق مشروبات الکلی است.

ماده 703 قانون مجازات بیان می دارد: وارد نمودن مشروبات ‌الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد‌کننده ‌صرف ‌نظر از میزان آن به ‌شش ماه ‌تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه ‌شلاق ‌و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ‌ده ‌برابر ارزش عرفی (‌تجاری‌) کالا یاد‌ شده‌ محکوم‌ می‌شود. رسیدگی ‌به ‌این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.براساس تبصره 3 این ماده داد‌گاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد ( 702 ) و ( 703 ) صادر نماید.

5. ساخت و نگهداری و حمل مشروبات الکلی

همانطور که شرب خمر و قاچاق مشروبات الکلی و رانندگی در حال مستی جرم هستند ساختن مشروبات الکلی نیز جرم است.در اخبار کسانی که از مشروبات دست ساز استفاده کرده بودند مسموم شده و در مواردی فوت کرده اند.همچنین نگهداری از مشروبات الکلی در انبارها و خانه ها نیز جرم است و در صورت کشف مجازات در پی دارد.اگر از وسایل نقلیه و یا افراد مشروبات الکلی کشف شود جرم تلقی میشود.

برطبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی ایران:

* هرکس مشروبات الکلی را بسازد

* بخرد و بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد

*حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد

به شش‌ماه تا یک‌ سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

6. قمار

قمار به شرط بندی بر سر پول یا ملک و دارایی و هرچیز دیگر میگویند.قمار در غالب بازی های فکری و بازی با کارت ها و یا بازی با دستگاههای شانسی انجام میشود.شرط بندی یا گرو بندی هم از انواع قمار است.در اسلام بنابر قرآن و فتوای عالمان دین قمار و شرط بندی حرام است.به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی هم قمار جرم است و مجازات دارد.مجازات شرط بندی هم از زیر مجموعه قمار است.

ماده 705قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:( قماربازی با هروسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا74ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هردومجازات محکوم میگردند.)

بازی های تفریحی بدون برد و باخت قمار محسوب نمیشوند.

همانطور که بر اساس نظریه 65/9/5-7/4104ا.ح بازی با ورق در صورتی که به قصد بردن پول یا مال طرف نباشد و مشمول ماده 705 نیست.

7. جرایم مربوط به تجهیزات ماهواره

براساس فتواهای مرجع دینی استفاده از ماهواره درصورتی که استفاده حلال شود مجاز است و در غیراینصورت حرام است.بر طبق مواد ذیل از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره جرم است:

ماده 8 – واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند.

‌ماده 9 – استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌محکوم می‌گردند.

‌الف – حمل ، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم‌می‌گردند. البته دسترسی نیروهای انتظامی به حریم خصوصی افراد در خانه ها و ساختمان ها و دخالت در امور شخصی افراد قابل توجه و برخلاف حقوق شهروندی و بی احترامی به حریم اشخاص است.

8. خرید و فروش و تهیه و توضیع و تکثیر و تجارت محصولات سمعی بصری مستهجن و مبتذل

هر جامعه ای بنابر خطوط قرمز و ممنوعیات خویش محدوده ای از فعالیت هایی که منجر به اشاعه فحشا و تولید آثار مستهجن میشود را کنترل و مجازات میکند. انتشار و تهیه محصولات سمعی بصری و یا تولید و انتشار و حتی تکثیر و تجارت آنها جرم است و مجازات دارد و میتواند از مصادیق جرایم افساد فی الارض تلقی شود.اما این سوال پیش می آید که چه آثاری مستهجن و مبتذل هستند؟

محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

‌محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.این جرم میتواند مصادیق متفاوتی داشته باشد همچنین میتواند در فضای مجازی نمود پیدا کند.

‌باتوجه به مورد جرم مجازات حبس و جزای نقدی برای محکومین در نظر گرفته خواهد شد.

9. ایجاد مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر و انظار عموم

به استناد ماده 619 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: هرکس در معابر عمومی یا اماکن عمومی متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود و یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو ماه تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.ایجاد مزاحمت برای کودکان و بانوان از جرایم عمومی غیر قابل گذشت است.به این معنی که با گذشت شاکی دستور تعلیق داده نخواهدشد.

هدف از قانون گذاری در این مورد حفظ نظم جامعه و رعایت کرامت و منزلت بانوان و امنیت اطفال است.از مصادیق این جرم گفتار و رفتارهای سخیف و دور از شخصیت و حرف ها و یا به اصطلاح متلک گفتن و به کاربردن فحش و ناسزا و اعمالی که باعث تهدید امنیت زنان و کودکان شود مثل ممانعت از عبور آنها یا بستن راه بر آنان و گاها لمس غیرقانونی و نامشروع و تعقیب مصرانه و یا آزار کلامی و تعرض فیزیکی و یا برهم زدن آرامش و خدشه دار کردن منزلت زن است.

10. دایر کردن مراکز فساد فحشا و یا ترغیب به آن

بر طبق ماده639قانون مجازات اسلامی افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.

ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره:هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد.

این جرم از جرایمی است که باید به صورت مستمر و مداوم انجام شود.

اشاعه فحشا را در دو محور زیر میتوانبیان کرد.

* مراكزى كه موجب فساد و انتشار فحشا است ایجاد کند.

* وسایل و مقدمات انجام فساد و فحشا را در اختیار مردم بگذارند و یا آنها را به انجام آن تشویق كنند.

11. جریحه دار کردن عفت عمومی

منظور از جریحه دار کردن زخمی و مجروح ساختن است و منظور از عفت پاکدامنی است منظور از عموم هم عده ای کثیر جمعیت را میگویند. اعمال و یا گفتار مشخصی در هر جامعه ای وجود دارد که از خطوط قرمز آن جامعه است و از هر کشوری با کشور دیگری متفاوت است. نمایش روابط نامشروع و بدحجابی و بی حجابی و پوشیدن لباس های خلاف عرف و ترویج فساد نمایش اندام های جنسی در انظار عمومی چشم چرانی و گفتارهای نامناسب کسب درآمد از راه فساد تشویق دیگران به شهوت رانی و قوادی کردن ادرار در خیابان و معابر از مصادیق این جرم است.

بر طبق ماده638 هرگاه کسي علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد؛ اما عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

12. تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اشخاص

این جرم در سه ماده قابل بررسی است:

1- ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

2-طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه ای: « هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال، یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

3-همچنین در ماده 17 این قانون آمده است: « هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تمامی جرایم ذکر شده در دادسرای ارشاد که دادسرای ویژه ایست رسیدگی میشود.

وکیل دادسرای ارشاد

وکلای وکیلم باش مجموعه حقوقی است که با همکاری وکلا و مشاورین متخصص در امور حقوقی، کیفری و خانواده سعی دارد شما را در حل و فصل دعاوی و افزایش دانش حقوقی یاری دهد. تجربه موفق 6 ساله وکلای وکیلم باش مهم ترین پشتوانه در این مسیر خواهد بود.

وکیل دادسرای ارشاد

در نظام قضایی کشور ایران دادسرا محلی برای تعقیب و تحقیقات مقدماتی لازم در جهت پیگیری جرایم و مجرمان است.یکی از دادسراها دادسرای عمومی و انقلاب است.تحت نظر این دستگاه قضایی دادسراهای ویژه ای برای رسیدگی تخصصی و کارآمد به وجود آمده است.یکی از آنها دادسرای ارشاد است.جرایم دادسرای ارشاد ویژگی های مخصوص به خود را دارند و علت اینکه دادسرای مجزا و مخصوص به این نوع جرایم تعبیه شده است اهمیت این نوع جرایم است.در ادامه این مقاله اینکه چه جرایمی در دادسرا ارشاد رسیدگی میشوند را نام برده و در مورد هرکدام توضیحات مختصری خواهیم داد.

وکیل دادسرای ارشاد و مشاوره تخصصی وکلای معراج

جرایمی که در دادسرای ارشاد به آنها رسیدگی میشوند شامل:

1. قاچاق انسان

قاچاق انسان به انتقال و جابجایی افراد بدون رضایت آنها و تجارت انسان ها با هدف کسب درآمد می گویند.شاختن دام های قاچاقچیان کمک شایانی به جلوگیری از وقوع این جرم و عواقب بعدی آن می کند.یکی از این دام ها مهاجرت غیرقانونی است حال ممکن است مقاصد مهاجرت متفاوت باشد.از دیگر دام ها شرکت ها مدلینگ و آژانس ها بازیگری و از این دست موسسات می باشند.قاچاق انسان بر طبق اهدافش از پرسود ترین قاچاق هاست.اهداف قاچاق انسان میتواند خرید و فروش اعضای بدن و بهره کشی جنسی و تهیه فیلم های مستهجن و جاسازی مواد مخدر و انتقال آنها و یا برده داری برای معادن و مشاغل سخت باشد.

2. شرب خمر

مصرف مشروبات الکلی بنابر دین مبین اسلام حرام است و با توجه سیستم قانونگذاری ایران که فقه از منابع آن است شرب خمر از حدود است و مجازاتش 80ضربه شلاق است.حتی اگر شراب و آبجو موجب مستی نشود و یا حتی اگر مشروب دست ساز و خانگی باشد و یا به هر نحوی که استفاده شود جرم است و در د ادسراس ارشاد بررسی خواهد شد.اثبات این جرم از طریق دوبار اقرار در نزد حاکم محق میشود و توبه قبل از اقرار میتواند موجب سقوط حد شود.اگر فرد نسبت به موضوع جاهل باشد آنگاه مسولیت کیفری نخواهد داشت به این صورت که اگر فرد نداند مایعی که مینوشد شراب است در نتیجه مجازات شرب خمر متوجه او نیست.مصرف مشروبات الکلی توسط غیر مسلمانان در صورت تجاهر و نوشیدن علنی مجازات خواهد داشت.

3. رانندگی در حالت مستی

همانطور که میدانید در تمام کشورها شرب خمر جرم نیست اما در اکثر و یا تمام کشورها رانندگی در حالت مستی جرم است و مجازات دارد.

رانندگی در حالت مستی شامل مجازاتی از قبیل 80 ضربه تازیانه و جزای نقدی و ضبط گواهینامه و محرومیت از رانندگی خواهد شد.این جرم هم از جرایمی است که در دادسرای ارشاد به آن رسیدگی میشود.

4. قاچاق مشروبات الکلی

یکی دیگر از جرایم تحت نظر دادسرای ارشاد قاچاق مشروبات الکلی است.

ماده 703 قانون مجازات بیان می دارد: وارد نمودن مشروبات ‌الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد‌کننده ‌صرف ‌نظر از میزان آن به ‌شش ماه ‌تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه ‌شلاق ‌و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ‌ده ‌برابر ارزش عرفی (‌تجاری‌) کالا یاد‌ شده‌ محکوم‌ می‌شود. رسیدگی ‌به ‌این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.براساس تبصره 3 این ماده داد‌گاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد ( 702 ) و ( 703 ) صادر نماید.

4. قاچاق مشروبات الکلی

یکی دیگر از جرایم تحت نظر دادسرای ارشاد قاچاق مشروبات الکلی است.

ماده 703 قانون مجازات بیان می دارد: وارد نمودن مشروبات ‌الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد‌کننده ‌صرف ‌نظر از میزان آن به ‌شش ماه ‌تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه ‌شلاق ‌و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ‌ده ‌برابر ارزش عرفی (‌تجاری‌) کالا یاد‌ شده‌ محکوم‌ می‌شود. رسیدگی ‌به ‌این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.براساس تبصره 3 این ماده داد‌گاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد ( 702 ) و ( 703 ) صادر نماید.

5. ساخت و نگهداری و حمل مشروبات الکلی

همانطور که شرب خمر و قاچاق مشروبات الکلی و رانندگی در حال مستی جرم هستند ساختن مشروبات الکلی نیز جرم است.در اخبار کسانی که از مشروبات دست ساز استفاده کرده بودند مسموم شده و در مواردی فوت کرده اند.همچنین نگهداری از مشروبات الکلی در انبارها و خانه ها نیز جرم است و در صورت کشف مجازات در پی دارد.اگر از وسایل نقلیه و یا افراد مشروبات الکلی کشف شود جرم تلقی میشود.

برطبق ماده 702 قانون مجازات اسلامی ایران:

* هرکس مشروبات الکلی را بسازد

* بخرد و بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد

*حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد

به شش‌ماه تا یک‌ سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می شود.

6. قمار

قمار به شرط بندی بر سر پول یا ملک و دارایی و هرچیز دیگر میگویند.قمار در غالب بازی های فکری و بازی با کارت ها و یا بازی با دستگاههای شانسی انجام میشود.شرط بندی یا گرو بندی هم از انواع قمار است.در اسلام بنابر قرآن و فتوای عالمان دین قمار و شرط بندی حرام است.به همین دلیل در قانون مجازات اسلامی هم قمار جرم است و مجازات دارد.مجازات شرط بندی هم از زیر مجموعه قمار است.

ماده 705قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:( قماربازی با هروسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا74ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هردومجازات محکوم میگردند.)

بازی های تفریحی بدون برد و باخت قمار محسوب نمیشوند.

همانطور که بر اساس نظریه 65/9/5-7/4104ا.ح بازی با ورق در صورتی که به قصد بردن پول یا مال طرف نباشد و مشمول ماده 705 نیست.

7. جرایم مربوط به تجهیزات ماهواره

براساس فتواهای مرجع دینی استفاده از ماهواره درصورتی که استفاده حلال شود مجاز است و در غیراینصورت حرام است.بر طبق مواد ذیل از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره جرم است:

ماده 8 – واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند.

‌ماده 9 – استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌محکوم می‌گردند.

‌الف – حمل ، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم‌می‌گردند. البته دسترسی نیروهای انتظامی به حریم خصوصی افراد در خانه ها و ساختمان ها و دخالت در امور شخصی افراد قابل توجه و برخلاف حقوق شهروندی و بی احترامی به حریم اشخاص است.

8. خرید و فروش و تهیه و توضیع و تکثیر و تجارت محصولات سمعی بصری مستهجن و مبتذل

هر جامعه ای بنابر خطوط قرمز و ممنوعیات خویش محدوده ای از فعالیت هایی که منجر به اشاعه فحشا و تولید آثار مستهجن میشود را کنترل و مجازات میکند. انتشار و تهیه محصولات سمعی بصری و یا تولید و انتشار و حتی تکثیر و تجارت آنها جرم است و مجازات دارد و میتواند از مصادیق جرایم افساد فی الارض تلقی شود.اما این سوال پیش می آید که چه آثاری مستهجن و مبتذل هستند؟

محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

‌محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.این جرم میتواند مصادیق متفاوتی داشته باشد همچنین میتواند در فضای مجازی نمود پیدا کند.

‌باتوجه به مورد جرم مجازات حبس و جزای نقدی برای محکومین در نظر گرفته خواهد شد.

9. ایجاد مزاحمت برای زنان یا اطفال در معابر و انظار عموم

به استناد ماده 619 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: هرکس در معابر عمومی یا اماکن عمومی متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود و یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو ماه تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.ایجاد مزاحمت برای کودکان و بانوان از جرایم عمومی غیر قابل گذشت است.به این معنی که با گذشت شاکی دستور تعلیق داده نخواهدشد.

هدف از قانون گذاری در این مورد حفظ نظم جامعه و رعایت کرامت و منزلت بانوان و امنیت اطفال است.از مصادیق این جرم گفتار و رفتارهای سخیف و دور از شخصیت و حرف ها و یا به اصطلاح متلک گفتن و به کاربردن فحش و ناسزا و اعمالی که باعث تهدید امنیت زنان و کودکان شود مثل ممانعت از عبور آنها یا بستن راه بر آنان و گاها لمس غیرقانونی و نامشروع و تعقیب مصرانه و یا آزار کلامی و تعرض فیزیکی و یا برهم زدن آرامش و خدشه دار کردن منزلت زن است.

10. دایر کردن مراکز فساد فحشا و یا ترغیب به آن

بر طبق ماده639قانون مجازات اسلامی افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.

ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره:هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم میگردد.

این جرم از جرایمی است که باید به صورت مستمر و مداوم انجام شود.

اشاعه فحشا را در دو محور زیر میتوانبیان کرد.

* مراكزى كه موجب فساد و انتشار فحشا است ایجاد کند.

* وسایل و مقدمات انجام فساد و فحشا را در اختیار مردم بگذارند و یا آنها را به انجام آن تشویق كنند.

11. جریحه دار کردن عفت عمومی

منظور از جریحه دار کردن زخمی و مجروح ساختن است و منظور از عفت پاکدامنی است منظور از عموم هم عده ای کثیر جمعیت را میگویند. اعمال و یا گفتار مشخصی در هر جامعه ای وجود دارد که از خطوط قرمز آن جامعه است و از هر کشوری با کشور دیگری متفاوت است. نمایش روابط نامشروع و بدحجابی و بی حجابی و پوشیدن لباس های خلاف عرف و ترویج فساد نمایش اندام های جنسی در انظار عمومی چشم چرانی و گفتارهای نامناسب کسب درآمد از راه فساد تشویق دیگران به شهوت رانی و قوادی کردن ادرار در خیابان و معابر از مصادیق این جرم است.

بر طبق ماده638 هرگاه کسي علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتي که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد؛ اما عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا 50 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد.

12. تهدید به انتشار تصاویر خصوصی اشخاص

این جرم در سه ماده قابل بررسی است:

1- ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

2-طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه ای: « هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال، یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

3-همچنین در ماده 17 این قانون آمده است: « هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تمامی جرایم ذکر شده در دادسرای ارشاد که دادسرای ویژه ایست رسیدگی میشود.

مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

رزرو وقت مشاوره حضوری با متخصصین و وکلای وکیلم باش

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی

رزرو وقت مشاوره تلفنی با متخصصین و وکلای وکیلم باش

مشاوره آنلاین وکیلم باش

مشاوره آنلاین

بصورت آنلاین از متخصصین و وکلای وکیلم باش مشاوره دریافت کنید

Call Now Buttonتماس با ما :‌ 09026220322